فوتبال لیگ برتر انگلیس

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته بیست و نهم

 

شنبه 17 اسفند

لیورپول 2 - بورنموث 1 

شفیلد یونایتد 1 – نوریچ  0

ساوتهمپتون 0 – نیوکاسل  1

ولورهمپتون 0 – برایتون  0 / علیرضا جهانبخش از دقیقه 82 برای برایتون به میدان رفت

آرسنال  1 – وستهام  0

کریستال پالاس 1 – واتفورد  0

برنلی  1 – تاتنهام  1

 

یکشنبه 18 اسفند

چلسی 4 - اورتون 0

منچستریونایتد 2 – منچسترسیتی 0

 

دوشنبه 19 اسفند

لسترسیتی 4 - استون ویلا 0

 

هفته بیست و هشتم

جمعه 9 اسفند

نوریچ 1 - لسترسیتی 0

 

شنبه 10 اسفند

برایتون 0 - کریستال پالاس 1

استون ویلا - شفیلد یونایتد، به تعویق افتاد

بورنموث 2 - چلسی 2

نیوکاسل 0 - برنلی 0

وستهام 3 - ساوتهمپتون 1

واتفورد 3 – لیورپول 0

 

یکشنبه 11 اسفند

تاتنهام 2  - ولورهمپتون  3 

اورتون 1 - منچستریونایتد 1 

 

چهارشنبه ۲۸ خرداد 99

استون ویلا - شفیلد یونایتد، ساعت 21:30 زنده از شبکه ورزش سیما

منچستر سیتی - آرسنال، ساعت 23:45 زنده ا ز شبکه ورزش سیما

 

هفته بیست و هفتم 

شنبه ٣  اسفند

چلسی 2 – تاتنهام 1

کریستال پالاس 1 - نیوکاسل 0

برنلی 3 - بورنموث  0 

شفیلد یونایتد 1 - برایتون  1

ساوتهمپتون 2  - استون ویلا  0 

لسترسیتی 0 – منچسترسیتی 1

 

یکشنبه ٤ اسفند

ولورهمپتون 3 - نوریچ 0 

منچستریونایتد 3 - واتفورد 0 

آرسنال 3 - اورتون 2 

 

دوشنبه ٥ اسفند

لیورپول 3 – وستهام 2

 

هفته بیست و ششم

شنبه 19 بهمن 

اورتون 3 - کریستال پالاس 1 

برایتون 1 - واتفورد 1 


یکشنبه 20 بهمن 

شفیلد یونایتد 2 - بورنموث 1

منچسترسیتی - وستهام ، به تعویق افتاد

     

جمعه 25 بهمن 

ولورهمپتون  0 – لسترسیتی  0 

           

شنبه 26 بهمن 

ساوتهمپتون  1 - برنلی  2             

نوریچ 0 - لیورپول  1 


یکشنبه 27 بهمن 

استون ویلا 2 - تاتنهام 3               

آرسنال 4 - نیوکاسل 0 


دوشنبه 28 بهمن 

چلسی 0 منچستریونایتد 2

 

چهارشنبه 30 بهمن

منچستر سیتی 2 - وستهام 0 

 

هفته بیست و پنجم

شنبه ١٢ بهمن

لسترسیتی 2 – چلسی 2 

نیوکاسل 0  - نوریچ  0

واتفورد 2 – اورتون  3

وستهام  3 – برایتون  3

لیورپول 4 – ساوتهمپتون  0

بورنموث  2 - استون ویلا  1

کریستال پالاس 0 - شفیلد یونایتد  1

منچستریونایتد 0 - ولورهمپتون  0

یکشنبه ١٣ بهمن

برنلی 0 - آرسنال 0 

تاتنهام 2 – منچسترسیتی 0 

 

هفته بیست و چهارم

ﺳﻪشنبه 1 بهمن

استون ویلا 2 – واتفورد  1 
بورنموث 3 – برایتون  1
اورتون 2 – نیوکاسل 2 
شفیلد یونایتد 0 – منچسترسیتی  1 
کریستال پالاس 0 – ساوتهمپتون  2 
چلسی 2 – آرسنال 2 

چهارشنبه 2 بهمن

تاتنهام 2 - نوریچ 1 

لسترسیتی 4 – وستهام 1 

منچستریونایتد 0 - برنلی 2 

پنجشنبه 3 بهمن

ولورهمپتون 1 – لیورپول 2

 

