زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • شب های فوتبالی(زنده)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 01:30:05
  مدت برنامه : 01:30:05
  نقد و بررسی بازی های لیگ برتر فوتبال ، جام حذفی و رقابت های مهم ملی / مجری : قاسمی ، کارشناس : عبداللهیان ، مهمانان برنامه : مجتبی جباری(کارشناس فوتبال)علی خسروی ، سیدحسن نوشه ور(کارشناس داوری)
 • راگبی (انگلیس - ولز)
  زمان آغاز: 01:31:40
  زمان پایان : 02:36:01
  مدت برنامه : 01:04:21
  راگبی (انگلیس - ولز) / دوستانه انگلیس - 2019 / گزارشگر : امیری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:36:01
  زمان پایان : 02:42:37
  مدت برنامه : 00:06:36
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • موتورسواری (موتورسواری سرعت روسیه - 2019)
  زمان آغاز: 02:42:37
  زمان پایان : 03:32:15
  مدت برنامه : 00:49:38
  موتورسواری (موتورسواری سرعت روسیه - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:32:15
  زمان پایان : 03:38:14
  مدت برنامه : 00:05:59
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • دو و میدانی (مرحله دهم رقابت های دو و میدانی لیگ ا
  زمان آغاز: 03:38:14
  زمان پایان : 04:56:54
  مدت برنامه : 01:18:40
  دو و ميداني (مرحله دهم رقابت هاي دو و ميداني ليگ الماس انگليس - 2019) / گزارشگر : کاظمی
 • اتومبیل رانی (رقابت های اتومبیل رانی فرمول 2 مجارس
  زمان آغاز: 05:05:57
  زمان پایان : 05:59:51
  مدت برنامه : 00:53:54
  اتومبيل راني (رقابت هاي اتومبيل راني فرمول 2 مجارستان - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • آقای ورزش
  زمان آغاز: 06:08:35
  زمان پایان : 06:27:19
  مدت برنامه : 00:18:44
  آقاي ورزش
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:27:19
  زمان پایان : 06:32:53
  مدت برنامه : 00:05:34
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • موتورسواری (مرحله دوم موتوکراس بلژیک - 2019)
  زمان آغاز: 06:32:53
  زمان پایان : 07:40:07
  مدت برنامه : 01:07:14
  موتورسواری (مرحله دوم موتوکراس بلژیک - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 07:40:07
  زمان پایان : 07:45:57
  مدت برنامه : 00:05:50
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال (پرسپولیس - پارس جنوبی جم)
  زمان آغاز: 07:45:57
  زمان پایان : 09:21:36
  مدت برنامه : 01:35:39
  فوتبال (پرسپولیس - پارس جنوبی جم) / هفته اول لیگ برتر فوتبال / گزارشگر : خیابانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:21:36
  زمان پایان : 09:30:08
  مدت برنامه : 00:08:32
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 09:30:08
  زمان پایان : 09:44:42
  مدت برنامه : 00:14:34
  امروز ورزش کنيم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:44:42
  زمان پایان : 10:10:42
  مدت برنامه : 00:26:00
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • اسکی روی چمن/زنده (جام جهانی اسکی روی چمن -پیست اس
  زمان آغاز: 10:10:42
  زمان پایان : 11:12:13
  مدت برنامه : 01:01:31
  اسکی روی چمن (جام جهانی اسکی روی چمن -پیست اسکی دیزین) / مجری : پوربخش ، یکتامرام / کارشناس و گزارشگر : محبی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:12:13
  زمان پایان : 11:29:53
  مدت برنامه : 00:17:40
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • از شنبه (زنده)
  زمان آغاز: 11:29:53
  زمان پایان : 13:01:09
  مدت برنامه : 01:31:16
  مجله تصویری ورزشی از شنبه / مجری : حسینی ، قیاسی / مهمانان برنامه : علی محمودزاده،میثم شفیعی(مربی ورزش)صمد وطن خواهی،محمد سعیدی،مجید باقری شاد(ورزشکار)رضا حبیبی(رییس انجمن ورزش درآب)
 • مجری/زنده
  زمان آغاز: 13:12:19
  زمان پایان : 13:20:55
  مدت برنامه : 00:08:36
  مسابقات والیبال نوجوانان جهان - تونس / مجری : نجات پور
 • باشگاه خونگی
  زمان آغاز: 13:25:42
  زمان پایان : 13:42:07
  مدت برنامه : 00:16:25
  باشگاه خونگی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:42:07
  زمان پایان : 13:52:19
  مدت برنامه : 00:10:12
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • اسکی روی چمن/زنده (جام جهانی اسکی روی چمن -پیست اس
  زمان آغاز: 13:52:19
  زمان پایان : 15:30:17
  مدت برنامه : 01:37:58
  اسکی روی چمن (جام جهانی اسکی روی چمن -پیست اسکی دیزین) / مجری : علیپور ، یکتامرام / کارشناس و گزارشگر : محبی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:30:17
  زمان پایان : 15:39:17
  مدت برنامه : 00:09:00
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • آموزش ورزش (تنیس)
  زمان آغاز: 15:39:17
  زمان پایان : 15:49:08
  مدت برنامه : 00:09:51
  آموزش ورزش (تنيس)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:49:08
  زمان پایان : 15:57:57
  مدت برنامه : 00:08:49
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول/زنده (نوریچ سیتی - چلسی)
  زمان آغاز: 15:57:57
  زمان پایان : 16:48:00
  مدت برنامه : 00:50:03
  فوتبال (نوریچ سیتی - چلسی) / هفته 3 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : علیفر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:48:00
  زمان پایان : 16:59:52
  مدت برنامه : 00:11:52
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (نوریچ سیتی - چلسی)
  زمان آغاز: 16:59:52
  زمان پایان : 17:54:24
  مدت برنامه : 00:54:32
  فوتبال (نوریچ سیتی - چلسی) / هفته 3 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : علیفر
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 17:54:24
  زمان پایان : 18:00:00
  مدت برنامه : 00:05:36
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 18:00:00
  زمان پایان : 18:14:34
  مدت برنامه : 00:14:34
  امروز ورزش کنیم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 18:14:34
  زمان پایان : 18:26:26
  مدت برنامه : 00:11:52
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول/زنده (منچستریونایتد - کریستال پالا ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 18:26:26
  زمان پایان : 19:18:00
  مدت برنامه : 00:51:34
  فوتبال (منچستریونایتد - کریستال پالاس) / هفته 3 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : سیانکی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 19:18:00
  زمان پایان : 19:28:02
  مدت برنامه : 00:10:02
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (منچستریونایتد - کریستال پالا
  زمان آغاز: 19:28:02
  زمان پایان : 20:02:00
  مدت برنامه : 00:33:58
  فوتبال (منچستریونایتد - کریستال پالاس) / هفته 3 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : سیانکی
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (منچستریونایتد - کریستال پالا
  زمان آغاز: 20:03:00
  زمان پایان : 20:25:25
  مدت برنامه : 00:22:25
  فوتبال (منچستریونایتد - کریستال پالاس) / هفته 3 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : سیانکی
 • باشگاه خونگی
  زمان آغاز: 20:30:00
  زمان پایان : 20:46:25
  مدت برنامه : 00:16:25
  باشگاه خونگي
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:46:25
  زمان پایان : 20:57:51
  مدت برنامه : 00:11:26
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول/زنده (لیورپول - آرسنال)
  زمان آغاز: 20:57:51
  زمان پایان : 21:48:00
  مدت برنامه : 00:50:09
  فوتبال (لیورپول - آرسنال) / هفته 3 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : احمدی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:48:00
  زمان پایان : 22:00:22
  مدت برنامه : 00:12:22
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (لیورپول - آرسنال)
  زمان آغاز: 22:00:22
  زمان پایان : 22:56:42
  مدت برنامه : 00:56:20
  فوتبال (لیورپول - آرسنال) / هفته 3 لیگ برتر انگلیس – 2019 / مجری : علیپور ، گزارشگر : احمدی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 22:56:42
  زمان پایان : 23:02:00
  مدت برنامه : 00:05:18
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • از شنبه (بازپخش)
  زمان آغاز: 23:02:00
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:57:59
  مجله تصویری ورزشی از شنبه / مجری : حسینی ، قیاسی / مهمانان برنامه : علی محمودزاده،میثم شفیعی(مربی ورزش)صمد وطن خواهی،محمد سعیدی،مجید باقری شاد(ورزشکار)رضا حبیبی(رییس انجمن ورزش درآب)

