فوتبال لیگ یک فرانسه

دیدارهای لیگ یک فوتبال فرانسه نیز به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا به تعویق افتاد و در نهایت با معرفی تیم پاری سن ژرمن به عنوان تیم قهرمان پایان یافت
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

 

هفته بیست و نهم 

جمعه 23 اسفند
لیون - رمس/ به تعویق افتاد

شنبه ٢٤ اسفند
آمیان - آنژه/ به تعویق افتاد
برست - لیل/ به تعویق افتاد
مون پلیه - مارسی/ به تعویق افتاد
نانت - نیم المپیک/ به تعویق افتاد
استراسبورگ - دیژون/ به تعویق افتاد
تولوز – متس/ به تعویق افتاد

یکشنبه 25 اسفند
بوردو - رن/ به تعویق افتاد
موناکو - سنت اتین/ به تعویق افتاد
پاری سن ژرمن - نیس/ به تعویق افتاد

 

هفته بیست و هشتم

جمعه 16 اسفند

مارسی 2 - آمیان  2 

 

شنبه 17 اسفند

استراسبورگ - پاری سن ژرمن ، به تعویق افتاد  

آنژه 2 - نانت 0

دیژون 2 - تولوز 1

متس 2 - نیم المپیک 1

نیس 2 - موناکو 1

رمس 1 - برست 0

 

یکشنبه 18 اسفند

سنت اتین 1 - بوردو 1

رن 5 - مون پلیه 0

لیل 1 - لیون  0 
 

هفته بیست و هفتم

جمعه 9 اسفند

نیم المپیک 2 - مارسی 3

شنبه 10 اسفند

پاری سن ژرمن 4 - دیژون 0

تولوز 0 - رن 2

برست 0 - آنژه 1

موناکو 1 - رمس 1

مون پلیه  3 - استراسبورگ 0

آمیان 0 - متس 1

یکشنبه 11 اسفند

نانت 0 - لیل 1 

بوردو 1 - نیس 1 

لیون 2 - سنت اتین  0 
 

 

هفته بیست و ششم

جمعه 2 اسفند

نیس 2 - برست 2 

متس 0 - لیون  2 

 

شنبه 3 اسفند

مارسی 1 - نانت  3 

آنژه 1 - مون پلیه 0

دیژون 1 - موناکو 1

لیل 3 - تولوز 0

استراسبورگ 0 - آمیان 0

 

یکشنبه 4 اسفند

سنت اتین 1 - رمس 1 

رن 2 - نیم المپیک 1 

پاری سن ژرمن 4 - بوردو  3

 

هفته بیست و پنجم

جمعه ٢٥ بهمن

موناکو  1 - مون پلیه  0 

 

شنبه ٢٦ بهمن

آمیان 4 - پاری سن ژرمن  4 

بوردو 2 - دیژون 2

نانت 0 – متس 0

نیم المپیک 1 - آنژه 0

تولوز 0 - نیس 2

 

یکشنبه ٢٧ بهمن

لیون 1 - استراسبورگ 1

رمس 1 - رن 0

برست 3 - سنت اتین 2

لیل 1 - مارسی  2 

 

هفته بیست و چهارم 


جمعه 18 بهمن 

آنژه 0 - لیل 2


شنبه 19 بهمن 

مارسی 1 - تولوز 0     

متس 1 - بوردو  2       

دیژون 3 - نانت 3        

نیس 1 - نیم المپیک  3 

رن 0 - برست  0          

آمیان 1 - موناکو 2   


یکشنبه 20 بهمن

مون پلیه  1 - سنت اتین 0

استراسبورگ 3 - رمس 0

پاری سن ژرمن 4 - لیون  2

 

هفته بیست و سوم

ﺳﻪشنبه 15 بهمن

لیل 1 - رن 0 

موناکو 1 - آنژه 0 

نانت 1 - پاری سن ژرمن  2 

 

چهارشنبه 16 بهمن

نیم المپیک 2 – دیژون  0

رمس 1 – نیس  1

مون پلیه 1 – متس  1

لیون 0 - آمیان 0

برست 1 – بوردو  1

تولوز 0  - استراسبورگ  1

سنت اتین 0 – مارسی 2

 

هفته بیست و دوم

جمعه 11 بهمن

رن  3 - نانت  2

 

شنبه 12 بهمن

پاری سن ژرمن  5 - مون پلیه  0 

استراسبورگ 1 - لیل 2

نیم المپیک 3 - موناکو 1

آمیان 0 - تولوز 0

آنژه 1 - رمس 4

دیژون 3 - برست 0

یکشنبه 13 بهمن

نیس 2 - لیون 1 

متس 3 - سنت اتین 1 

بوردو  0 - مارسی  0 

 

هفته بیست و یکم

جمعه 4 بهمن

نیس 1 - رن  1 

شنبه ٥ بهمن

مارسی 0 - آنژه  0 

برست 2 - آمیان 1

موناکو 1 - استراسبورگ 3

مون پلیه 2 - دیژون 1

رمس 0 - متس 1

سنت اتین 2 - نیم المپیک 1

یکشنبه ٦ بهمن

لیل 0 - پاری سن ژرمن  2

لیون 3 - تولوز 0 

نانت 0 - بوردو 1 

 

دیدارهای معوقه

چهارشنبه 25 دی 
آمیان 1 – رمس 1
نیم المپیک 0 – رن 1
موناکو 1 – پاری سن ژرمن 4

 

هفته بیستم

جمعه 20 دی
رن 0 - مارسی 1

شنبه 21 دی
بوردو 1 - لیون 2
آمیان 1 - مون پلیه 2 
آنژه 1 - نیس 1 
متس 1 - استراسبورگ 0 
نیم المپیک 2 - رمس 0 
تولوز 2 - برست 5 

 

یکشنبه 22 دی

سنت اتین 0 – نانت  2 
دیژون 1 – لیل  0 
پاری سن ژرمن 3  – موناکو  3 

 

هفته نوزدهم

شنبه 30 آذر

نیس 3 – تولوز 0 

استراسبورگ 2 - سنت اتین 1 

نانت 1 – آنژه 2 

موناکو 5 - لیل 1 

دیژون 2 - متس 2 

مارسی 3 - نیم المپیک 1 

رمس 1 - لیون 1 

پاری سن ژرمن 4 - آمیان 1 

رن 1 – بوردو 0 

مون پلیه 4 - برست 0 

 


هفته هجدهم

جمعه ٢٢ آذر

لیل 2 - مون پلیه  1


شنبه ٢٣ آذر

متس 1 - مارسی  1

نیم المپیک 0 - نانت 1

تولوز 0 - رمس 1

آمیان 1 - دیژون 1

آنژه 0 - موناکو 0

برست 0 - نیس 0


یکشنبه ٢٤ آذر

بوردو  0 - استراسبورگ 1

لیون 0 - رن 1

سنت اتین 0 - پاری سن ژرمن  4

نتایج دیدارهای قبل