• فوتبال یورو/زنده (نیمه دوم/اسکاتلند - مجارستان)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:27:56
  مدت برنامه : 00:27:56
  فوتبال یورو 2024 (زنده)
 • ویژه برنامه یورو (زنده)
  زمان آغاز: 00:27:56
  زمان پایان : 01:24:54
  مدت برنامه : 00:56:58
  ویژه برنامه یورو (زنده)
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/آمریکا - بولیوی)
  زمان آغاز: 01:30:00
  زمان پایان : 02:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  فوتبال کوپا آمریکا (زنده)
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/آمریکا - بولیوی)
  زمان آغاز: 02:33:00
  زمان پایان : 03:02:40
  مدت برنامه : 00:29:40
  فوتبال کوپا آمریکا (زنده)
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/آمریکا - بولیوی)
  زمان آغاز: 03:02:41
  زمان پایان : 03:23:00
  مدت برنامه : 00:20:19
  فوتبال کوپا آمریکا (زنده)
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 03:30:21
  زمان پایان : 03:52:07
  مدت برنامه : 00:21:46
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • منتخب تنیس اشتوتگارت
  زمان آغاز: 03:59:38
  زمان پایان : 04:21:29
  مدت برنامه : 00:21:51
  منتخب تنیس اشتوتگارت
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اروگوئه - پاناما)
  زمان آغاز: 04:30:00
  زمان پایان : 05:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  فوتبال کوپا آمریکا (زنده)
 • کلیپ ایران (با هم که باشیم)
  زمان آغاز: 05:24:26
  زمان پایان : 05:30:09
  مدت برنامه : 00:05:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اروگوئه - پاناما)
  زمان آغاز: 05:33:00
  زمان پایان : 06:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  فوتبال کوپا آمریکا (زنده)
 • وقت استراحت
  زمان آغاز: 06:27:35
  زمان پایان : 06:41:21
  مدت برنامه : 00:13:46
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول (گرجستان - چک)
  زمان آغاز: 06:45:43
  زمان پایان : 07:28:58
  مدت برنامه : 00:43:15
  فوتبال یورو 2024
 • فوتبال نیمه دوم (گرجستان - چک)
  زمان آغاز: 07:30:19
  زمان پایان : 08:13:23
  مدت برنامه : 00:43:04
  فوتبال یورو 2024
 • دنیای ورزش (دوچرخه سواری)
  زمان آغاز: 08:15:26
  زمان پایان : 08:55:41
  مدت برنامه : 00:40:15
  مسابقات دوچرخه سواری دانهیل 2024
 • مجله فوتبال انگلیس
  زمان آغاز: 09:00:53
  زمان پایان : 09:21:06
  مدت برنامه : 00:20:13
  مجله فوتبال انگلیس
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 09:30:10
  زمان پایان : 09:51:56
  مدت برنامه : 00:21:46
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • فوتبال (بلژیک - رومانی)
  زمان آغاز: 10:00:10
  زمان پایان : 11:34:16
  مدت برنامه : 01:34:06
  فوتبال یورو 2024
 • دوربین ورزش (طرح افتتاحیه آیین بزرگداشت حاج قاسم س
  زمان آغاز: 11:44:52
  زمان پایان : 11:52:17
  مدت برنامه : 00:07:25
  طرح افتتاحیه آیین بزرگداشت حاج قاسم سلیمانی و افتتاح پروژه های ورزشی
 • مهمونی 10 کیلومتری (زنده)
  زمان آغاز: 11:56:39
  زمان پایان : 12:06:15
  مدت برنامه : 00:09:36
  [زنده] سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • اذان ظهر به وقت تهران (سعیدیان)
  زمان آغاز: 12:06:40
  زمان پایان : 12:12:01
  مدت برنامه : 00:05:21
  اذان ظهر به وقت تهران 12:07
 • فوتبال (سوئیس - آلمان)
  زمان آغاز: 12:18:28
  زمان پایان : 13:48:28
  مدت برنامه : 01:30:00
  فوتبال یورو 2024
 • مستند داستان های فوتبال (دانمارک)
  زمان آغاز: 14:00:15
  زمان پایان : 14:33:35
  مدت برنامه : 00:33:20
  مستند داستان های فوتبال (دانمارک)
 • ورزش ملل (آرژانتین)
  زمان آغاز: 14:42:13
  زمان پایان : 14:59:29
  مدت برنامه : 00:17:16
  ورزش ملل (آرژانتین)
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 15:00:22
  زمان پایان : 15:20:25
  مدت برنامه : 00:20:03
  بررسی رویدادهای ورزشی روز دنیا (زنده)
 • منتخب فوتبال حذفی ایتالیا
  زمان آغاز: 15:30:00
  زمان پایان : 15:50:00
  مدت برنامه : 00:20:00
  منتخب فوتبال حذفی ایتالیا
 • کادر فنی (زنده)
  زمان آغاز: 16:00:02
  زمان پایان : 17:19:19
  مدت برنامه : 01:19:17
  کادر فنی (زنده)
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 17:30:00
  زمان پایان : 17:46:00
  مدت برنامه : 00:16:00
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • مهمونی 10 کیلومتری (زنده)
  زمان آغاز: 17:47:53
  زمان پایان : 17:57:30
  مدت برنامه : 00:09:37
  مهمونی 10 کیلومتری (زنده)
 • ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها (زنده)
  زمان آغاز: 18:02:00
  زمان پایان : 19:29:42
  مدت برنامه : 01:27:42
  ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها (زنده)
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 20:00:19
  زمان پایان : 20:19:51
  مدت برنامه : 00:19:32
  بررسی رویدادهای ورزشی روز دنیا (زنده)
 • منتخب تنیس اشتوتگارت
  زمان آغاز: 20:30:00
  زمان پایان : 20:51:51
  مدت برنامه : 00:21:51
  منتخب تنیس اشتوتگارت
 • ویژه برنامه یورو 2024 (زنده)
  زمان آغاز: 21:01:50
  زمان پایان : 21:36:29
  مدت برنامه : 00:34:39
  ویژه برنامه یورو 2024 (زنده)
 • ویژه برنامه یورو 2024 (زنده)
  زمان آغاز: 21:37:22
  زمان پایان : 22:07:22
  مدت برنامه : 00:30:00
  ویژه برنامه یورو 2024 (زنده)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 22:07:32
  زمان پایان : 22:19:57
  مدت برنامه : 00:12:25
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ویژه برنامه یورو 2024 (زنده)
  زمان آغاز: 22:22:45
  زمان پایان : 22:29:45
  مدت برنامه : 00:07:00
  ویژه برنامه یورو 2024 (زنده)
 • فوتبال یورو/زنده (نیمه اول/کرواسی - ایتالیا)
  زمان آغاز: 22:30:00
  زمان پایان : 23:18:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  فوتبال یورو 2024 (زنده)
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 23:22:01
  زمان پایان : 23:29:02
  مدت برنامه : 00:07:01
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • فوتبال یورو/زنده (نیمه دوم/کرواسی - ایتالیا)
  زمان آغاز: 23:33:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:26:59
  فوتبال یورو 2024 (زنده)

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • یکشنبه 3 تیر

  22.30. فوتبال جام ملت های اروپا : اسکاتلند مجارستان

 • دوشنبه 4 تیر

  00.30. ویژه برنامه یورو

  01.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : آمریکا بولیوی

  04.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : اروگوئه پاناما

  15.00. دست اول

  16.00. کادر فنی

  18.00. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  20.00. دست اول

  21.00. ویژه برنامه یورو

  22.30. فوتبال جام ملت های اروپا : کرواسی ایتالیا

 • سه شنبه 5 تیر

  00.30. ویژه برنامه یورو

  01.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : کلمبیا پاراگوئه

  04.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : برزیل کاستاریکا

  15.00. دست اول

  18.00. ویژه برنامه یورو

  19.30. فوتبال جام ملت های اروپا : هلند اتریش

  21.30. ویژه برنامه یورو

  22.30. فوتبال جام ملت های اروپا : دانمارک صربستان

 • چهارشنبه 6 تیر

  00.30. ویژه برنامه یورو

  01.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : پرو کانادا

  04.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : شیلی آرژانتین

  15.00. دست اول

  16.30. کادر فنی

  18.00. ویژه برنامه یورو

  19.30. فوتبال جام ملت های اروپا : اسلوونی رومانی

  21.30. ویژه برنامه یورو

  22.30. فوتبال جام ملت های اروپا : جمهوری چک ترکیه

 • پنجشنبه 7 تیر

  00.30. ویژه برنامه یورو

  01.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : اکوادور جامائیکا

  04.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : ونزوئلا مکزیک

  15.00. دست اول

  17.00. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  18.30. یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها

  20.30. ویژه برنامه یورو

  21.30. یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها

  23.30. ویژه برنامه یورو

 • جمعه 8 تیر

  01.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : پاناما آمریکا

  04.30. فوتبال کوپا آمه ریکا : اروگوئه بولیوی

  17.00. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  18.30. یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها

  20.30. ویژه برنامه یورو

  21.30. یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها

  23.30. ویژه برنامه یورو