زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • لذت فوتبال/زنده (نیمه اول /پورتو - اتلتیکومادرید)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:18:00
  لیگ قهرمانان اروپا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 00:23:05
  مدت برنامه : 00:05:05
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 00:23:05
  زمان پایان : 00:32:45
  مدت برنامه : 00:09:40
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/پورتو - اتلتیکومادرید)
  زمان آغاز: 00:33:00
  زمان پایان : 01:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  لیگ قهرمانان اروپا
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 01:23:15
  زمان پایان : 01:54:53
  مدت برنامه : 00:31:38
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:54:53
  زمان پایان : 02:05:43
  مدت برنامه : 00:10:50
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 02:05:43
  زمان پایان : 02:26:10
  مدت برنامه : 00:20:27
  جهان ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:26:10
  زمان پایان : 02:40:41
  مدت برنامه : 00:14:31
 • دنیای ورزش (بدمینتون/آلمان - ژاپن)
  زمان آغاز: 02:40:41
  زمان پایان : 03:48:39
  مدت برنامه : 01:07:58
  مسابقات بدمینتون دو نفره جام ویکتور دانمارک 2021
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:48:39
  زمان پایان : 03:58:56
  مدت برنامه : 00:10:17
 • اینجا ورزش/زنده (والیبال)
  زمان آغاز: 03:58:56
  زمان پایان : 05:32:00
  مدت برنامه : 01:33:04
  والیبال باشگاه های جهان
 • اینجا ورزش/زنده (والیبال)
  زمان آغاز: 05:33:00
  زمان پایان : 05:53:15
  مدت برنامه : 00:20:15
  والیبال باشگاه های جهان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:53:15
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 00:06:45
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:05:32
  زمان پایان : 06:16:44
  مدت برنامه : 00:11:12
 • فوتبال (نساجی - شهر خودرو)
  زمان آغاز: 06:16:44
  زمان پایان : 07:44:19
  مدت برنامه : 01:27:35
  لیگ برتر فوتبال کشور
 • آموزش ورزش (اسکیت)
  زمان آغاز: 07:45:00
  زمان پایان : 07:53:54
  مدت برنامه : 00:08:54
  آموزش ورزش (اسکیت)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:53:54
  زمان پایان : 08:00:09
  مدت برنامه : 00:06:15
 • دنیای ورزش (فوتسال/ژالگریس - بارسلونا)
  زمان آغاز: 08:00:09
  زمان پایان : 09:21:08
  مدت برنامه : 01:20:59
  فوتسال لیگ قهرمانان اروپا لیتوانی 2021
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:21:08
  زمان پایان : 09:30:15
  مدت برنامه : 00:09:07
 • آموزش ورزش (متوسطه)
  زمان آغاز: 09:30:15
  زمان پایان : 09:44:44
  مدت برنامه : 00:14:29
  آموزش ورزش (متوسطه)
 • میان برنامه ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 09:44:44
  زمان پایان : 09:59:27
  مدت برنامه : 00:14:43
 • پخش/زنده (ورزش های زورخانه ای)
  زمان آغاز: 09:59:27
  زمان پایان : 11:41:50
  مدت برنامه : 01:42:23
  پخش/زنده (ورزش های زورخانه ای)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:41:50
  زمان پایان : 11:51:36
  مدت برنامه : 00:09:46
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:03:16
  زمان پایان : 12:20:03
  مدت برنامه : 00:16:47
 • دنیای ورزش (دوچرخه سواری)
  زمان آغاز: 12:20:03
  زمان پایان : 12:53:09
  مدت برنامه : 00:33:06
  دوچرخه سواری کوهستان اسپانیا 2021
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:53:09
  زمان پایان : 12:59:14
  مدت برنامه : 00:06:05
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:40:00
  زمان پایان : 13:53:35
  مدت برنامه : 00:13:35
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 14:37:10
  زمان پایان : 15:00:00
  مدت برنامه : 00:22:50
 • دنیای ورزش (اتومبیل رانی)
  زمان آغاز: 15:00:00
  زمان پایان : 15:20:40
  مدت برنامه : 00:20:40
