• لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آیندهوون - دورتموند)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:18:00
  فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 00:33:00
  مدت برنامه : 00:15:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/آیندهوون - دورتموند)
  زمان آغاز: 00:33:00
  زمان پایان : 01:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 01:23:00
  زمان پایان : 01:50:09
  مدت برنامه : 00:27:09
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:50:09
  زمان پایان : 01:59:24
  مدت برنامه : 00:09:15
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 02:22:45
  مدت برنامه : 00:22:45
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 02:29:12
  زمان پایان : 02:52:43
  مدت برنامه : 00:23:31
  مجله بسکتبال حرفه ای
 • منتخب فوتبال ایتالیا - هفته بیست و چهارم
  زمان آغاز: 02:57:14
  زمان پایان : 03:28:56
  مدت برنامه : 00:31:42
  منتخب فوتبال ایتالیا - هفته بیست و چهارم
 • دنیای ورزش (بولز)
  زمان آغاز: 03:32:01
  زمان پایان : 04:21:07
  مدت برنامه : 00:49:06
  مرحله نیمه نهایی مسابقات بولز قهرمانی داخل سالن استرالیا
 • مجله بسکتبال اروپا - هفته بیست و پنجم
  زمان آغاز: 04:22:22
  زمان پایان : 04:47:20
  مدت برنامه : 00:24:58
  مجله بسکتبال اروپا - هفته بیست و پنجم
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 04:51:07
  زمان پایان : 05:13:52
  مدت برنامه : 00:22:45
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • مجله بسکتبال حرفه ای
  زمان آغاز: 05:33:37
  زمان پایان : 05:57:05
  مدت برنامه : 00:23:28
  مجله بسکتبال حرفه ای
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:06:00
  زمان پایان : 06:36:00
  مدت برنامه : 00:30:00
  پهلوون (ورزش پهلوانی و زورخانه ای)
 • دنیای ورزش (قایقرانی)
  زمان آغاز: 06:45:10
  زمان پایان : 07:19:49
  مدت برنامه : 00:34:39
  قایقرانی قهرمانی جهان آلمان
 • مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز/ایران - سنگاپور)
  زمان آغاز: 07:30:00
  زمان پایان : 09:26:54
  مدت برنامه : 01:56:54
  تنیس روی میز قهرمانی جهان (زنده)
 • مجله فوتبال اسپانیا - هفته بیست و چهارم
  زمان آغاز: 09:29:04
  زمان پایان : 09:52:44
  مدت برنامه : 00:23:40
  مجله فوتبال اسپانیا - هفته بیست و چهارم
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 09:53:34
  زمان پایان : 10:00:14
  مدت برنامه : 00:06:40
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 10:00:27
  زمان پایان : 10:23:10
  مدت برنامه : 00:22:43
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • منتخب فوتبال آلمان - هفته بیست و دوم
  زمان آغاز: 10:30:05
  زمان پایان : 10:51:32
  مدت برنامه : 00:21:27
  منتخب فوتبال آلمان - هفته بیست و دوم
 • خاطره بازی
  زمان آغاز: 11:00:36
  زمان پایان : 11:30:05
  مدت برنامه : 00:29:29
  خاطره بازی
 • بریم ورزش
  زمان آغاز: 11:30:18
  زمان پایان : 11:49:34
  مدت برنامه : 00:19:16
  بریم ورزش
 • مجله بسکتبال حرفه ای (اعلام شود 11:45)
  زمان آغاز: 11:49:55
  زمان پایان : 12:10:55
  مدت برنامه : 00:21:00
  مجله بسکتبال حرفه ای
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ونتفورت - اولسان)
  زمان آغاز: 12:30:00
  زمان پایان : 13:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  فوتبال لیگ قهرمانان آسیا (زنده)
 • معرفی محصولات آشپزی
  زمان آغاز: 13:18:00
  زمان پایان : 13:23:04
  مدت برنامه : 00:05:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ونتفورت - اولسان)
  زمان آغاز: 13:33:00
  زمان پایان : 14:22:31
  مدت برنامه : 00:49:31
  فوتبال لیگ قهرمانان آسیا (زنده)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 14:22:31
  زمان پایان : 14:30:00
  مدت برنامه : 00:07:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش/زنده (فوتبال نیمه اول/گل گهر - پیکان)
  زمان آغاز: 14:30:00
  زمان پایان : 15:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 15:18:13
  زمان پایان : 15:30:30
  مدت برنامه : 00:12:17
  بررسی رویدادهای ورزشی روز دنیا (زنده)
 • پخش/زنده (فوتبال نیمه دوم/گل گهر - پیکان)
  زمان آغاز: 15:33:00
  زمان پایان : 16:19:14
  مدت برنامه : 00:46:14
  فوتبال لیگ برتر (زنده)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 16:20:04
  زمان پایان : 16:29:31
  مدت برنامه : 00:09:27
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پخش/زنده (والیبال/فولاد سیرجان - شهداب یزد)
  زمان آغاز: 16:30:00
  زمان پایان : 18:01:12
  مدت برنامه : 01:31:12
  لیگ برتر والیبال (زنده)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 18:20:38
  زمان پایان : 18:28:20
  مدت برنامه : 00:07:42
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (والیبال/هالک بانک - لوبه)
  زمان آغاز: 18:30:00
  زمان پایان : 20:22:14
  مدت برنامه : 01:52:14
  والیبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده)
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 20:30:00
  زمان پایان : 20:52:33
  مدت برنامه : 00:22:33
  بررسی رویدادهای ورزشی روز دنیا (زنده)
 • ورزش ملل - انگلیس
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 21:14:33
  مدت برنامه : 00:14:33
  ورزش ملل - انگلیس
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 21:22:33
  زمان پایان : 21:28:10
  مدت برنامه : 00:05:37
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/النصر - الفیحا)
  زمان آغاز: 21:30:00
  زمان پایان : 22:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  فوتبال لیگ قهرمانان آسیا (زنده)
 • معرفی محصولات آشپزی
  زمان آغاز: 22:18:00
  زمان پایان : 22:23:04
  مدت برنامه : 00:05:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/النصر - الفیحا)
  زمان آغاز: 22:33:00
  زمان پایان : 23:22:36
  مدت برنامه : 00:49:36
  فوتبال لیگ قهرمانان آسیا (زنده)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 23:22:36
  زمان پایان : 23:29:32
  مدت برنامه : 00:06:56
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پورتو - آرسنال)
  زمان آغاز: 23:30:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:29:59
  فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (زنده)

