پخش زنده رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان از شبکه ورزش سیما

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

یکی از اهداف شبکه ورزش سیما همواره پوشش کامل و متنوع رقابت های رشته های ورزشی گوناگون بوده است. در راستای همین سیاست گزاری شبکه ورزش قصد دارد در غالب برنامه مثبت ورزش رقابت های کرلینگ قهرمانی جهان را که در کانادا برگزار می شود به صورت زنده برای مخاطبان خود به تصویر بکشد . در همین راستا روزهای چهارشنبه شانزدهم فروردین تا جمعه هجدهم فروردین هر روز این مسابقات به صورت زنده ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه برای علاقمندان این رشته ورزشی خاص و جذاب در برنامه مثبت ورزش پخش خواهد شد .