  مرحله دوم مسابقات اتومبیل رانی GB3 انگلیس 2021
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:20:40
  زمان پایان : 15:30:00
  مدت برنامه : 00:09:20
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 15:30:00
  زمان پایان : 15:47:00
  مدت برنامه : 00:17:00
  جهان ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:47:00
  زمان پایان : 15:59:17
  مدت برنامه : 00:12:17
 • پخش/زنده (ورزش های زورخانه ای)
  زمان آغاز: 15:59:17
  زمان پایان : 17:11:00
  مدت برنامه : 01:11:43
  پخش/زنده (ورزش های زورخانه ای)
 • پخش/زنده (ورزش های زورخانه ای)
  زمان آغاز: 17:12:00
  زمان پایان : 17:25:26
  مدت برنامه : 00:13:26
  پخش/زنده (ورزش های زورخانه ای)
 • پخش/زنده (بسکتبال نیمه اول/رعد پدافند هوایی - شیمی
  زمان آغاز: 17:29:00
  زمان پایان : 18:15:00
  مدت برنامه : 00:46:00
  پخش/زنده (بسکتبال نیمه اول/رعد پدافند هوایی - شیمیدر) لیگ برتر بسکتبال
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:15:00
  زمان پایان : 18:29:00
  مدت برنامه : 00:14:00
 • پخش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/رعد پدافند هوایی - شیمی
  زمان آغاز: 18:29:00
  زمان پایان : 19:16:00
  مدت برنامه : 00:47:00
  پخش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/رعد پدافند هوایی - شیمیدر) لیگ برتر بسکتبال
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:16:00
  زمان پایان : 19:30:00
  مدت برنامه : 00:14:00
 • دنیای ورزش (بدمینتون)
  زمان آغاز: 19:30:00
  زمان پایان : 20:29:03
  مدت برنامه : 00:59:03
  مسابقات بدمینتون تور جهانی آلمان 2021
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 20:30:04
  زمان پایان : 20:57:31
  مدت برنامه : 00:27:27
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:57:31
  زمان پایان : 21:07:45
  مدت برنامه : 00:10:14
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 21:07:45
  زمان پایان : 21:14:45
  مدت برنامه : 00:07:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/زنیت - چلسی)
  زمان آغاز: 21:15:00
  زمان پایان : 22:03:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  لیگ قهرمانان اروپا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:03:00
  زمان پایان : 22:10:29
  مدت برنامه : 00:07:29
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 22:10:29
  زمان پایان : 22:17:45
  مدت برنامه : 00:07:16
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/زنیت - چلسی)
  زمان آغاز: 22:18:00
  زمان پایان : 23:08:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  لیگ قهرمانان اروپا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:12:57
  زمان پایان : 23:22:45
  مدت برنامه : 00:09:48
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 23:22:45
  زمان پایان : 23:29:45
  مدت برنامه : 00:07:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/آتالانتا - ویارئال)
  زمان آغاز: 23:30:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:29:59
  لیگ قهرمانان اروپا

بيشتر

جدول پخش زنده مسابقات

جمعه 19 آذر

  03.00 . والیبال باشگاه‌های جهان

  09.30 . کشتی

  13.00 . فوتبال یک

  15.00 . وزنه برداری قهرمانی جهان

  20.30 . شب های فوتبالی

پنجشنبه 18 آذر

  10.00 . کادر فنی

  16.00 . فوتبال لیگ برتر: سپاهان - صنعت نفت آبادان

  18.00 . وزنه برداری قهرمانی جهان

  23.00 . فوتبال 120

چهارشنبه 17 آذر

  04.00 . والیبال باشگاه های جهان 

  10.00 . ورزش های زورخانه ای

  13.00 . هندبال لیگ برتر

  16.00 .ورزش های زورخانه ای 

  17.30 . بسکتبال لیگ برتر 

  20.30 . لذت فوتبال

  21.15 . فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : زنیت – چلسی

  23.30 . فوتبال لیگ قهرمانان اروپا :آتالانتا – ویارئال

شبکه ورزش سيما
 • تلفن گویا : 162
 • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
  https://splus.ir/Varzeshtv
 • پیامک : 30000917