بيشتر

جدول پخش زنده مسابقات

شنبه 2 شهریور

  18.30 - فوتبال لیگ برتر انگلیس : منچستریونایتد - کریستال پالاس 

  21.00 - فوتبال لیگ برتر انگلیس : لیورپول - آرسنال 

جمعه 8 شهریور

  20.00 - فوتبال لیگ برتر ایران : پارس جنوبی جم - ذوب آهن اصفهان 

  22.45 - برنامه شب های فوتبالی 

پنجشنبه 7 شهریور

  11.30 - برنامه از شنبه 

  14.00 - برنامه کوه گشت

  18.30 - فوتبال لیگ برتر ایران : شهرخودرومشهد - شاهین بوشهر 

  20.30 - فوتبال لیگ برتر ایران : سپاهان اصفهان - ماشین سازی تبریز

  23.00 - برنامه فوتبال 120 

چهارشنبه 6 شهریور

  11.30 - برنامه از شنبه 

  23.30 -فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : آژاکس هلند - آپوئل نیکوزیا قبرس

سه شنبه 5 شهریور

  11.30 - برنامه از شنبه 

  23.30 - فوتبال لیگ قهرمانان اروپا : کراسنودار روسیه - المپیاکو یونان 

دوشنبه 4 شهریور

  11.30 - برنامه از شنبه 

   

یکشنبه 3 شهریور

  11.30 - برنامه از شنبه 

  14.45 - مسابقات موتور سواری موتو 3 قهرمانی جهان در انگلیس

  16.30 - مسابقات موتور سواری موتو 2 قهرمانی جهان در انگلیس 

  17.30 - فوتبال لیگ برتر انگلیس : بورنموث - منچسترسیتی 

  20.00 - فوتبال لیگ برتر انگلیس : تاتنهام - نیوکاسل 

  23.30 - فوتبال لیگ یک فرانسه : پاری سن ژرمن - تولوز 

شبکه ورزش سيما
 • تلفن گویا : 27861800 021
 • شبکه اجتماعی :
  https://sapp.ir/Varzeshtv
 • پیامک : 3000091