قهرمان ایران هر شب از شبکه ورزش

قهرمان ایران هر شب از شبکه ورزش

قسمت های قهرمان ایران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
اکنون (والیبال زنده/آمریکا - هلند)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 23:58:47
0 دقیقه
اکنون (فرمول یک اسپانیا)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 22:29:47
0 دقیقه
اکنون (مجله لیگ کنفرانس اروپا - پیش فینال)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 22:0:22
0 دقیقه
اکنون (ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها - زنده)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 19:59:52
0 دقیقه
اکنون (کادر فنی - زنده)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 17:59:47
0 دقیقه
اکنون (دو و میدانی - زنده)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 16:59:47
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 16:29:47
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال اروپایی)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 15:59:47
0 دقیقه
اکنون (دست اول - زنده)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 15:29:47
0 دقیقه
اکنون (والیبال زنده/لهستان - فرانسه)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 12:28:40
0 دقیقه
اکنون (دست اول - زنده)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 11:29:47
0 دقیقه
اکنون (والیبال زنده/اسلوونی - صربستان)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 9:28:54
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 8:59:50
0 دقیقه
اکنون (فوتبال/استقلال - پرسپولیس)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 6:39:52
0 دقیقه
اکنون (پهلوون)
چهار شنبه 17 خرداد 1402 - 6:6:19
0 دقیقه
اکنون (ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها)زنده
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 21:59:43
0 دقیقه
اکنون (مجله لیگ قهرمانان اروپا )
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 19:59:1
0 دقیقه
اکنون (کادر فنی /زنده)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 17:59:59
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 17:32:1
0 دقیقه
اکنون (دست اول - زنده)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 15:29:47
0 دقیقه
اکنون (ویدیو چک )
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 14:5:13
0 دقیقه
اکنون (هندبال شهید شاملی - دحیل/ زنده)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 12:39:47
0 دقیقه
اکنون (والیبال/بلغارستان - چین - زنده)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 10:39:47
0 دقیقه
اکنون (دست اول - زنده)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 9:59:56
0 دقیقه
اکنون (مجله لیگ قهرمانان اروپا )
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 9:30:32
0 دقیقه
اکنون (فوتبال /ذوب آهن - هوادار )
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 6:45:59
0 دقیقه
اکنون (پهلوون)
سه شنبه 16 خرداد 1402 - 6:6:19
0 دقیقه
اکنون (فوتبال زنده/هامبورگ - اشتوتگارت)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 22:13:47
0 دقیقه
اکنون (ویدئو چک)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 21:36:55
0 دقیقه
اکنون (ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها - زنده)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 19:59:47
0 دقیقه
اکنون (هندبال زنده/عمان - فولاد)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 17:58:15
0 دقیقه
اکنون (مجله فوتبال لیگ قهرمانان اروپا)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 17:30:15
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال آلمان)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 17:14:55
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال اروپایی)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 15:59:47
0 دقیقه
اکنون (مجله فوتبال اروپایی)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 15:33:47
0 دقیقه
اکنون (مجله فوتبال اروپایی)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 15:29:47
0 دقیقه
اکنون (مستند آنلکا)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 13:59:54
0 دقیقه
اکنون (فوتبال/براگا - پورتو)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 12:15:49
0 دقیقه
اکنون (هندبال زنده/شهید شاملی - النجمه)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 9:59:36
0 دقیقه
اکنون (فوتبال/استقلال - نساجی)
دو شنبه 15 خرداد 1402 - 6:45:42
0 دقیقه
اکنون(لذت فوتبال)زنده
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 19:29:47
0 دقیقه
اکنون(تکواندو قهرمانی جهان /آذربایجان)زنده
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 18:28:17
0 دقیقه
اکنون(فرمول یک اسپانیا)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 16:28:20
0 دقیقه
اکنون( منتخب فوتبال آرژانتین)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 15:59:8
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال انگلیس)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 15:17:44
0 دقیقه
اکنون (مستند پله)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 14:0:32
0 دقیقه
اکنون (فوتبال منچستریونایتد - منچسترسیتی)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 12:13:32
0 دقیقه
اکنون (مجله لیگ اسپانیا)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 10:45:47
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال برزیل)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 10:22:57
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 9:57:37
0 دقیقه
اکنون (هاکی روی یخ آلمان - کانادا)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 8:15:17
0 دقیقه
اکنون (فوتبال ذوب آهن - هوادار)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 6:43:22
0 دقیقه
اکنون (پهلوون)
یک شنبه 14 خرداد 1402 - 6:2:50
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال آلمان)
شنبه 13 خرداد 1402 - 19:42:41
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
شنبه 13 خرداد 1402 - 16:32:23
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال انگلیس)
شنبه 13 خرداد 1402 - 15:57:16
0 دقیقه
اکنون (دست اول - زنده)
شنبه 13 خرداد 1402 - 15:29:47
0 دقیقه
اکنون (مجله لیگ اسپانیا)
شنبه 13 خرداد 1402 - 15:1:51
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال ایتالیا )
شنبه 13 خرداد 1402 - 14:26:5
0 دقیقه
اکنون (فوتبال سویا - رم)
شنبه 13 خرداد 1402 - 12:15:52
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال اسپانیا)
شنبه 13 خرداد 1402 - 10:58:55
0 دقیقه
اکنون (دست اول - زنده)
شنبه 13 خرداد 1402 - 10:29:45
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
