نتایج فوتبال لیگا اسپانیا 2021

معرفی برنامه

تیم فوتبال اتلتیکومادرید در رقابتی فشرده با رئال مادرید با 86 امتیازعنوان قهرمانی لیگا را از آن خود کرد. 

هفته سی و هشتم

جمعه 31 ارديبهشت

لوانته  2 - کادیز  2 

 

شنبه 1 خرداد

اوساسونا  0 - رئال‌سوسیداد  1 
رئال‌مادرید 2 – ویارئال  1 
وایادولید  1 – اتلتیکومادرید  2 
اوئسکا 0 – والنسیا  0 
ایبار 0 – بارسلونا  1 
سلتاویگو 2 – بتیس  3 
الچه 2 – بیلبائو 0 

 

یکشنبه 2 خرداد

گرانادا 0 - ختافه 0

سویا  1 - آلاوس  0 

 

هفته سی و هفتم

یکشنبه 26 اردیبهشت

بیلبائو 0 – رئال ‌مادرید 1
اتلتیکومادرید 2 – اوساسونا 1
بارسلونا 1 - سلتاویگو 2
کادیز 1 – الچه 3
آلاوس 4 – گرانادا 2
ختافه 2 – لوانته 1
بتیس 1 – اوئسکا 0
رئال ‌سوسیداد 4– وایادولید 1
والنسیا 4 – ایبار 1
ویارئال 4 – سویا 0

 

هفته سی و ششم

ﺳﻪشنبه 21 ارديبهشت

اوساسونا 3  - کادیز 2    

الچه  0 - آلاوس 2    

 

چهارشنبه 22 ارديبهشت

لوانته 3  - بارسلونا 3

سویا 1 - والنسیا 0     

سلتاویگو1 - ختافه 0    

اوئسکا 1 - بیلبائو 0    

 

پنجشنبه 23 ارديبهشت

اتلتیکومادرید 2 - رئال‌سوسیداد 1    

وایادولید 0 - ویارئال 2   

ایبار- بتیس    

 

جمعه 24 ارديبهشت

گرانادا 1 - رئال‌مادرید 4 
 

 

هفته سی و پنجم

جمعه 17 ارديبهشت

رئال‌سوسیداد 2 - الچه 0

 

شنبه 18 ارديبهشت

آلاوس 2 - لوانته 2

بارسلونا 0 - اتلتیکومادرید 0

کادیز 2 - اوئسکا 1

بیلبائو 2 - اوساسونا 2 

 

یکشنبه 19 ارديبهشت

ختافه 0 - ایبار 1 

والنسیا 3 - وایادولید 0 

ویارئال 2 - سلتاویگو 4 

رئال‌مادرید 2 - سویا  2 

 

دوشنبه 20 ارديبهشت

بتیس 2 - گرانادا 1

 

هفته سی و چهارم 

جمعه 10 ارديبهشت

سلتاویگو 2 - لوانته  1

 

شنبه 11 ارديبهشت

ایبار 3 - آلاوس  0 

الچه  0 - اتلتیکومادرید  1 

اوئسکا  1 - رئال‌سوسیداد  0 

رئال‌مادرید2 - اوساسونا 0

 

یکشنبه 12 ارديبهشت

وایادولید 1 - بتیس 1 

ویارئال 1 - ختافه 0 

گرانادا 0 - کادیز 1 

والنسیا  2 - بارسلونا  3 

 

دوشنبه 13 ارديبهشت

سویا 0 - بیلبائو 1

 

هفته سی و سوم 

یکشنبه 29 فروردین 

اوساسونا 2 – الچه 0

رئال‌سوسیداد1- سویا 2

اتلتیکومادرید5 – ایبار 0    
 
آلاوس1 – اوئسکا 0 

کادیز0 – سلتاویگو 0

بتیس - والنسیا 2

ختافه0 - رئال‌مادرید 0 

لوانته1 – ویارئال 5

 

چهارشنبه 8 ارديبهشت

بیلبائو2 – وایادولید 2

 

پنجشنبه 9 ارديبهشت

بارسلونا1 - گرانادا 2
 

هفته سی و دوم 
شنبه 4 اردیبهشت
الچه 1 - لوانته  0 
وایادولید 1  - کادیز 1
والنسیا 1 - آلاوس  1 
رئال‌مادرید 0 - بتیس 0
 
یکشنبه 5 اردیبهشت
اوئسکا 0 - ختافه 2
ویارئال 1 - بارسلونا 2
سلتاویگو 2 - اوساسونا 1
سویا 2 - گرانادا 1
بیلبائو 2 - اتلتیکومادرید1
 
دوشنبه 6 اردیبهشت
ایبار 0 - رئال‌سوسیداد 1

 

هفته سی و یکم

چهارشنبه 1 اردیبهشت

لوانته 0 - سویا 1 

اوساسونا  3 - والنسیا  1 

بتیس 0 - بیلبائو 0 

آلاوس 2 - ویارئال 1 

الچه 1 - وایادولید 1 

 

پنجشنبه 2 اردیبهشت

کادیز 0 - رئال ‌مادرید 3 

اتلتیکومادرید 2 - اوئسکا 0

رئال‌سوسیداد 2 - سلتاویگو 1

گرانادا 4 - ایبار 1

 

جمعه 3 اردیبهشت

بارسلونا 5 – ختافه 2

 
هفته سی و سوم

یکشنبه 29 فروردین

اوساسونا 2 – الچه 0

رئال سوسیداد 1 – سویا 2

آلاوس 1 – اوئسکا 0

اتلتیکو مادرید 5 – ایبار 0

کادیز 0 – سلتاویگو 0

رئال بتیس 2 – والنسیا 2

ختافه 0 – رئال مادرید 0

لوانته 1 – ویارئال 5

 

پنجشنبه 9 اردیبهشت 

باررسلونا 1 - گرانادا 2

 

هفته سی ام 

جمعه 20 فروردین

اوئسکا 3 - الچه  1 

 

شنبه 21 فروردین

ختافه 0 - کادیز  1 

بیلبائو 0 - آلاوس  0 

ایبار 0 - لوانته  1 

رئال‌مادرید 2 – بارسلونا 1 

 

یکشنبه 22 فروردین

ویارئال 1 - اوساسونا 2

والنسیا 2 - رئال‌سوسیداد 2

وایادولید 1 - گرانادا 2

بتیس 1 – اتلتیکومادرید  1

 

دوشنبه 23 فروردین

سلتاویگو 3 - سویا 4 

 
هفته بیست ونهم

جمعه 13 فروردین

لوانته 0 - اوئسکا  2 

 

شنبه 14 فروردین

گرانادا  0 - ویارئال  3 

رئال‌مادرید  2 - ایبار  0 

اوساسونا 0 - ختافه  0 

 

یکشنبه 15 فروردین

آلاوس 1 - سلتاویگو 3

الچه 1 - بتیس 1

کادیز 2 - والنسیا 1

سویا  1 - اتلتیکومادرید 0

 

دوشنبه 16 فروردین

بارسلونا 1 – وایادولید 0 

 

چهارشنبه 18 فروردین

رئال ‌سوسیداد 1 - بیلبائو 1

 

لینک نتایج گذشته