جدول پخش زنده

چهارشنبه 15 تیر

  22.30. والیبال لیگ ملت ها : اسلوونی – صربستان

جمعه 17 تیر

  08.15. والیبال لیگ ملت ها : آرژانتین – استرالیا

  11.15. والیبال لیگ ملت ها : فرانسه – برزیل

  14.40. والیبال لیگ ملت ها : ژاپن – کانادا

  16.30. والیبال لیگ ملت ها : بلغارستان – هلند

  21.00. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  22.30. والیبال لیگ ملت ها : ایتالیا – صربستان

پنجشنبه 16 تیر

  07.30. والیبال لیگ ملت ها : فرانسه – آمریکا

  10.30. والیبال لیگ ملت ها : آلمان – استرالیا

  13.30. والیبال لیگ ملت ها : کانادا – برزیل

  18.00. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  19.30. والیبال لیگ ملت ها : بلغارستان – اسلوونی

  21.30. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

  22.30. والیبال لیگ ملت ها : لهستان – چین

شبکه ورزش سيما