انتصابات جدید در هیات رئیسه فدراسیون فوتبال

اعضای جدید کمیته های مختلف فدراسیون فوتبال در جلسه هیات رئیسه مشخص شدند که در بین آن ها همچنان نام حیدر بهاروند به چشم می خورد.

معرفی برنامه

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نشست هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال از ساعت ۸:۳۰ امروز به ریاست شهاب الدین عزیزی خادم و با حضور تمام اعضا برگزار شد. در این نشست که به مدت ۹ ساعت به طول انجامید، بیش از ۳۰ مصوبه به تصویب اعضا رسیدکه ۱۴ مورد آن به شرح زیر است:

* کمیته موقت فوتبال مجازی طبق ماده ۵۷ اساسنامه ایجاد و حیدر بهاروند به عنوان سرپرست کمیته مسابقات منصوب شد.

* بنا به تصویب هیأت رئیسه حیدر بهاروند به عنوان سرپرست کمیته مسابقات منصوب شد.

* با تصویب اعضا، میرشاد ماجدی به عنوان سرپرست کمیته جوانان منصوب شدند.

* پریا شهریاری به عنوان رئیس دپارتمان فوتبال ساحلی ابقاء شد.

*با تصویب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، احمدرضا براتی به عنوان سرپرست کمیته تدوین و تطبیق مقررات منصوب شد.

*خداداد افشاریان به عنوان سرپرست کمیته داوران منصوب شد.

*بنا به تصویب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، بهرام رضائیان به عنوان سرپرست کمیته بازی جوانمردانه و مسئولیت اجتماعی منصوب شد.

*جلال چراغپور به عنوان سرپرست کمیته آموزش منصوب شد.

*پس از تصویب اعضای هیأت رئیسه، مهرداد سراجی به عنوان سرپرست کمیته فوتسال منصوب شد.

*با تصویب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، امیر حسین محتشم به عنوان سرپرست کمیته فوتبال ساحلی منصوب شد.

*اعضای هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال احسان اصولی صفار را به عنوان سرپرست کمیته بازاریابی و تلویزیون منصوب کرد.