شکوری : مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال به تعویق افتاد

دبیرمجمع فدراسیون فوتبال گفت : مجمع انتخاباتی فدراسیون به تعویق افتاد.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ابراهیم شکوری سرپرست دبیرکلی فدراسیون فوتبال کشورمان گفت:مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار بود ۲۵ اسفند برگزار شود با توجه به مكاتبات فيفا و تأكيد بر اصلاح اساسنامه فدراسيون ایران به زمان دیگری موکول شد.