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • جمعه 4 اسفند

  15.00. لیگ برتر فوتسال : گیتی پسند شهرداری ساوه

  17.00. بسکتبال : ایران قطر

  20.00. شب های فوتبالی

  23.00. فوتبال بوندس لیگا آلمان : بایرلورکوزن - ماینتس

 • پنجشنبه 3 اسفند

  10:00 . تکواندو قهرمانی باشگاه های آسیا

  12.30. فوتبال یک

  15.00. لیگ برتر فوتبال : هوادار شمس آذر قزوین

  15.45. دست اول

  17:30 . تکواندو قهرمانی باشگاه های آسیا

  20.00. دست اول

  20.30. مرحله یک چهام نهایی جام جهانی فوتبال ساحلی

  23.00. فوتبال 120

 • چهارشنبه 2 اسفند

  07.30. تنیس روی میز قهرمانی جهان کره جنوبی: ایران - سنگاپور

  12.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : ونتفورت اولسان

  14.30. فوتبال لیگ برتر: گل گهر سیرجان - پیکان

  15.15. دست اول

  16.30. لیگ برتر والیبال: فولاد سیرجان - شهداب یزد

  18.30. والیبال لیگ قهرمانان اروپا : هالک بانک لوبه

  20.30. دست اول

  21.30. فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : النصر الفیحا

  23.30. فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : پورتو آرسنال

 • سه شنبه یکم اسفند

  22.30. لذت فوتبال

  23.30. فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : آیندهوون - دورتموند