درخشش سپاهانی ها در لیگ برتر دوچرخه سواری پیست

تیم سپاهان در ۹ ماده لیگ برتر دوچرخه سواری پیست عنوان نخست را کسب کرد
دسته بندی:

معرفی برنامه

مرحله نخست لیگ برتر دوچرخه سواری پیست به میزبانی مشهد برگزار شد. تیم سپاهان توانست از ۱۰ ماده ، ۹ عنوان قهرمانی را از آن خود کند.

نتایج به شرح زیر است:

 ۲۰۰ متر 

۱_محمد دانشور از تیم سپاهان

۲_ احسان خادمی از تیم مس رفسنجان

۳_ رضا رشنو از تیم سپاهان

دور امتیازی

۱_ محمد گنج خانلو از تیم سپاهان

۲_ امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان

۳_ محمد رجبلو از مس کرمان

اومنیوم

۱_حامد جنت از تیم سپاهان

۲_ امیر حسین جمشیدیان از تیم سپاهان

۳_ محسن رحمانی از تیم صنعت مس رفسنجان

تیم اسپرینت

۱_ سپاهان

۲_ مس رفسنجان

۳_ پدافند هوایی

اسکرچ

۱_ محمد گنج خانلو از تیم سپاهان

۲_ علی لبیب از تیم پیشگامان کویر یزد

۳_ محمد رجبلو از تیم مس کرمان

۴ کیلومتر تعقیبی تیمی

۱_ سپاهان

۲_ مس رفسنجان

۳_ پیشگامان کویر یزد

کایرین

۱_ محمد دانشور از تیم سپاهان

۲_ احسان خادمی از تیم مس رفسنجان

۳_ احمد نصرآبادی از تیم سپاهان

مدیسون

۱_ سپاهان

۲_ مس رفسنجان

۳_ مس کرمان

۴ کیلومتر تعقیبی انفرادی

۱_ علیرضا حقی از پیشگامان کویر یزد

۲_ امیر حسین جمشیدیان از سپاهان

۳_ محمد حسین رییسی از سپاهان

یک کیلومتر تایم تریل

۱_ رضا رشنو از تیم سپاهان

۲_ مسعود مهدوی از تیم مس رفسنجان

۳_ ایمان رشنو از تیم پیشگامان کویر یزد