پخش زنده تکواندو جایزه بزرگ پاریس از شبکه ورزش

معرفی برنامه

رقابت های تکواندو جایزه بزرگ فرانسه ، روزهای 10 تا 12 شهریور با حضور 256 تکواندوکار در شهر پاریس برگزار خواهد شد و شبکه ورزش در قالب برنامه مثبت ورزش علاوه بر پوشش زنده به تحلیل عملکرد نمایندگان ایران خواهد پرداخت.