زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • فوتبال نیمه اول/زنده (آپوئل نیکوزیا - آژاکس)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:18:00
  مدت برنامه : 00:18:00
  فوتبال (آپوئل نيکوزيا - آژاکس) / فوتبال مقدماتي ليگ قهرمانان اروپا - 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : دهقانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:18:00
  زمان پایان : 00:30:50
  مدت برنامه : 00:12:50
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (آپوئل نیکوزیا - آژاکس)
  زمان آغاز: 00:30:50
  زمان پایان : 01:25:17
  مدت برنامه : 00:54:27
  فوتبال (آپوئل نيکوزيا - آژاکس) / فوتبال مقدماتي ليگ قهرمانان اروپا - 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : دهقانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:25:17
  زمان پایان : 01:33:08
  مدت برنامه : 00:07:51
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • اتومبیل رانی (رقابت های اتومبیل رانی ایندی کار - 2 ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 01:33:08
  زمان پایان : 02:26:05
  مدت برنامه : 00:52:57
  اتومبيل راني (رقابت هاي اتومبيل راني ايندي کار - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • بدمینتون (دیدار نیمه نهایی تک نفره ژاپن - 2019)
  زمان آغاز: 02:30:55
  زمان پایان : 03:16:08
  مدت برنامه : 00:45:13
  بدمینتون (دیدار نیمه نهایی تک نفره ژاپن - 2019) / گزارشگر : امید
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:16:08
  زمان پایان : 03:25:14
  مدت برنامه : 00:09:06
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • تیر و کمان (قهرمانی جهان آلمان - 2019)
  زمان آغاز: 03:25:14
  زمان پایان : 03:56:39
  مدت برنامه : 00:31:25
  تیر و کمان (قهرمانی جهان آلمان - 2019) / گزارشگر: ریاضی مهر
 • موتورسواری (رقابت های موتورسواری سرعت روسیه - 2019
  زمان آغاز: 04:00:44
  زمان پایان : 04:47:21
  مدت برنامه : 00:46:37
  موتورسواري (رقابت هاي موتورسواري سرعت روسيه - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 04:47:32
  زمان پایان : 04:57:00
  مدت برنامه : 00:09:28
  آیه های قرآنی
 • اذان ( صبح ) به وقت تهران
  زمان آغاز: 04:57:00
  زمان پایان : 05:02:19
  مدت برنامه : 00:05:19
  "اذان صبح به وقت تهران - 04:57""طلوع آفتاب - 06:27""اذان ظهر به وقت تهران - 13:08""غروب آفتاب - 19:47""اذان مغرب به وقت تهران - 20:06""نیمه شب شرعی - 00:23"
 • جودو (جایزه بزرگ مجارستان - 2019)
  زمان آغاز: 05:08:09
  زمان پایان : 05:52:25
  مدت برنامه : 00:44:16
  جودو (جايزه بزرگ مجارستان - 2019) / گزارشگر : پوراسفندیاری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 05:52:25
  زمان پایان : 06:00:00
  مدت برنامه : 00:07:35
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:05:39
  زمان پایان : 06:13:40
  مدت برنامه : 00:08:01
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • آقای ورزش
  زمان آغاز: 06:13:40
  زمان پایان : 06:28:10
  مدت برنامه : 00:14:30
  آقای ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:28:10
  زمان پایان : 06:35:39
  مدت برنامه : 00:07:29
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • شمشیربازی (شمشیربازی تیمی قهرمانی جهان مجارستان -
  زمان آغاز: 06:35:39
  زمان پایان : 07:54:35
  مدت برنامه : 01:18:56
  شمشيربازي (شمشيربازي تيمي قهرماني جهان مجارستان - 2019) / گزارشگر : میر شفیعی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:54:35
  زمان پایان : 08:05:46
  مدت برنامه : 00:11:11
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • راگبی (انگلیس - ولز)
  زمان آغاز: 08:05:46
  زمان پایان : 09:11:17
  مدت برنامه : 01:05:31
  راگبی (انگلیس - ولز) / دوستانه انگلیس - 2019 / گزارشگر : امیری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:11:17
  زمان پایان : 09:30:19
  مدت برنامه : 00:19:02
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 09:30:19
  زمان پایان : 09:50:10
  مدت برنامه : 00:19:51
  امروز ورزش کنیم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:50:10
  زمان پایان : 10:00:21
  مدت برنامه : 00:10:11
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • آموزش ورزش (تنیس)
  زمان آغاز: 10:00:21
  زمان پایان : 10:09:24
  مدت برنامه : 00:09:03
  آموزش ورزش (تنیس)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:09:24
  زمان پایان : 10:17:28
  مدت برنامه : 00:08:04
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتسال (گیتی پسند اصفهان - شهروند ساری)
  زمان آغاز: 10:17:28
  زمان پایان : 11:21:43
  مدت برنامه : 01:04:15
  فوتسال (گيتي پسند اصفهان - شهروند ساري) / هفته 8 ليگ برتر فوتسال کشور
