زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/آلاوس - بارسلونا)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:18:00
  لیگا اسپانیا
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/ پورتو - فامالیسا
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 00:32:45
  مدت برنامه : 00:14:45
  لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه اول/ پورتو - فامالیسائو) لیگ پرتغال
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/آلاوس - بارسلونا)
  زمان آغاز: 00:33:00
  زمان پایان : 01:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  لیگا اسپانیا
 • لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/ پورتو - فامالیسا
  زمان آغاز: 01:23:00
  زمان پایان : 01:53:16
  مدت برنامه : 00:30:16
  لذت فوتبال/زنده (فوتبال نیمه دوم/ پورتو - فامالیسائو) لیگ پرتغال
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 01:53:16
  زمان پایان : 02:02:41
  مدت برنامه : 00:09:25
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:02:41
  زمان پایان : 02:15:01
  مدت برنامه : 00:12:20
 • فوتبال یک/بازپخش
  زمان آغاز: 02:15:01
  زمان پایان : 04:37:26
  مدت برنامه : 02:22:25
  فوتبال یک/بازپخش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 04:37:26
  زمان پایان : 05:15:11
  مدت برنامه : 00:37:45
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 05:15:11
  زمان پایان : 05:33:37
  مدت برنامه : 00:18:26
  جهان ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:50:12
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 00:09:48
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:07:07
  زمان پایان : 06:28:40
  مدت برنامه : 00:21:33
 • مثبت ورزش/زنده (تنیس)
  زمان آغاز: 06:28:40
  زمان پایان : 08:51:19
  مدت برنامه : 02:22:39
  تنیس استرالیا 2022
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 08:51:19
  زمان پایان : 09:00:00
  مدت برنامه : 00:08:41
 • دنیای ورزش (والیبال/پیاچنزا - مودنا)
  زمان آغاز: 09:00:00
  زمان پایان : 10:14:51
  مدت برنامه : 01:14:51
  والیبال سری آ ایتالیا 2022
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:14:51
  زمان پایان : 10:28:57
  مدت برنامه : 00:14:06
 • پخش/زنده (قایقرانی)
  زمان آغاز: 10:28:57
  زمان پایان : 12:03:12
  مدت برنامه : 01:34:15
  قایقرانی آب های آرام
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:03:12
  زمان پایان : 12:12:20
  مدت برنامه : 00:09:08
 • اذان ظهر به وقت تهران
  زمان آغاز: 12:16:00
  زمان پایان : 12:21:19
  مدت برنامه : 00:05:19
  اذان ظهر به وقت تهران 12:16
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:22:44
  زمان پایان : 12:30:11
  مدت برنامه : 00:07:27
 • کوه گشت
  زمان آغاز: 12:30:11
  زمان پایان : 13:24:16
  مدت برنامه : 00:54:05
  کوه گشت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:24:16
  زمان پایان : 13:32:22
  مدت برنامه : 00:08:06
 • دنیای ورزش (اسکیت)
  زمان آغاز: 13:32:22
  زمان پایان : 14:10:37
  مدت برنامه : 00:38:15
  اسکیت سرعت روی یخ قهرمانی جهان کانادا 2021
 • دنیای ورزش (گزیده هندبال)
  زمان آغاز: 14:15:28
  زمان پایان : 14:25:28
  مدت برنامه : 00:10:00
  هایلایت های هندبال قهرمانی اروپا 2022
 • مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/ایران - کویت) ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 14:29:29
  زمان پایان : 15:10:00
  مدت برنامه : 00:40:31
  هندبال قهرمانی آسیا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:10:00
  زمان پایان : 15:24:11
  مدت برنامه : 00:14:11
 • مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/ایران - کویت)
  زمان آغاز: 15:24:11
  زمان پایان : 16:06:21
  مدت برنامه : 00:42:10
  هندبال قهرمانی آسیا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:06:21
  زمان پایان : 16:30:00
  مدت برنامه : 00:23:39
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 16:30:00
  زمان پایان : 16:47:00
  مدت برنامه : 00:17:00
  جهان ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:47:00
  زمان پایان : 16:59:00
  مدت برنامه : 00:12:00
 • پخش/زنده (کاراته)
  زمان آغاز: 16:59:00
  زمان پایان : 17:43:00
  مدت برنامه : 00:44:00
  سوپر لیگ کاراته
 • پخش/زنده (کاراته)
  زمان آغاز: 17:44:00
  زمان پایان : 18:21:04
  مدت برنامه : 00:37:04
  سوپر لیگ کاراته
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:21:04
  زمان پایان : 18:30:00
  مدت برنامه : 00:08:56
 • دنیای ورزش (گزیده تنیس)
  زمان آغاز: 18:30:00
  زمان پایان : 18:40:03
  مدت برنامه : 00:10:03
  هایلایت های تنیس استرالیا 2022
 • ویدئو چک
  زمان آغاز: 18:45:00
  زمان پایان : 19:20:51
  مدت برنامه : 00:35:51
  ویدئو چک
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:20:51
  زمان پایان : 19:31:50
  مدت برنامه : 00:10:59
 • شب های فوتبالی (زنده)
  زمان آغاز: 19:31:50
  زمان پایان : 22:17:04
  مدت برنامه : 02:45:14
  شب های فوتبالی (زنده)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:17:04
  زمان پایان : 22:30:00
  مدت برنامه : 00:12:56
 • دنیای ورزش (تگبال)
  زمان آغاز: 22:30:00
  زمان پایان : 22:56:40
  مدت برنامه : 00:26:40
  تگبال قهرمانی جهان لهستان 2021
 • مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/فرانسه - مونته نگر
  زمان آغاز: 22:59:10
  زمان پایان : 23:40:00
  مدت برنامه : 00:40:50
  مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه اول/فرانسه - مونته نگرو) هندبال قهرمانی اروپا
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:40:00
  زمان پایان : 23:53:24
  مدت برنامه : 00:13:24
 • مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/فرانسه - مونته نگر
  زمان آغاز: 23:53:24
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:06:35
  مثبت ورزش/زنده (هندبال نیمه دوم/فرانسه - مونته نگرو) هندبال قهرمانی اروپا

بيشتر

جدول پخش زنده مسابقات

جمعه 8 بهمن

  00.30 . فوتبال مقدماتی جام جهانی: اکوادور - برزیل

  03.30 . فوتبال مقدماتی جام جهانی: شیلی - آرژانتین

  07.00 . تنیس آزاد استرالیا

  10.00 . کادر فنی

  12.00 . تنیس آزاد استرالیا

  16.00 . لیگ برتر بسکتبال: کاله - شهرداری گرگان

  20.30 . شب های فوتبالی

  23.00 . نیمه نهایی هندبال قهرمانی اروپا

پنجشنبه 7 بهمن

  10.00 . کادر فنی

  13.30 . فوتبال انتخابی جام جهانی: ژاپن - چین

  15.30 . فوتبال انتخابی جام جهانی: لبنان- کره جنوبی

  22.30 . فوتبال 120

چهارشنبه 6 بهمن

  07.45 . تنیس آزاد استرالیا

  10.00 . والیبال نشسته: شهرداری گنبد - ذوب آهن

  15.00 . 2020

  16.30 . هندبال قهرمانی آسیا : ایران - بحرین

  18.00 . شب های فوتبالی 

  19.30 . فوتبال جام ملت های آفریقا : ساحل عاج - مصر

  21.30 . شب های فوتبالی

  23.00 . هندبال قهرمانی اروپا : دانمارک - فرانسه

سه شنبه 5 بهمن

  07.45 . تنیس آزاد استرالیا

  10.00 . والیبال نشسته: مس شهر بابک - پالایش نفت آبادان

  15.00 . لیگ برتر بسکتبال

  17.00 . سوپر لیگ کاراته

  20.00 . فوتسال قهرمانی اروپا : روسیه - کرواسی

  22.30 . فوتبال جام ملت های آفریقا : مراکش - مالاوی 

دوشنبه 4 بهمن

  14.30 . هندبال ایران - کویت 

  17.00 . سوپر لیگ کاراته

  19.30 . شب های فوتبالی

  23.00 . هندبال قهرمانی اروپا

شبکه ورزش سيما
 • تلفن گویا : 162
 • شبکه اجتماعی : @varzeshtv.irib
  https://splus.ir/Varzeshtv
 • پیامک : 30000917