زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • فوتبال نیمه دوم/زنده (میلان - لچه)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:15:00
  مدت برنامه : 00:15:00
  فوتبال (میلان - لچه) /سری آ یتالیا- 2019 / مجری : نجات پور ، گزارشگر : سیانکی
 • جودو (جودو قهرمانی جهان برزیل - 2019)
  زمان آغاز: 00:19:47
  زمان پایان : 01:14:38
  مدت برنامه : 00:54:51
  جودو (جودو قهرماني جهان برزيل - 2019) / گزارشگر : پوراسفندیاری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:14:38
  زمان پایان : 01:22:39
  مدت برنامه : 00:08:01
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • ژیمناستیک (قهرمانی جهان آلمان - 2019)
  زمان آغاز: 01:22:39
  زمان پایان : 02:23:05
  مدت برنامه : 01:00:26
  ژيمناستيک (قهرماني جهان آلمان - 2019) / گزارشگر : خرسندل
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:23:05
  زمان پایان : 02:31:14
  مدت برنامه : 00:08:09
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • موتورسواری (موتورسواری سوپر بایک و سوپر اسپورت فرا
  زمان آغاز: 02:31:14
  زمان پایان : 03:38:36
  مدت برنامه : 01:07:22
  موتورسواري (موتورسواري سوپر بايک و سوپر اسپورت فرانسه - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • تنیس (مدودف - زورف)
  زمان آغاز: 03:43:00
  زمان پایان : 04:46:43
  مدت برنامه : 01:03:43
  تنیس (مدودف - زورف) / دیدار نهایی تنیس شانگهای چین - 2019 / گزارشگر : صفتی
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 04:46:52
  زمان پایان : 04:52:00
  مدت برنامه : 00:05:08
  آیه های قرآنی
 • تنیس روی میز (قهرمانی آسیا اندونزی - 2019)
  زمان آغاز: 05:00:10
  زمان پایان : 05:57:46
  مدت برنامه : 00:57:36
  تنيس روي ميز (قهرماني آسيا اندونزي - 2019) / گزارشگر : زنده دل
 • مرشد زورخانه ای
  زمان آغاز: 06:01:00
  زمان پایان : 06:07:15
  مدت برنامه : 00:06:15
  مرشد زورخانه اي
 • آقای ورزش
  زمان آغاز: 06:09:04
  زمان پایان : 06:18:35
  مدت برنامه : 00:09:31
  آقای ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:18:35
  زمان پایان : 06:25:03
  مدت برنامه : 00:06:28
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • اتومبیل رانی (اتومبیل رانی قهرمانی اروپا اسپانیا -
  زمان آغاز: 06:25:03
  زمان پایان : 06:55:02
  مدت برنامه : 00:29:59
  اتومبیل رانی (اتومبیل رانی قهرمانی اروپا اسپانیا - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • دو و میدانی (قهرمانی جهان قطر - 2019)
  زمان آغاز: 06:58:05
  زمان پایان : 07:43:21
  مدت برنامه : 00:45:16
  دو و ميداني (قهرماني جهان قطر - 2019) / گزارشگر : کاظمی
 • فوتبال (پرسپولیس - پیکان)
  زمان آغاز: 07:48:21
  زمان پایان : 09:24:29
  مدت برنامه : 01:36:08
  فوتبال (پرسپولیس - پیکان) / هفته 7 لیگ برتر کشور / گزارشگر : احمدی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:24:29
  زمان پایان : 09:29:37
  مدت برنامه : 00:05:08
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 09:29:37
  زمان پایان : 09:47:57
  مدت برنامه : 00:18:20
  امروز ورزش کنیم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:47:57
  زمان پایان : 09:59:56
  مدت برنامه : 00:11:59
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • آموزش ورزش (تناسب اندام)
  زمان آغاز: 09:59:56
  زمان پایان : 10:16:11
  مدت برنامه : 00:16:15
  آموزش ورزش (تناسب اندام)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:16:11
  زمان پایان : 10:28:18
  مدت برنامه : 00:12:07
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • ووشو/زنده (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین)
  زمان آغاز: 10:28:18
  زمان پایان : 11:47:00
  مدت برنامه : 01:18:42
  ووشو (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین) / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : رحمانی ، مهمان برنامه : اوجاقی (کارشناس ووشو)
 • ووشو/زنده (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین)
  زمان آغاز: 11:52:11
  زمان پایان : 13:50:20
  مدت برنامه : 01:58:09
  ووشو (مسابقات ووشو قهرمانی جهان 2019 – چین) / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : رحمانی ، مهمان برنامه : اوجاقی (کارشناس ووشو)
 • باشگاه خونگی
  زمان آغاز: 13:50:20
  زمان پایان : 14:04:59
  مدت برنامه : 00:14:39
  باشگاه خونگی
 • تنیس روی میز (تور جهانی تنیس روی میز سوئد - 2019)
  زمان آغاز: 14:06:01
  زمان پایان : 14:43:06
  مدت برنامه : 00:37:05
  تنيس روي ميز (تور جهاني تنيس روي ميز سوئد - 2019) / گزارشگر : زنده دل
 • آموزش ورزش (تناسب اندام)
  زمان آغاز: 14:43:36
  زمان پایان : 14:59:51
  مدت برنامه : 00:16:15
  آموزش ورزش (تناسب اندام)
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 15:00:51
  زمان پایان : 15:19:11
  مدت برنامه : 00:18:20
  امروز ورزش کنیم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:19:11
  زمان پایان : 15:29:00
  مدت برنامه : 00:09:49
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول/زنده (نساجی مازندران - تراکتور)
  زمان آغاز: 15:29:00
  زمان پایان : 16:18:00
  مدت برنامه : 00:49:00
  فوتبال (نساجی مازندران - تراکتور) / هفته 7 لیگ برتر کشور / مجری : یکتامرام
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:18:00
  زمان پایان : 16:31:43
  مدت برنامه : 00:13:43
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (نساجی مازندران - تراکتور)
  زمان آغاز: 16:31:43
  زمان پایان : 17:21:00
  مدت برنامه : 00:49:17
  فوتبال (نساجی مازندران - تراکتور) / هفته 7 لیگ برتر کشور / مجری : یکتامرام
 • فوتبال نیمه اول/زنده (ذوب آهن - شهر خودرو)
  زمان آغاز: 17:21:00
  زمان پایان : 17:37:51
  مدت برنامه : 00:16:51
  فوتبال (ذوب آهن - شهر خودرو) / هفته 7 لیگ برتر کشور / مجری : یکتامرام
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:45:25
  زمان پایان : 17:50:35
  مدت برنامه : 00:05:10
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (ذوب آهن - شهر خودرو)
  زمان آغاز: 17:50:35
  زمان پایان : 18:42:15
  مدت برنامه : 00:51:40
  فوتبال (ذوب آهن - شهر خودرو) / هفته 7 لیگ برتر کشور / مجری : یکتامرام
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:42:15
  زمان پایان : 18:50:06
  مدت برنامه : 00:07:51
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • شب های فوتبالی(زنده) ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 18:50:06
  زمان پایان : 22:22:03
  مدت برنامه : 03:31:57
  نقد و بررسی بازی های لیگ برتر فوتبال ، جام حذفی و رقابت های مهم ملی / مجری : قاسمی ، کارشناس : عبداللهیان
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:22:03
  زمان پایان : 22:28:15
  مدت برنامه : 00:06:12
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول/زنده (شفیلدیونایتد - آرسنال)
  زمان آغاز: 22:28:15
  زمان پایان : 23:18:00
  مدت برنامه : 00:49:45
  فوتبال (شفیلدیونایتد - آرسنال) / هفته 9 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : ابوفاضلی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 23:18:00
  زمان پایان : 23:30:50
  مدت برنامه : 00:12:50
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (شفیلدیونایتد - آرسنال)
  زمان آغاز: 23:30:50
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:29:09
  فوتبال (شفیلدیونایتد - آرسنال) / هفته 9 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : یکتامرام ، گزارشگر : ابوفاضلی

