قدردانی رییس کمیته ملی پارالمپیک از شبکه ورزش سیما

رییس کمیته ملی پارالمپیک طی نامه از سرپرست شبکه ورزش سیما قدردانی کرد

معرفی برنامه

محمود خسروی وفا، رییس کمیته ملی پارالمپیک طی نامه ای خطاب به سینا معتضدی سرپرست شبکه ورزش سیما از اقدامات این رسانه نسبت به انعکاس رویدادهای ورزشی جانبازان، معلولان، نابینایان و کم بینایان به ویژه در برنامه های روز ملی و هفته پارالمپیک تقدیر و تشکر کرد.

لازم به ذکر است معتضدی که چهار ماه است مدیریت شبکه ورزش را به عهده گرفته، در این مدت کوتاه توانسته با تعامل مناسب و رفتار حرفه ای نسبت به پوشش رویدادهای پارالمپیکی، خدمات تاثیرگذاری را در دستور کار شبکه ورزش قرار دهد.