شنبه 13 خرداد 1402 - 10:1:7
0 دقیقه
اکنون (مجله فوتبال لیگ اروپا)
شنبه 13 خرداد 1402 - 8:29:59
0 دقیقه
اکنون (فوتبال استقلال - تراکتور)
شنبه 13 خرداد 1402 - 6:45:0
0 دقیقه
اکنون (پهلوون)
شنبه 13 خرداد 1402 - 6:6:19
0 دقیقه
اکنون (فوتبال 120 - بازپخش)
جمعه 12 خرداد 1402 - 23:44:47
0 دقیقه
اکنون (شب های فوتبالی - زنده)
جمعه 12 خرداد 1402 - 21:29:47
0 دقیقه
اکنون (هندبال زنده/فولاد - کازما)
جمعه 12 خرداد 1402 - 17:58:51
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
جمعه 12 خرداد 1402 - 17:29:47
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال اسپانیا - هفته سی و ششم)
جمعه 12 خرداد 1402 - 16:56:25
0 دقیقه
اکنون (مجله فوتبال اروپایی)
جمعه 12 خرداد 1402 - 16:33:35
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال ایتالیا - هفته سی و هفتم)
جمعه 12 خرداد 1402 - 15:59:47
0 دقیقه
اکنون (هندبال زنده/شهید شاملی - کویت)
جمعه 12 خرداد 1402 - 13:58:56
0 دقیقه
اکنون (فوتبال 120 - بازپخش)
جمعه 12 خرداد 1402 - 12:16:4
0 دقیقه
اکنون (ویدئو چک)
جمعه 12 خرداد 1402 - 11:24:21
0 دقیقه
اکنون (مستند آتزوری،در مسیر ومبلی)
جمعه 12 خرداد 1402 - 10:28:5
0 دقیقه
اکنون (مجله فوتبال لیگ قهرمانان اروپا)
جمعه 12 خرداد 1402 - 9:59:58
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش)
جمعه 12 خرداد 1402 - 9:15:18
0 دقیقه
اکنون (فوتبال/نساجی - پرسپولیس)
جمعه 12 خرداد 1402 - 6:44:47
0 دقیقه
اکنون (دست اول - زنده)
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 15:59:47
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال آرژانتین - هفته شانزدهم)
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 6:40:44
0 دقیقه
اکنون (تنیس روی میز قهرمانی جهان (زنده)
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 15:29:38
0 دقیقه
اکنون (مستند آخرین پایکوبی مایکل جردن)
شنبه 6 خرداد 1402 - 14:0:30
0 دقیقه
اکنون (شب های فوتبالی - زنده)
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 20:31:5
0 دقیقه
اکنون (منتخب هندبال لیگ قهرمانان اروپا - دور برگشت
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 19:59:47
0 دقیقه
اکنون (مستند آخرین پایکوبی مایکل جردن - قسمت هشتم)
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 14:0:5
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال لیگ آرژانتین )
سه شنبه 2 خرداد 1402 - 23:59:20
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال برزیل)
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 21:59:47
0 دقیقه
اکنون (کادر فنی - زنده)
دو شنبه 25 اردیبهشت 1402 - 19:30:4
0 دقیقه
اکنون (منتخب فوتبال ایتالیا)
پنج شنبه 21 اردیبهشت 1402 - 16:26:28
0 دقیقه
اکنون (منتخب لیگ های اروپایی)
سه شنبه 19 اردیبهشت 1402 - 15:56:11
0 دقیقه
اکنون (والیبال/لوبه - ترنتینو)
دو شنبه 18 اردیبهشت 1402 - 21:30:19
0 دقیقه
اکنون (ووشو قهرمانی جوانان کشور(زنده)
یک شنبه 17 اردیبهشت 1402 - 12:28:46
0 دقیقه
اکنون (هاکی روی یخ(رومانی - کره جنوبی/زنده)
سه شنبه 12 اردیبهشت 1402 - 14:58:39
0 دقیقه
اکنون (والیبال زنده/ترنتینو - لوبه)
دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 - 19:43:47
0 دقیقه
اکنون (جهان ورزش )
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 16:0:2
0 دقیقه
اکنون (مجله بسکتبال حرفه ای )
یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 - 11:32:47
0 دقیقه
اکنون (هندبال لیگ برتر - زنده)
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 13:28:47
0 دقیقه
اکنون (مسابقه تلویزیونی قهرمان - قسمت چهاردهم)
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 12:15:10
0 دقیقه
اکنون (فوتبال/بنفیکا - اینتر)
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 12:15:36
0 دقیقه
اکنون (لذت فوتبال - زنده)
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 21:29:47
0 دقیقه
اکنون (دیدار پایانی کرلینگ/کانادا - اسکاتلند)
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 14:14:47
0 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 11 فروردین 1402 - 20:29:58
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 20:30:0
25 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 20:18:5
40 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 20:28:35
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 20:30:0
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 5 فروردین 1402 - 20:30:12
27 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 4 فروردین 1402 - 20:30:22
23 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 20:35:51
18 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 21:30:9
24 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 21:30:0
25 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 26 اسفند 1401 - 21:30:0
85 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 18:34:25
80 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 18:0:0
25 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 13:58:20
56 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 21:0:0
120 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 14:0:35
56 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 21:58:14
65 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:0:0
61 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 19 اسفند 1401 - 21:0:0
118 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
جمعه 19 اسفند 1401 - 15:0:16
49 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:32:10
82 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:0:0
23 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 9:30:1
54 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 21:0:36
84 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 15:30:11
112 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 9:0:33
54 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 21:6:0
102 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 21:0:0
108 دقیقه
قهرمان
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 16:30:0
49 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 21:0:0
119 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 16:0:0
120 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
جمعه 12 اسفند 1401 - 20:30:0
120 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 18:31:26
79 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 21:0:6
119 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 18:31:0
102 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 19:0:0
103 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها