تعداد بازدید: 707
تاریخ انتشار: دو شنبه 15 مهر 1398 - 8:20:0

فوتبال لیگ یک فرانسه

 

هفته دهم

 

جمعه 26 مهر
نیس - پاری سن ژرمن

 

شنبه 27 مهر
لیون - دیژون
آنژه – برست
رمس - مون پلیه
نیم المپیک - آمیان
تولوز – لیل
متس - نانت
 
 

یکشنبه 28 مهر
بوردو - سنت اتین
موناکو – رن
مارسی - استراسبورگ

 

هفته نهم

 

جمعه 12 مهر 
آمیان 3 - مارسی  1

 

شنبه 13 مهر 

پاری سن ژرمن  4 - آنژه 0

تولوز 1 – بوردو  3

دیژون  1 – استراسبورگ  0

برست  2 – متس  0

مون پلیه  3 – موناکو 1

نانت  1 – نیس  0

 

 

یکشنبه 14 مهر 
لیل 2- نیم المپیک 2
رن 0 - رمس   1 
سنت اتین 1 - لیون  0

 

هفته هشتم

شنبه 6 مهر

لیون 0 - نانت 1

بوردو 0 - پاری سن ژرمن 1

متس 2 - تولوز 2

موناکو 4 - برست 1

نیس 1 - لیل 1

رمس 1 - دیژون 2

آنژه  1 - آمیان 1

 

یکشنبه 7 مهر

استراسبورگ 1 - مون پلیه  0 
نیم المپیک 0 - سنت اتین  1 
مارسی 1 – رن  1 
 

 

هفته هفتم

 

ﺳﻪشنبه 2 مهر

دیژون 0 - مارسی 0
موناکو  3 - نیس 1

 

چهارشنبه 3 مهر

مون پلیه  1 - نیم المپیک  0
نانت  1 – رن 0
لیل 2 – استراسبورگ  0
آمیان 1 – بوردو  3
برست 2 – لیون  2
سنت اتین 0 – متس  1
تولوز 0 – آنژه  2
پاری سن ژرمن 0 - رمس 2

 

 

هفته ششم

جمعه ٢٩ شهریور

استراسبورگ 2 - نانت  1 

 

شنبه ٣٠ شهریور

مارسی 1 - مون پلیه 1

متس 1 - آمیان 2 

نیس 2 - دیژون 1 

نیم المپیک 1 - تولوز 0 

رمس 0 - موناکو 0 

بوردو 2 - برست 2 

 

یکشنبه ٣١ شهریور

رن 1 - لیل 1 

آنژه 4 - سنت اتین 1 

لیون 0 - پاری سن ژرمن  1 

 

هفته پنجم

جمعه 22 شهریور

لیل 2 - آنژه  1 

آمیان 2 - لیون 2 

 

شنبه 23 شهریور

پاری سن ژرمن 1 - استراسبورگ  0 
بوردو 2 – متس  0 
برست 0 – رن  0 
دیژون 0 - نیم المپیک  0
مون پلیه 2 – نیس  1 

 

یکشنبه 24 شهریور

نانت 1 – رمس  0

سنت اتین 2 – تولوز 2

موناکو  3 – مارسی  4

 

هفته چهارم

جمعه 8 شهریور  

متس 0 - پاری سن ژرمن 2

شنبه 9 شهریور  

لیون 1 - بوردو 1

آنژه 2 - دیژون 0           

تولوز 2 - آمیان 0         

نانت 1 - مون پلیه  0     

نیم المپیک 3 - برست  0 

یکشنبه 10 شهریور  

رمس 2 - لیل 0              

رن 1 - نیس  2               

استراسبورگ 2 - موناکو 2            

مارسی 1 - سنت اتین  0 

 

هفته سوم 

شنبه ٢ شهریور

آمیان 1 - نانت 2

آنژه 3 - متس 0

برست 1 – رمس 0

دیژون 0 - بوردو 2

یکشنبه 3 شهریور

پاری سن ژرمن 4 - تولوز 0 

استراسبورگ  0 - رن  2 

موناکو 2 - نیم المپیک 2 

سه شنبه 5 شهریور

مون پلیه  1 – لیون  0 

چهارشنبه 6 شهریور

لیل  3 - سنت اتین  0

نیس 1 - مارسی 2

 

هفته دوم

جمعه 25 مرداد

لیون 6 - آنژه  0

شنبه ٢٦ مرداد

نانت  0 - مارسی  0

نیم المپیک 1 - نیس 2

متس 3 - موناکو 0

آمیان 1 - لیل 0

بوردو 1 - مون پلیه 1

تولوز 1 - دیژون 0

 

یکشنبه ٢٧ مرداد

سنت اتین 1 – برست 1 

رمس 0 - استراسبورگ 0 

رن  2 - پاری سن ژرمن  1   

 

هفته نخست

جمعه 18 مرداد
موناکو 0  - لیون 3

شنبه 19 مرداد
مارسی 0 - رمس 2 
مون پلیه 0 - رن 1 
نیس 2 - آمیان 1 
آنژه 3 - بوردو 1 
برست 1 - تولوز 1 
دیژون 1 - سنت اتین 2 

یکشنبه 20 مرداد
لیل 2 - نانت 1 
استراسبورگ 1 - متس 1 
پاری سن ژرمن 3 - نیم المپیک  0 

دسته بندی :
برچسب :

نظرات شما

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
شبکه ورزش سيما
  • تلفن گویا : 27861800 021
  • شبکه اجتماعی :
    https://sapp.ir/Varzeshtv
  • پیامک : 3000091