• مثبت ورزش/زنده (والیبال/آمریکا - هلند)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 02:00:00
  مدت برنامه : 02:00:00
  والیبال لیگ ملت ها (زنده)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 02:02:36
  زمان پایان : 02:08:02
  مدت برنامه : 00:05:26
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (واتر پلو/اسپانیا-مونتنگرو)
  زمان آغاز: 02:08:20
  زمان پایان : 02:58:06
  مدت برنامه : 00:49:46
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال برزیل
  زمان آغاز: 03:11:12
  زمان پایان : 03:32:26
  مدت برنامه : 00:21:14
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 03:35:26
  زمان پایان : 03:55:53
  مدت برنامه : 00:20:27
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/دنور - میامی)
  زمان آغاز: 04:00:00
  زمان پایان : 05:15:00
  مدت برنامه : 01:15:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 05:20:42
  زمان پایان : 05:30:00
  مدت برنامه : 00:09:18
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/دنور - میامی)
  زمان آغاز: 05:30:00
  زمان پایان : 06:28:33
  مدت برنامه : 00:58:33
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (والیبال لیگ ملت ها/ اسلوونی - بلغا
  زمان آغاز: 06:30:00
  زمان پایان : 08:30:31
  مدت برنامه : 02:00:31
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (دو و میدانی)
  زمان آغاز: 08:35:14
  زمان پایان : 08:58:35
  مدت برنامه : 00:23:21
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 09:00:44
  زمان پایان : 09:19:16
  مدت برنامه : 00:18:32
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (والیبال لیگ ملت ها/ صربستان - چین)
  زمان آغاز: 09:30:00
  زمان پایان : 11:28:35
  مدت برنامه : 01:58:35
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 11:30:53
  زمان پایان : 11:51:34
  مدت برنامه : 00:20:41
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 11:56:25
  زمان پایان : 12:02:40
  مدت برنامه : 00:06:15
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب لیگ اسپانیا - هفته 37
  زمان آغاز: 12:20:04
  زمان پایان : 12:53:44
  مدت برنامه : 00:33:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله لیگ قهرمانان اروپا
  زمان آغاز: 12:59:16
  زمان پایان : 13:24:16
  مدت برنامه : 00:25:00
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ورزش ایران/زنده (تنیس) اعلام نشود
  زمان آغاز: 13:30:03
  زمان پایان : 14:52:23
  مدت برنامه : 01:22:20
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 14:54:22
  زمان پایان : 14:59:47
  مدت برنامه : 00:05:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش هندبال /زنده نیمه اول( الریان-النجمه)
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:45:00
  مدت برنامه : 00:45:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش هندبال /زنده نیمه دوم ( الریان-النجمه)
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 16:46:53
  مدت برنامه : 00:46:53
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها (زنده)
  زمان آغاز: 17:00:13
  زمان پایان : 18:20:14
  مدت برنامه : 01:20:01
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (والیبال لیگ ملت ها/ هلند - کوبا)
  زمان آغاز: 18:30:00
  زمان پایان : 20:20:00
  مدت برنامه : 01:50:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مجله لیگ اسپانیا
  زمان آغاز: 20:22:42
  زمان پایان : 20:47:35
  مدت برنامه : 00:24:53
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ویدئو چک
  زمان آغاز: 20:51:32
  زمان پایان : 21:22:54
  مدت برنامه : 00:31:22
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال 120 / زنده
  زمان آغاز: 21:30:00
  زمان پایان : 23:30:00
  مدت برنامه : 02:00:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب برزیل
  زمان آغاز: 23:33:25
  زمان پایان : 23:55:53
  مدت برنامه : 00:22:28
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • جمعه 26 خرداد

  04:00 . بازی ششم فینال ان بی ای : دنور – میامی

  13:30 . فوتبال دوستانه : کره جنوبی  - پرو

  18:00 . فوتبال کمتر از 17 سال آسیا : ایران – افغانستان

  20:30 . فوتبال قهرمانی امیدهای غرب آسیا : ایران – فلسطین

  22:30 . انتخابی یورو : مالت – انگلیس

 • پنجشنبه 25 خرداد

  10:30 . دست اول

  13:30 . فوتبال دوستانه : آرژانتین – استرالیا

  15:30 . دست اول

  19:00 . کادر فنی

 • چهارشنبه 24 خرداد

  10:30 . دست اول

  15:30 . دست اول

  19:00 . کادر فنی

  20:30 . فوتبال قهرمانی امیدهای غرب آسیا : ایران – سوریه

 • سه شنبه 23 خرداد

  04:00 . بازی پنجم فینال ان بی ای : دنور – میامی

  10:30 . دست اول

  15:30 . دست اول

  19:00 . کادر فنی

 • دوشنبه 22 خرداد

  10:30 . دست اول

  15:30 . دست اول

  19:00. کادر فنی

  20:00 . فوتبال دوستانه : آلمان – اوکراین

  22:00 . ویژه برنامه لیگ والیبال ملت ها

 • یکشنبه 21 خرداد

  10:30 . دست اول

  11:00 . والیبال لیگ ملت ها : صربستان  -  لهستان

  13:00 . موتو 3 ایتالیا

  14:00 . والیبال لیگ ملت ها : ژاپن  -  فرانسه

  16:00 . موتوجی پی ایتالیا

  16:30 . دست اول

  18:00 . ویژه برنامه لیگ والیبال ملت ها

  19:00 . والیبال لیگ ملت ها : آرژانتین – هلند

  21:00 . ویژه برنامه لیگ والیبال ملت ها

  22:00 . والیبال لیگ ملت ها : آمریکا -  برزیل

 • شنبه 20 خرداد

  07:00 . والیبال لیگ ملت ها : فرانسه  -  اسلوونی

  10:30 . دست اول

  11:00 . تنیس

  13:00 . والیبال لیگ ملت ها : ژاپن  - بلغارستان

  15:30. دست اول

  17:00 . فینال هندبال باشگاه های آسیا

  19:00 . والیبال لیگ ملت ها : آلمان  -  ایتالیا

  00:00 . والیبال لیگ ملت ها : برزیل  -  کوبا

 • جمعه 19 خرداد

  03.30. والیبال لیگ ملت ها : آرژانتین – برزیل

  07.40. والیبال لیگ ملت ها : چین – فرانسه

  10.40. والیبال لیگ ملت ها : لهستان – بلغارستان

  14.10. والیبال لیگ ملت ها : ژاپن – صربستان

  17.00. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  18.30. والیبال لیگ ملت ها : هلند – آلمان

  21.00. شب های فوتبالی

  24.00. والیبال لیگ ملت ها : ایتالیا - کوبا

 • پنجشنبه 18 خرداد

  03.30. مثبت ورزش

  04.00 بازی سوم دیدار نهایی لیگ بسکتبال ان بی ای : دنور - میامی

  06.30. والیبال لیگ ملت ها : اسلوونی – بلغارستان

  09.30. والیبال لیگ ملت ها : صربستان – چین

  11.30. دست اول

  15.30. دست اول

  18.30. والیبال لیگ ملت ها : هلند – کوبا

  21.30. فوتبال 120

  24.00. والیبال لیگ ملت ها : ایتالیا – آمریکا

 • چهارشنبه 17 خرداد

  09.30. والیبال لیگ ملت ها : اسلوونی – صربستان

  11.30. دست اول

  12.30. والیبال لیگ ملت ها : لهستان – فرانسه

  15.30. دست اول

  17.00. دوومیدانی

  18.00. کادرفنی

  20.00. والیبال لیگ ملت ها

  24.00. والیبال لیگ ملت ها : آمریکا – هلند