هفته بیست و سوم

شنبه ٢٨ دی

واتفورد 0 – تاتنهام  0

وستهام 1 – اورتون  1

آرسنال 1 - شفیلد یونایتد  1

برایتون 1 - استون ویلا  1

منچسترسیتی 2 - کریستال پالاس 2

نوریچ 1 – بورنموث  0

ساوتهمپتون 2 – ولورهمپتون  3

نیوکاسل  1 – چلسی 0

یکشنبه ٢٩ دی

برنلی 2 - لسترسیتی 1 

لیورپول 2 - منچستریونایتد 0 

 

هفته بیست و دوم

جمعه 20 دی 

شفیلد یونایتد 1 – وستهام 0

شنبه 21 دی

کریستال پالاس 1 - آرسنال 1

اورتون 1 - برایتون 0

لسترسیتی 1 - ساوتهمپتون 2

منچستریونایتد 4 - نوریچ 0

چلسی 3 - برنلی 0

ولورهمپتون 1 - نیوکاسل 1

تاتنهام 0 - لیورپول 1

یکشنبه 22 دی 

بورنموث 0 - واتفورد  3             

استون ویلا 1 – منچسترسیتی 6 

 

هفته بیست و یکم

چهارشنبه 11 دی
برایتون 1 - چلسی  1 
برنلی 1 - استون ویلا  2 
نیوکاسل 0 - لسترسیتی  3
ساوتهمپتون 1 - تاتنهام  0 
واتفورد 2 - ولورهمپتون  0 
وستهام 4 - بورنموث  0 
نوریچ 1 - کریستال پالاس  1 
منچسترسیتی 2 - اورتون  1 
آرسنال 2 - منچستریونایتد 0

پنجشنبه 12 دی
لیورپول 2 - شفیلد یونایتد 0

 

هفته بیستم

شنبه ٧ دی

برایتون 2  - بورنموث  0  / گل اول برایتون را علیرضا جهانبخش در دقیقه 3 به ثمر رساند 

نیوکاسل 1 - اورتون  2  

ساوتهمپتون 1 - کریستال پالاس  1 

واتفورد  3 - استون ویلا  0 

وستهام 1 - لسترسیتی  2 

نوریچ 2 - تاتنهام  2

برنلی 0 - منچستریونایتد 2

یکشنبه ٨ دی

آرسنال 1 - چلسی 2 

لیورپول 1 - ولورهمپتون 0 

منچسترسیتی 2 - شفیلد یونایتد  0 

 

هفته نوزدهم

پنجشنبه ٥ دی

تاتنهام 2 – برایتون 1

شفیلد یونایتد 1 – واتفورد 1

استون ویلا 1 – نوریچ 0

بورنموث 1 – آرسنال 1

چلسی 0 – ساوتهمپتون 2

کریستال پالاس 2 – وستهام 1

اورتون 1 – برنلی 0

منچستریونایتد 4 - نیوکاسل 1

لسترسیتی 0 – لیورپول 4 

جمعه ٦ دی
ولورهمپتون 3 - منچسترسیتی 2
 
 

هفته هجدهم

شنبه 30 آذر

اورتون 0 - آرسنال 0

استون ویلا 1 - ساوتهمپتون 3

بورنموث 0 - برنلی 1

برایتون 0 - شفیلد یونایتد 1

نیوکاسل 1 - کریستال پالاس 0

نوریچ 1 - ولورهمپتون 2

منچسترسیتی 3 - لسترسیتی 1

یکشنبه 1 دی

واتفورد 2 - منچستریونایتد 0 

تاتنهام 0 - چلسی 2 

چهارشنبه 9 بهمن

وستهام 0 – لیورپول 2

 

هفته هفدهم

شنبه ٢٣ آذر

لیورپول 2 – واتفورد  0

شفیلد یونایتد 2 - استون ویلا  0

برنلی 1 – نیوکاسل  0

چلسی  0 – بورنموث  1

لسترسیتی 1 – نوریچ  1

ساوتهمپتون 0 – وستهام  1 

یکشنبه ٢٤ آذر

ولورهمپتون 1 - تاتنهام 2 

منچستریونایتد 1 - اورتون 1 

آرسنال 0 - منچسترسیتی 3 

دوشنبه ٢٥ آذر

کریستال پالاس 1 – برایتون 1

 

 

لینک نتایج گذشته