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:21:43
  زمان پایان : 11:30:00
  مدت برنامه : 00:08:17
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • از شنبه (زنده)
  زمان آغاز: 11:30:00
  زمان پایان : 13:02:21
  مدت برنامه : 01:32:21
  مجله تصویری ورزشی از شنبه / مجری : حسینی ، قیاسی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:13:35
  زمان پایان : 13:19:46
  مدت برنامه : 00:06:11
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • باشگاه خونگی
  زمان آغاز: 13:19:46
  زمان پایان : 13:38:38
  مدت برنامه : 00:18:52
  باشگاه خونگی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:38:38
  زمان پایان : 13:49:37
  مدت برنامه : 00:10:59
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال (ولورهمپتون - منچستریونایتد)
  زمان آغاز: 13:49:37
  زمان پایان : 15:25:11
  مدت برنامه : 01:35:34
  فوتبال (ولورهمپتون - منچستریونایتد) / هفته 2 لیگ برتر انگلیس - 2019 / گزارشگر : محمدی مرام
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:25:11
  زمان پایان : 15:31:08
  مدت برنامه : 00:05:57
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • اسکواش (دیدار نیمه نهایی اسکواش جوانان قهرمانی جها
  زمان آغاز: 15:31:08
  زمان پایان : 15:55:06
  مدت برنامه : 00:23:58
  اسکواش (ديدار نيمه نهايي اسکواش جوانان قهرماني جهان مالزي - 2019) / گزارشگر : ضیاء الدینی
 • آموزش ورزش (تنیس)
  زمان آغاز: 16:00:04
  زمان پایان : 16:09:07
  مدت برنامه : 00:09:03
  آموزش ورزش (تنیس)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:09:07
  زمان پایان : 16:17:00
  مدت برنامه : 00:07:53
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • والیبال ساحلی (روسیه - ایتالیا)
  زمان آغاز: 16:17:00
  زمان پایان : 16:59:55
  مدت برنامه : 00:42:55
  واليبال ساحلي (روسیه - ایتالیا) / یک چهارم نهایی قهرماني اروپا روسيه - 2019 / گزارشگر : شاکری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:59:55
  زمان پایان : 17:16:49
  مدت برنامه : 00:16:54
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • دو ومیدانی (قهرمانی اروپا لهستان - 2019)
  زمان آغاز: 17:16:49
  زمان پایان : 18:09:22
  مدت برنامه : 00:52:33
  دو وميداني (قهرمانی اروپا لهستان - 2019) / گزارشگر : کاظمی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:09:22
  زمان پایان : 18:18:04
  مدت برنامه : 00:08:42
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • تکواندو (قهرمانی نونهالان جهان ازبکستان - 2019)
  زمان آغاز: 18:18:04
  زمان پایان : 19:32:19
  مدت برنامه : 01:14:15
  تکواندو (قهرماني نونهالان جهان ازبکستان - 2019) / گزارشگر : مهربانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:32:19
  زمان پایان : 19:40:12
  مدت برنامه : 00:07:53
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 19:40:12
  زمان پایان : 20:00:03
  مدت برنامه : 00:19:51
  امروز ورزش کنیم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:12:25
  زمان پایان : 20:21:38
  مدت برنامه : 00:09:13
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال ساحلی (اسپانیا - لتونی)
  زمان آغاز: 20:21:38
  زمان پایان : 21:26:25
  مدت برنامه : 01:04:47
  فوتبال ساحلي (اسپانيا - لتوني) / فوتبال ساحلي مقدماتي جام جهاني روسيه - 2019 / گزارشگر : بسیجی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:26:25
  زمان پایان : 21:33:25
  مدت برنامه : 00:07:00
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • باشگاه خونگی
  زمان آغاز: 21:33:25
  زمان پایان : 21:50:46
  مدت برنامه : 00:17:21
  باشگاه خونگی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:50:46
  زمان پایان : 22:00:09
  مدت برنامه : 00:09:23
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • از شنبه (بازپخش)
  زمان آغاز: 22:00:09
  زمان پایان : 23:07:45
  مدت برنامه : 01:07:36
  مجله تصویری ورزشی از شنبه / مجری : حسینی ، قیاسی

بيشتر

جدول پخش زنده مسابقات

سه شنبه 29 مرداد

  23.30 - فوتبال مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا : آپوئل نیکوزیا – آژاکس 

جمعه 1 شهریور

  18.00 – فوتسال لیگ برتر ایران

  20.15 – فوتبال لیگ برتر ایران : شاهین شهرداری بوشهر – سپاهان اصفهان

  22.30 – برنامه شب های فوتبالی

پنجشنبه 31 مرداد

  11.30 – برنامه از شنبه

  14.00 – برنامه کوه گشت

  18.00 – فوتسال لیگ برتر ایران

  20.15 – فوتبال لیگ برتر ایران : ذوب آهن اصفهان - سایپا تهران

  22.45 – برنامه شب های فوتبالی

چهارشنبه 30 مرداد

  11.30 – برنامه از شنبه

شبکه ورزش سيما
 • تلفن گویا : 27861800 021
 • شبکه اجتماعی :
  https://sapp.ir/Varzeshtv
 • پیامک : 3000091