چوپان : من به تاریخ کشورم و خاک مقدسش‌ افتخار می‌کنم

چوپان : من به تاریخ کشورم و خاک مقدسش‌ افتخار می‌کنم

معرفی برنامه

هادی چوپان دربرنامه قهرمان ایران شبکه ورزش سیما ، درخصوص کسب قهرمانی مسترالمپیا اظهار داشت: من این روزها را از بچگی می‌دیدم و برای آن برنامه داشتم. مثل خیلی از هم‌سن و سالان خودم می‌توانستم آرزوهای دیگر داشته باشم و آن‌ها را پیش ببرم یا حتی پیگیر خیلی خوشی‌ها باشم اما هدف من تبدیل شدن به یک تاریخ بود. هم خیلی به تاریخ کشورم افتخار می‌کنم، هم علاقه داشتم که خودم خطی از این تاریخ را بسازم.
 
قهرمان مستر المپیا در مورد تعصبش به ایران عنوان کرد: افتخار بزرگی است که در کشورهای دیگر نامت را به عنوان نماینده ایران ثبت کنند و یا مجله کشورهای دیگر با چاپ عکس، من را به جامعه خودشان معرفی کنند. خاک کشور ما خیلی مقدس است و در عمر خودم حس کردم که خاک ما نمک ندارد؛ خیلی‌ها در این مملکت بزرگ شدند و به درجاتی رسیدن اما جنبه آن جایگاه را نداشتند و در اولین فرصت به خاک خودشان پشت پا زدند.

قسمت های قهرمان ایران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
قهرمان ایران (زنده) (اختتامیه)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 19:15:18
164 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 18:56:27
44 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 19:0:49
87 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 21:59:30
118 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 18 فروردین 1403 - 22:0:0
84 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 17 فروردین 1403 - 21:0:0
75 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 16:0:0
103 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 16:0:0
115 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 19:28:42
91 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 2:19:22
100 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 15:58:42
100 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 2:37:42
81 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 15:0:0
87 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 2:30:0
86 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 11 فروردین 1403 - 15:59:42
119 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
شنبه 11 فروردین 1403 - 2:36:11
87 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
جمعه 10 فروردین 1403 - 2:30:47
80 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 16:0:0
82 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 2:29:8
88 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 15:59:0
86 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 14:0:0
89 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 2:38:0
79 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 15:59:0
79 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 2:29:58
82 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 16:0:0
84 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 2:32:47
84 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 4 فروردین 1403 - 15:59:0
86 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
شنبه 4 فروردین 1403 - 2:29:19
89 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 3 فروردین 1403 - 16:0:0
89 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
جمعه 3 فروردین 1403 - 2:30:19
89 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 16:0:0
90 دقیقه
قهرمان ایران/بازپخش
پنج شنبه 2 فروردین 1403 - 2:38:33
85 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 1 فروردین 1403 - 16:0:0
85 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 16:0:0
91 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 28 اسفند 1402 - 19:0:0
103 دقیقه
قهرمان ایران(زنده)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 15:30:0
83 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 27 اسفند 1402 - 0:0:0
68 دقیقه
اکنون (مسابقه تلویزیونی قهرمان - قسمت چهاردهم)
شنبه 9 اردیبهشت 1402 - 12:15:10
0 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 11 فروردین 1402 - 20:29:58
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 10 فروردین 1402 - 20:30:0
25 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 8 فروردین 1402 - 20:18:5
40 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 7 فروردین 1402 - 20:28:35
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 6 فروردین 1402 - 20:30:0
30 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
شنبه 5 فروردین 1402 - 20:30:12
27 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 4 فروردین 1402 - 20:30:22
23 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 3 فروردین 1402 - 20:35:51
18 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 2 فروردین 1402 - 21:30:9
24 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 1 فروردین 1402 - 21:30:0
25 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 26 اسفند 1401 - 21:30:0
85 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 18:34:25
80 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 18:0:0
25 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
سه شنبه 23 اسفند 1401 - 13:58:20
56 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 21:0:0
120 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
دو شنبه 22 اسفند 1401 - 14:0:35
56 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 21 اسفند 1401 - 21:58:14
65 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
شنبه 20 اسفند 1401 - 11:0:0
61 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
جمعه 19 اسفند 1401 - 21:0:0
118 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
جمعه 19 اسفند 1401 - 15:0:16
49 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:32:10
82 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 18:0:0
23 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 9:30:1
54 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 21:0:36
84 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 15:30:11
112 دقیقه
گزیده قهرمان ایران
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 9:0:33
54 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 21:6:0
102 دقیقه
کادر فنی / قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 21:0:0
108 دقیقه
قهرمان
سه شنبه 16 اسفند 1401 - 16:30:0
49 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 15 اسفند 1401 - 21:0:0
119 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
یک شنبه 14 اسفند 1401 - 16:0:0
120 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
جمعه 12 اسفند 1401 - 20:30:0
120 دقیقه
قهرمان ایران (زنده)
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 18:31:26
79 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 21:0:6
119 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
سه شنبه 9 اسفند 1401 - 18:31:0
102 دقیقه
ویژه برنامه قهرمان ایران (زنده)
دو شنبه 8 اسفند 1401 - 19:0:0
103 دقیقه

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها