شبکه ورزش سیما با مخاطبان پرشمار در شبکه های رسانه ملی

قاب ورزشی سیما مقبول‌تر از رسانه‌های دیگر
دسته بندی:

معرفی برنامه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، در نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صدا و سیما که با هدف تعیین سهم برنامه‌ها و موضوع مختلف در الگوی استفاده از برنامه‌های سیمای رسانه ملی و رسانه‌های دیگر اجرا شده است در مجموع ۵۲ و ۳ دهم درصد از پاسخگویان پیگیر برنامه‌ها و مطالب ورزشی از تلویزیون جمهوری اسلامی و سایر رسانه‌ها هستند، به نحوی که ۳۶ و ۹ دهم درصد این برنامه‌ها را فقط از سیمای رسانه ملی و ۲ و ۸ دهم درصد فقط از سایر رسانه‌ها و ۱۲ و ۶ دهم درصد هم از سیما و هم سایر رسانه‌ها پیگیری می‌کنند.
بر اساس این نظر سنجی میانگین مدت تماشای برنامه‌ها و مطالب ورزشی در بین پاسخگویان ۴۳ دقیقه در شبانه روز است (حدود ۵ درصد بالای ۱۲۱ دقیقه و بیشتر، ۱۲ و ۷ دهم درصد بین ۹۱ تا ۱۲۰ دقیقه، ۴ و ۹ دهم درصد بین ۶۱ تا ۹۰ دقیقه، ۱۷ و ۴ دهم درصد بین ۳۱ تا ۶۰ دقیقه، ۹ و ۴ دهم درصد بین ۳۰ تا و کمتر این برنامه‌ها را دیده‌اند و ۵۰ و نیم درصد هم هرگز بیننده برنامه‌ها و مطالب ورزشی از سیمای رسانه ملی نبوده‌اند.) طبق آنچه مرکز تحقیقات در این نظر سنجی اعلام کرده ۳۹ و ۹ دهم درصد از مخاطبان از شبکه سه سیما، ۲۵ و ۷ دهم درصد از شبکه ورزش بیننده برنامه‌ها و مطالب ورزشی هستند.