بيشتر

جدول پخش زنده مسابقات

جمعه 3 آبان

  14.00 – مسابقات چوگان

  16.15 – فوتبال لیگ برتر : شهرخودرو مشهد – گل گهر سیرجان

  18.00 -  فوتبال لیگ برتر : صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

  22.00 – برنامه شب های فوتبالی

پنجشنبه 2 آبان

  10.45 – مسابقات کونگ فو در کردستان

  12.30 – برنامه کوه گشت

  20.30 – فوتبال لیگ اروپا : رم – مونشن گلادباخ

  23.00 – برنامه فوتبال 120

چهارشنبه 1 آبان

  10.00 - مسابقات ووشو قهرمانی جهان

  14.30 - مسابقات ووشو قهرمانی جهان

  15.30 – دور برگشت مرحله نیمه نهایی فوتبال لیگ قهرمانان آسیا : گوانگژو چین - اوراوا ردز ژاپن

  18.00 – کشتی لیگ برتر

  20.30 – فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : لایپزیش – زنیت سنت پترزبورگ

  22.30 - فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : اینتر – بوروسیا دورتموند

سه شنبه 30 مهر

  10.00 - مسابقات ووشو قهرمانی جهان

  15.00 - مسابقات ووشو قهرمانی جهان

  18.00 – کشتی لیگ برتر

  20.30 – فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : اتلتیکومادرید – بایرلورکوزن

  22.30 - فوتبال لیگ قهرمانان اروپا :یوونتوس – لوکوموتیو مسکو

دوشنبه 29 مهر

  10.30 - مسابقات ووشو قهرمانی جهان در چین

  15.30 – فوتبال لیگ برتر : نساجی مازندران – تراکتورسازی تبریز

  17.20 - فوتبال لیگ برتر : ذوب آهن اصفهان – شهرخودرو مشهد ( آغاز بازی ساعت 16.50 )

  18.50 – برنامه شب های فوتبالی

  22.30 - فوتبال لیگ برتر انگلیس : شفیلدیونایتد – آرسنال

شبکه ورزش سيما
 • تلفن گویا : 27861800 021
 • شبکه اجتماعی :
  https://sapp.ir/Varzeshtv
 • پیامک : 3000091