یک مدال طلا و 3 مدال نقره در وزنه‌برداری رده‌های سنی آْسیا

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

رقابت وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در ازبکستان

دسته 102 کیلوگرم

در رده نوجوانان، حسین عمادی با 147 کیلوگرم در یک ضرب، 175 دوضرب و مجموع 321 کیلوگرم نایب قهرمان شد. 

در رده جوانان نیز ابوالفضل جمعه پور با 154 کیلوگرم یک ضرب، 188 دوضرب و مجموع 342 کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد . 

رقابت دسته ۱۰۲ + کیلوگرم
علیرضا اسفندیاری با ۱۴۵ یک ضرب، ۱۸۰دوضرب و مجموع ۳۲۵کیلوگرم ۳ مدال طلا گرفت.
امیررضا محمدنیا دیگر نماینده ایران با ۱۳۷ یک ضرب ، ۱۶۵دوضرب و مجموع۳۰۲ کیلوگرم ۳ مدال نقره کسب کرد.