سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن انتخاب شد

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

میودراگ رادولوویچ  52 ساله که ملیت مونته نگرویی دارد، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان انتخاب گردید. این مربی به مدت یک فصل و نیم سکان هدایت تیم ذوب آهن اصفهان را برعهده خواهد گرفت. وی در مهم ترین سوابق خود هدایت تیم های ملی کمتر از 21 سال صربستان و مونته نگرو را دارد.