شبکه ورزش با ((بلگراد ۲۰۲۳ )) به استقبال رقابت های کشتی قهرمانی جهان می رود

معرفی برنامه

مسابقات جذاب کشتی قهرمانی جهان از ۲۵ شهریور ماه آغاز می شود و شبکه ورزش با پوشش زنده و کامل این مسابقات آن هم با یک برنامه جذاب به نام بلگراد ۲۰۲۳ به استقبال این رقابت ها می رود .

برنامه بلگراد ۲۰۲۳ از شنبه ۲۵ شهریور با چهره های نام آشنای کشتی در رسانه به پوشش زنده تمام رقابت ها ، کارشناسی و پوشش حاشیه های جذاب مسابقات کشتی قهرمانی جهان می پردازد .