اعلام برنامه هفته نوزدهم تا بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی

برنامه هفته نوزدهم تا بیست و دوم لیگ برتر فوتبال ساحلی کشور در فصل ۹۹-۹۸ اعلام شد
دسته بندی:

معرفی برنامه

هفته نوزدهم: شنبه ۲ شهریور ۹۸

شهرداری بندرعباس – ملوان بندرگز – ساعت ۲۰- ورزشگاه غدیر بندرعباس

شهریار ساری – پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه داراب ساری

مقاومت گلسا پوش یزد – شهرداری سمنان – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه سلمان مرد آباد

شهدا چلیچه – موج سواران ساحلی نوشهر – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهدا چلیچه

دریانوردان بوشهر – شاهین خزر رودسر – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه جاده ساحلی بوشهر

جهان نژادیان آبادان – ایفا اردکان – ساعت ۲۰:۳۰- ورزشگاه نفت آبادان

*هفته بیستم: پنجشنبه ۷ شهریور ۹۸

شهرداری سمنان – جهان نژادیان آبادان – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه سیمرغ سمنان

ایفا اردکان – شهرداری بندرعباس – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه آزادی اردکان

ملوان بندر گز- شهریار ساری – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه امام رضا(ع) بندرگز

موج سواران ساحلی نوشهر – دریانوردان بوشهر – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه حسینی نوشهر

شاهین خزر رودسر – مقاومت گلسا پوش یزد – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه شهرداری رودسر

پارس جنوبی بوشهر – شهدا چلیچه – ساعت ۲۰:۱۵- ورزشگاه دهکده گردشگری بوشهر

*هفته بیست و یکم: پنجشنبه ۱۴ شهریور ۹۸

شهریار ساری- ایفا اردکان – ساعت ۲۰- ورزشگاه داراب ساری

شهرداری بندرعباس – شهرداری سمنان – ساعت ۲۰- ورزشگاه غدیر بندرعباس

مقاومت گلسا پوش یزد – موج سواران ساحلی نوشهر – ساعت ۲۰- ورزشگاه سلمان مرد آباد یزد

پارس جنوبی بوشهر – ملوان بندر گز – ساعت ۲۰- ورزشگاه دهکده گردشگری بوشهر

شهدا چلیچه – دریانوردان بوشهر – ساعت ۲۰- ورزشگاه شهدا چلیچه

جهان نژادیان آبادان – شاهین خزر رودسر – ساعت ۲۰- ورزشگاه نفت آبادان

*هفته بیست و دوم: شنبه ۲۳ شهریور ۹۸

شاهین خزر رودسر – شهرداری بندرعباس – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه شهرداری رودسر

دریانوردان بوشهر – مقاومت گلسا پوش یزد – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه جاده ساحلی بوشهر

شهرداری سمنان – شهریار ساری – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه سیمرغ سمنان

ملوان بندرگز – شهدا چلیچه – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه امام رضا (ع) بندرگز

ایفا اردکان – پارس جنوبی بوشهر – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه آزادی اردکان

موج سواران ساحلی نوشهر- جهان نژادیان آبادان – ساعت ۱۹:۴۵- ورزشگاه حسینی نوشهر