قهرمان ایران

دسته بندی:

معرفی برنامه

در جشنواره قهرمان ایران تحت هشت عنوان ((آقای ورزش ایران ، بانوی ورزش ایران ، برترین سرمربی ،برترین تیم ملی ، قهرمان فردا ، برترین صحنه ورزشی ، برترین گل سال ، برترین ورزشکار پارالمپیک )) به رقابت خواهند پرداخت .

 

 

قسمت های قهرمان ایران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
قهرمان ایران (زنده) (اختتامیه)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 19:15:18
164 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 18:56:27
44 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 19:0:49
87 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 21:59:30
118 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 18 فروردین 1403 - 22:0:0
84 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 17 فروردین 1403 - 21:0:0
75 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 16:0:0
103 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 16:0:0
115 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 19:28:42
91 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 2:19:22
100 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 15:58:42
100 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 2:37:42
81 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 15:0:0
87 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 2:30:0
86 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 11 فروردین 1403 - 15:59:42
119 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
شنبه 11 فروردین 1403 - 2:36:11
87 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
جمعه 10 فروردین 1403 - 2:30:47
80 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 16:0:0
82 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 2:29:8
88 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 15:59:0
86 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 14:0:0
89 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 2:38:0
79 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 15:59:0
79 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 2:29:58
82 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 16:0:0
84 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 2:32:47
84 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 4 فروردین 1403 - 15:59:0
86 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
شنبه 4 فروردین 1403 - 2:29:19
89 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 3 فروردین 1403 - 16:0:0
89 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
جمعه 3 فروردین 1403 - 2:30:19
89 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 16:0:0
90 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 2:38:33
85 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 16:0:0
85 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 16:0:0
91 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 19:0:0
103 دقیقه
قهرمان ایران(زنده)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 15:30:0
83 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 0:0:0
68 دقیقه
اکنون (مسابقه تلویزیونی قهرمان - قسمت چهاردهم)
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 12:15:10
0 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 11 فروردین 1402 - 20:29:58
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 20:30:0
25 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 20:18:5
40 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 20:28:35
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 20:30:0
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 5 فروردین 1402 - 20:30:12
27 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 4 فروردین 1402 - 20:30:22
23 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 20:35:51
18 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 21:30:9
24 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 21:30:0
25 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 26 اسفند 1401 - 21:30:0
85 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 18:34:25
80 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 18:0:0
25 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 13:58:20
56 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 21:0:0
120 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 14:0:35
56 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 21:58:14
65 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:0:0
61 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 19 اسفند 1401 - 21:0:0
118 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
جمعه 19 اسفند 1401 - 15:0:16
49 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:32:10
82 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:0:0
23 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 9:30:1
54 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 21:0:36
84 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 15:30:11
112 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 9:0:33
54 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 21:6:0
102 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 21:0:0
108 دقیقه
قهرمان
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 16:30:0
49 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 21:0:0
119 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 16:0:0
120 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
جمعه 12 اسفند 1401 - 20:30:0
120 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 18:31:26
79 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 21:0:6
119 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 18:31:0
102 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 19:0:0
103 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها