• مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/موناکو - نیس)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:23:21
  مدت برنامه : 00:23:21
  فوتبال لیک فرانسه (زنده)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:23:21
  زمان پایان : 00:30:47
  مدت برنامه : 00:07:26
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال انگلیس - هفته پنجم
  زمان آغاز: 00:30:47
  زمان پایان : 01:02:21
  مدت برنامه : 00:31:34
  منتخب فوتبال انگلیس - هفته پنجم
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 01:04:27
  زمان پایان : 01:25:16
  مدت برنامه : 00:20:49
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 01:26:21
  زمان پایان : 01:34:28
  مدت برنامه : 00:08:07
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مستند دونده رودخانه
  زمان آغاز: 01:35:04
  زمان پایان : 02:51:31
  مدت برنامه : 01:16:27
  مستند دونده رودخانه
 • آگهی بازرگانی بین برنامه
  زمان آغاز: 02:51:41
  زمان پایان : 02:57:24
  مدت برنامه : 00:05:43
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دنیای ورزش (سپک تاکرا)
  زمان آغاز: 03:03:30
  زمان پایان : 03:51:32
  مدت برنامه : 00:48:02
  دیدار نیمه نهایی سپک تاکرا لیگ برتر مالزی 2023
 • منتخب فوتبال فرانسه - هفته چهارم
  زمان آغاز: 03:56:34
  زمان پایان : 04:21:12
  مدت برنامه : 00:24:38
  منتخب فوتبال فرانسه - هفته چهارم
 • تلاوت قرآن
  زمان آغاز: 04:21:45
  زمان پایان : 04:28:40
  مدت برنامه : 00:06:55
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • اذان صبح به افق تهران (سعیدیان)
  زمان آغاز: 04:28:40
  زمان پایان : 04:34:02
  مدت برنامه : 00:05:22
  اذان صبح به افق تهران 04:29
 • کوله گردی
  زمان آغاز: 04:36:27
  زمان پایان : 04:55:58
  مدت برنامه : 00:19:31
  کوله گردی (خانوادگی به شکرآب)
 • مجله فوتبال اسپانیا - مهارهای برتر
  زمان آغاز: 05:04:57
  زمان پایان : 05:28:15
  مدت برنامه : 00:23:18
  مجله فوتبال اسپانیا - مهارهای برتر
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 05:34:11
  زمان پایان : 05:55:00
  مدت برنامه : 00:20:49
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • سرود جمهوری اسلامی ایران + مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:00:00
  زمان پایان : 06:05:29
  مدت برنامه : 00:05:29
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • پهلوون
  زمان آغاز: 06:08:41
  زمان پایان : 06:38:41
  مدت برنامه : 00:30:00
  پهلوون (ورزش پهلوانی و زورخانه ای)
 • فوتبال (هوادار - تراکتور)
  زمان آغاز: 06:45:28
  زمان پایان : 08:18:28
  مدت برنامه : 01:33:00
  فوتبال لیگ برتر کشور
 • دنیای ورزش (هاکی روی یخ/بلفاست جاینتز - بولزانوا)
  زمان آغاز: 08:30:00
  زمان پایان : 09:21:54
  مدت برنامه : 00:51:54
  هاکی روی یخ قهرمانی باشگاه های اروپا 2023
 • مجله فوتبال اسپانیا - هفته پنجم
  زمان آغاز: 09:30:26
  زمان پایان : 09:54:46
  مدت برنامه : 00:24:20
  مجله فوتبال اسپانیا - هفته پنجم
 • جهان ورزش
  زمان آغاز: 10:00:09
  زمان پایان : 10:20:58
  مدت برنامه : 00:20:49
  جهان ورزش (رویدادهای ورزشی)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 10:21:48
  زمان پایان : 10:29:59
  مدت برنامه : 00:08:11
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • دست اول (زنده)
  زمان آغاز: 10:30:12
  زمان پایان : 10:49:22
  مدت برنامه : 00:19:10
  بررسی رویدادهای ورزشی روز دنیا (زنده)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:49:30
  زمان پایان : 11:21:17
  مدت برنامه : 00:31:47
 • خاطره بازی
  زمان آغاز: 11:21:38
  زمان پایان : 11:52:32
  مدت برنامه : 00:30:54
  خاطره بازی (حسن یزدانی)
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 12:04:42
  زمان پایان : 12:11:00
  مدت برنامه : 00:06:18
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • منتخب فوتبال ایتالیا - هفته چهارم
  زمان آغاز: 12:11:13
  زمان پایان : 12:38:13
  مدت برنامه : 00:27:00
  منتخب فوتبال ایتالیا - هفته چهارم
 • گزارشی از دهکده آسیایی
  زمان آغاز: 12:41:39
  زمان پایان : 13:25:58
  مدت برنامه : 00:44:19
  گزارشی از دهکده آسیایی هانگژو
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 13:26:08
  زمان پایان : 13:36:12
  مدت برنامه : 00:10:04
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • ویژه برنامه دهکده آسیایی (زنده)
  زمان آغاز: 13:36:25
  زمان پایان : 16:59:20
  مدت برنامه : 03:22:55
  ویژه برنامه دهکده آسیایی (زنده)
 • آگهی بازرگانی بین برنامه (دوم)
  زمان آغاز: 17:04:17
  زمان پایان : 17:13:29
  مدت برنامه : 00:09:12
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • آگهی بازرگانی قبل برنامه
  زمان آغاز: 17:18:44
  زمان پایان : 17:28:47
  مدت برنامه : 00:10:03
  سایت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رایانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستی 7386-19359 ،پیامک 3000091
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچسترسیتی - ناتین
  زمان آغاز: 17:30:00
  زمان پایان : 18:18:15
  مدت برنامه : 00:48:15
  فوتبال انگلیس (زنده) مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچسترسیتی - ناتینگهام فارست)
 • مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی - ناتین
  زمان آغاز: 18:33:00
  زمان پایان : 19:23:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  فوتبال انگلیس (زنده) مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی - ناتینگهام فارست)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 19:30:00
  زمان پایان : 19:51:11
  مدت برنامه : 00:21:11
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 19:53:00
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 00:07:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/بارسلونا - سلتاویگو)
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:48:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  فوتبال اسپانیا (زنده)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 20:48:00
  زمان پایان : 20:54:17
  مدت برنامه : 00:06:17
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 20:56:00
  زمان پایان : 21:03:00
  مدت برنامه : 00:07:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه دوم/بارسلونا - سلتاویگو)
  زمان آغاز: 21:03:00
  زمان پایان : 21:53:00
  مدت برنامه : 00:50:00
  فوتبال اسپانیا (زنده)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 22:51:11
  مدت برنامه : 00:51:11
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 22:53:00
  زمان پایان : 23:00:00
  مدت برنامه : 00:07:00
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
 • لذت فوتبال/زنده (نیمه اول/پورتو - ژیل ویسنته)
  زمان آغاز: 23:00:00
  زمان پایان : 23:48:00
  مدت برنامه : 00:48:00
  فوتبال پرتغال (زنده)
 • لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)
  زمان آغاز: 23:48:00
  زمان پایان : 23:54:17
  مدت برنامه : 00:06:17
  لذت فوتبال/زنده (مجری + کارشناسی)

