خاطره بازی

خاطره بازی

معرفی برنامه

برنامه خاطره بازی با آقاجواد با روایت جواد خیابانی به مرور خاطرات از اتفاقات ، مسابقات و بازی های بیادماندنی ورزش ایران در مسابقات داخلی و بین المللی و شخصیت های ورزش ایران می پردازد. تهیه کننده این برنامه ناصر عالمی و کارگردان یاسر عالمی می باشند. 

قسمت های خاطره بازی - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
خاطره بازی
سه شنبه 4 مهر 1402 - 21:0:0
31 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 3 مهر 1402 - 19:15:0
30 دقیقه
خاطره بازی
شنبه 1 مهر 1402 - 11:21:38
30 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 29 شهریور 1402 - 11:23:0
30 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 28 شهریور 1402 - 11:24:6
29 دقیقه
خاطره بازی
جمعه 24 شهریور 1402 - 11:26:2
25 دقیقه
خاطره بازی
پنج شنبه 23 شهریور 1402 - 11:24:52
29 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 22 شهریور 1402 - 19:35:21
30 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 21:31:34
30 دقیقه
خاطره بازی (اعلام شود 11:30)
سه شنبه 21 شهریور 1402 - 11:26:26
29 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 20 شهریور 1402 - 18:58:35
30 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 21:31:19
29 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 19 شهریور 1402 - 11:24:52
28 دقیقه
خاطره بازی
شنبه 18 شهریور 1402 - 11:28:15
28 دقیقه
خاطره بازی
جمعه 17 شهریور 1402 - 11:26:51
28 دقیقه
خاطره بازی
پنج شنبه 16 شهریور 1402 - 11:24:52
32 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 21:27:34
32 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 21:25:34
32 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 14 شهریور 1402 - 11:25:34
28 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 19:0:19
28 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 13 شهریور 1402 - 11:26:27
32 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 12 شهریور 1402 - 21:49:44
32 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 8 شهریور 1402 - 11:30:0
28 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 19:9:52
28 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 7 شهریور 1402 - 11:31:18
28 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 19:15:8
28 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 6 شهریور 1402 - 11:28:20
33 دقیقه
خاطره بازی
شنبه 4 شهریور 1402 - 11:30:0
25 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 1 شهریور 1402 - 23:0:0
29 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 22:45:3
33 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 31 مرداد 1402 - 11:30:31
30 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 20:0:0
29 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 30 مرداد 1402 - 11:30:29
30 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 25 مرداد 1402 - 20:0:0
25 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 24 مرداد 1402 - 23:29:32
27 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 23 مرداد 1402 - 20:0:0
27 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 20:29:55
28 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 22 مرداد 1402 - 11:29:37
26 دقیقه
خاطره بازی
شنبه 21 مرداد 1402 - 11:29:20
28 دقیقه
خاطره بازی
جمعه 20 مرداد 1402 - 11:30:12
28 دقیقه
خاطره بازی
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 22:31:47
28 دقیقه
خاطره بازی
پنج شنبه 19 مرداد 1402 - 11:31:15
27 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 18 مرداد 1402 - 23:30:0
27 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 17 مرداد 1402 - 19:57:12
29 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 19:55:4
29 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 16 مرداد 1402 - 11:32:44
28 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 20:30:0
30 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 15 مرداد 1402 - 11:29:31
29 دقیقه
خاطره بازی
پنج شنبه 12 مرداد 1402 - 19:55:45
30 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 22:30:30
28 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 11 مرداد 1402 - 11:15:1
28 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 20:0:10
28 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 10 مرداد 1402 - 11:31:41
28 دقیقه
خاطره بازی
دو شنبه 9 مرداد 1402 - 20:0:7
28 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 20:3:0
28 دقیقه
خاطره بازی
یک شنبه 8 مرداد 1402 - 11:19:28
29 دقیقه
خاطره بازی
شنبه 7 مرداد 1402 - 21:31:16
30 دقیقه
خاطره بازی
شنبه 7 مرداد 1402 - 11:19:32
27 دقیقه
خاطره بازی
پنج شنبه 5 مرداد 1402 - 12:43:54
28 دقیقه
خاطره بازی
سه شنبه 3 مرداد 1402 - 11:25:16
28 دقیقه
خاطره بازی
شنبه 31 تیر 1402 - 10:57:6
28 دقیقه
خاطره بازی
جمعه 30 تیر 1402 - 19:59:56
28 دقیقه
خاطره بازی
چهار شنبه 28 تیر 1402 - 11:30:7
30 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها