زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • از ساعت 00:00:00 تا 01:00:00
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 01:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 01:00:00 تا 02:00:00
  زمان آغاز: 01:00:00
  زمان پایان : 02:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 02:00:00 تا 03:00:00
  زمان آغاز: 02:00:00
  زمان پایان : 03:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 03:00:00 تا 04:00:00
  زمان آغاز: 03:00:00
  زمان پایان : 04:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 04:00:00 تا 05:00:00
  زمان آغاز: 04:00:00
  زمان پایان : 05:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 05:00:00 تا 06:00:00
  زمان آغاز: 05:00:00
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 06:00:00 تا 07:00:00
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 07:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 07:00:00 تا 08:00:00
  زمان آغاز: 07:00:00
  زمان پایان : 08:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 08:00:00 تا 09:00:00
  زمان آغاز: 08:00:00
  زمان پایان : 09:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 09:00:00 تا 10:00:00
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 10:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 10:00:00 تا 11:00:00
  زمان آغاز: 10:00:00
  زمان پایان : 11:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 11:00:00 تا 12:00:00
  زمان آغاز: 11:00:00
  زمان پایان : 12:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 12:00:00 تا 13:00:00
  زمان آغاز: 12:00:00
  زمان پایان : 13:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 13:00:00 تا 14:00:00
  زمان آغاز: 13:00:00
  زمان پایان : 14:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 14:00:00 تا 15:00:00
  زمان آغاز: 14:00:00
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 15:00:00 تا 16:00:00
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 16:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 16:00:00 تا 17:00:00
  زمان آغاز: 16:00:00
  زمان پایان : 17:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 17:00:00 تا 18:00:00
  زمان آغاز: 17:00:00
  زمان پایان : 18:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 18:00:00 تا 19:00:00
  زمان آغاز: 18:00:00
  زمان پایان : 19:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 19:00:00 تا 20:00:00
  زمان آغاز: 19:00:00
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 20:00:00 تا 21:00:00
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 21:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 21:00:00 تا 22:00:00
  زمان آغاز: 21:00:00
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 22:00:00 تا 23:00:00
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 23:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00
 • از ساعت 23:00:00 تا 24:00:00 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 23:00:00
  زمان پایان : 24:00:00
  مدت برنامه : 01:00:00

بيشتر

جدول پخش زنده مسابقات

جمعه 31 مرداد

  21.00 – شب های فوتبالی

پنجشنبه 30 مرداد

  13.30 – کوه گشت

  20.45 – فوتبال لیگ برتر: شاهین شهرداری بوشهر - استقلال

  23.00 – فوتبال 120

دوشنبه 27 مرداد

  01.30 – لذت فوتبال

  23.30 – فوتبال لیگ اروپا: اینتر - شاختاردونتسک

یکشنبه 26 مرداد

  13.30 – رقابت های موتورسواری قهرمانی جهان 2020 - اتریش (موتو 3)

  14.50 – رقابت های موتورسواری قهرمانی جهان 2020 - اتریش (موتو 2)

  16.30 – رقابت های موتورسواری قهرمانی جهان 2020 - اتریش (موتو جی پی)

  17.40 – مرحله ششم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان 2020 - اسپانیا

  20.00 – فوتبال لیگ دسته یک

  22.30 – لذت فوتبال

  23.30 – فوتبال لیگ اروپا: سویا - منچستریونایتد

شنبه 25 مرداد

  19.45 – شب های فوتبالی

  20.45 – فوتبال لیگ برتر: گل گهر سیرجان - پرسپولیس

  22.45 – شب های فوتبالی

شبکه ورزش سيما
 • تلفن گویا : 27861800 021
 • شبکه اجتماعی :
  https://sapp.ir/Varzeshtv
 • پیامک : 3000091