ویدئوها

اخبار

برنامه ها

جدول پخش زنده

 • شنبه یکم مهر

  20:00. فوتبال لیگا اسپانیا : بارسلونا سلتاویگو

  23.00. فوتبال لیگ پرتغال : پورتو ژیل ویسنته

 • جمعه 7 مهر

  04.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  14.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  19.00. شب های فوتبالی

  21.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  22.45. فوتبال جام حذفی پرتغال : بنفیکا - پورتو

 • پنجشنبه 6 مهر

  04.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  14.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  19.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  22.00. فوتبال 120

 • چهارشنبه 5 مهر

  04.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  14.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  17.45. لیگ برتر فوتبال : تراکتور شمس آذر

  20.30. فوتبال لیگا اسپانیا : رئال مادرید لاس پالماس

  22.30. فوتبال جام اتحادیه انگلیس : لیورپول لسترسیتی

 • سه شنبه 4 مهر

  04.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  14.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  19.00. لیگ برتر فوتبال : صنعت نفت آبادان ملوان

  21.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  22.30. فوتبال جام اتحادیه انگلیس : منچستریونایتد کریستال پالاس

 • دوشنبه 3 مهر

  04.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  10.45. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  20.00. ویژه برنامه بازی های آسیایی

 • یکشنبه 2 مهر

  04.15. ویژه برنامه بازی های آسیایی

  14.00. فوتبال سری آ ایتالیا : امپولی اینتر

  16.00. لذت فوتبال

  16.30. فوتبال لیگ برتر انگلیس : آرسنال تاتنهام

  19.00. فوتبال جام حذفی انگلیس : شفیلد نیوکاسل

  21.00. لذت فوتبال

  22.15. فوتبال لیگ یک فرانسه : پاری سن ژرمن مارسی