براتی : مرجع تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال ، مجمع فدراسیون است

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

احمد براتی رئیس کمیته تدوین مقررات فوتبال در مورد اصلاح اساسنامه گفت: تدوین و اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران از مدت ها قبل در دستور کار قرار گرفته است و از زمانی که نقشه راه در فدراسیون جهانی فوتبال مصوب شد، کار در فدراسیون فوتبال با کارشناسی در کمیته حقوقی و کمیته تدوین مقررات و البته همراهی اعضای مجمع و اعضای هیئت رئیسه شروع شده است.
 
وی با اشاره به اینکه اساسنامه لازم نیست به تصویب فیفا برسد، افزود: پیش نویس سند اولی که آماده شده برای اطلاع نظر فیفا ارسال شد. برخلاف چیزی که می گویند اساسنامه باید به تصویب فیفا برسد، اینطور نیست. مرجع تصویب اساسنامه فدراسیون فوتبال، مجمع فدراسیون است ولی اساسنامه باید دارای استانداردهایی در چارچوب  مقررات بین المللی و اساسنامه فیفا باشد  در نامه ارسالی از فیفا به فدراسیون نیز برخی موارد بسیار معدود اعلام شده است  که  این روندی متداول و عادی در مبادله اسناد مشابه تلقی می شود. از همین روی فدراسیون فوتبال ایران طبق روال خود باز هم در موعد مقرر نسبت به ارسال متن پیش نویس اصلاح شده اقدام خواهد کرد و  باید این را بگویم عددی که در برخی رسانه ها مطرح می شود ، حتی گمانه زنی هم نیست.