قهرمانی کیانوش رستمی در آسیا

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

حرکت یک ضرب
 رستمی در حرکت اول یک ضرب، ۱۶۷ کیلوگرم را مهار کرد. در حرکت دوم به عنوان آخرین وزنه بردار روی تخته آمد پشت وزنه ۱۷۶ کیلوگرم قرار گرفت که وزنه را از دست داد و سه چراغ قرمز دریافت کرد.او در حرکت سوم، دوباره پشت وزنه ۱۷۶ کیلوگرم ایستاد اما دوباره وزنه را انداخت و به نقره یک ضرب رسید. 
 
علی میری در اولین حرکت یک ضرب، وزنه ۱۶۰ کیلوگرم را بالای سر برد. او در دومین حرکت، پشت وزنه ۱۶۵ قرار گرفت که این وزنه را انداخت. میری برای حرکت آخر خود دوباره باید وزنه ۱۶۵ کیلوگرم را مهار می کرد که توانست موفق شود و وزنه را بالای سر برد. او در یک ضرب چهارم شد.
 
حرکت دوضرب
 
رستمی در اولین حرکت دوضرب ۲۰۶ کیلوگرم را بالای سر برد و داوران به او چراغ سفید دادند اما هیات ژوری وزنه را قبول نکرد و به رستمی چراغ قرمز داد. 
او در دومین حرکت دوضرب وزنه ۲۰۶ کیلوگرم را به درستی مهار کرد . رستمی در آخرین حرکت مسابقات، نتوانست وزنه ۲۱۶ کیلوگرم را مهارکند اما در مجموع با ۳۷۳ کیلوگرم قهرمان آسیا شد.
 
میری در اولین حرکت وزنه ۱۹۸ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر برد اما در حرکت دوم  در مهار وزنه ۲۰۴ کیلوگرم ناکام ماند و از ناحیه پا نیز احساس ناراحتی کرد. وی در حالی همچنان احساس ناراحتی در پا داشت پشت وزنه ۲۰۵ کیلوگرم قرار گرفت اما این وزنه را هم انداخت . 
 
مدال آوران دسته ۸۹ کیلوگرم 
۱- کیانوش رستمی با  ۱۶۷ یک ضرب، ۲۰۶ دوضرب و مجموع ۳۷۳ کیلوگرم (طلای مجموع و نقره یک ضرب و دوضرب)
۲-آدیلتولای از قزاقستان با   ۱۶۹ یک ضرب، ۲۰۳ دوضرب و مجموع ۳۷۲کیلوگرم (طلای یک ضرب ، نقره مجموع و برنز دوضرب)
۳- ظفرجانف از ازبکستان با   ۱۶۶ یک ضرب، ۲۰۲ دوضرب و مجموع ۳۶۸ کیلوگرم ( برنز یک ضرب و مجموع)
۴-دونگ جو از کره جنوبی با  ۱۶۰ یک ضرب، ۲۰۷ دوضرب و مجموع ۳۶۷ کیلوگرم(طلای دوضرب)