زمانبندی پخش برنامه های امروز
همه روزها

 • فوتبال (بارسلونا - چلسی)
  زمان آغاز: 00:00:00
  زمان پایان : 00:53:30
  مدت برنامه : 00:53:30
  فوتبال (بارسلونا - چلسي) / فوتبال دوستانه باشگاهی - 2019 / گزارشگر : سیانکی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 00:53:30
  زمان پایان : 00:59:22
  مدت برنامه : 00:05:52
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • موتورسواری (موتور سواری سرعت انگلیس - 2019)
  زمان آغاز: 00:59:22
  زمان پایان : 01:41:27
  مدت برنامه : 00:42:05
  موتورسواری (موتور سواری سرعت انگلیس - 2019) / گزارشگر : خراسانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 01:41:27
  زمان پایان : 01:50:02
  مدت برنامه : 00:08:35
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • والیبال ساحلی (آلمان - جمهوری چک)
  زمان آغاز: 01:50:02
  زمان پایان : 02:28:16
  مدت برنامه : 00:38:14
  واليبال ساحلي (آلمان - جمهوري چک) / رقابت هاي واليبال ساحلي قهرماني جهان آلمان - 2019 / گزارشگر : شاکری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 02:28:16
  زمان پایان : 02:37:14
  مدت برنامه : 00:08:58
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • تیراندازی (اهداف پروازی رشته تراپ قهرمانی چهان ایت
  زمان آغاز: 02:37:14
  زمان پایان : 03:24:58
  مدت برنامه : 00:47:44
  تیراندازی (اهداف پروازی رشته تراپ قهرمانی چهان ایتالیا - 2019) / گزارشگر : حقیقت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 03:24:58
  زمان پایان : 03:31:07
  مدت برنامه : 00:06:09
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه اول/زنده (رئال مادرید - آرسنال)
  زمان آغاز: 03:31:07
  زمان پایان : 04:24:13
  مدت برنامه : 00:53:06
  فوتبال (رئال مادرید - آرسنال) / جام بين المللي فوتبال - 2019 / گزارشگر : ابوفاضلی
 • فوتبال نیمه دوم و ضربات پنالتی/زنده (رئال مادرید -
  زمان آغاز: 04:32:06
  زمان پایان : 05:42:36
  مدت برنامه : 01:10:30
  فوتبال (رئال مادرید - آرسنال) / جام بين المللي فوتبال - 2019 / گزارشگر : ابوفاضلی
 • فوتبال نیمه اول/زنده (بایرن مونیخ - میلان)
  زمان آغاز: 05:42:36
  زمان پایان : 06:18:18
  مدت برنامه : 00:35:42
  فوتبال (بایرن مونیخ - میلان) / جام بين المللي فوتبال - 2019 / گزارشگر : بسیجی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 06:18:18
  زمان پایان : 06:33:00
  مدت برنامه : 00:14:42
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال نیمه دوم/زنده (بایرن مونیخ - میلان)
  زمان آغاز: 06:33:00
  زمان پایان : 07:22:02
  مدت برنامه : 00:49:02
  فوتبال (بایرن مونیخ - میلان) / جام بين المللي فوتبال - 2019 / گزارشگر : بسیجی
 • اتومبیل رانی (مرحله دهم مسابقات فرمول یک 2019 – ان
  زمان آغاز: 07:26:25
  زمان پایان : 08:48:31
  مدت برنامه : 01:22:06
  اتومبیل رانی (مرحله دهم مسابقات فرمول یک 2019 – انگلیس) / گزارشگر : صباغ
 • ورزش سه گانه (مسابقات جهانی ورزش سه گانه کانادا -
  زمان آغاز: 08:52:56
  زمان پایان : 09:20:51
  مدت برنامه : 00:27:55
  ورزش سه گانه (مسابقات جهاني ورزش سه گانه کانادا - 2019) / گزارشگر : ایمانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:20:51
  زمان پایان : 09:30:03
  مدت برنامه : 00:09:12
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 09:30:03
  زمان پایان : 09:49:09
  مدت برنامه : 00:19:06
  امروز ورزش کنیم
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 09:49:09
  زمان پایان : 10:00:00
  مدت برنامه : 00:10:51
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • آموزش ورزش (تناسب اندام)
  زمان آغاز: 10:00:00
  زمان پایان : 10:08:12
  مدت برنامه : 00:08:12
  آموزش ورزش (تناسب اندام)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 10:08:12
  زمان پایان : 10:17:41
  مدت برنامه : 00:09:29
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • تنیس روی میز (تنیس روی میز قهرمانی جوانان کشور گرگ ( پخش زنده آنلاین)
  زمان آغاز: 10:17:41
  زمان پایان : 11:21:07
  مدت برنامه : 01:03:26
  تنيس روی میز (تنيس روی میز قهرماني جوانان کشور گرگان) / گزارشگر : باقی پور
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 11:21:07
  زمان پایان : 11:30:01
  مدت برنامه : 00:08:54
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • از شنبه (زنده)
  زمان آغاز: 11:30:01
  زمان پایان : 12:59:13
  مدت برنامه : 01:29:12
  مجله تصویری ورزشی از شنبه / مجری : حسینی ، قیاسی / مهمانان برنامه : میثم شفیعی(مربی)بابک سودمند،محمد علی پیرانی،تیمور فارسی مدان،محمدرضا بیات(ورزشکار)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 12:59:13
  زمان پایان : 13:05:13
  مدت برنامه : 00:06:00
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • تلاوت قرآن کریم
  زمان آغاز: 13:05:13
  زمان پایان : 13:11:00
  مدت برنامه : 00:05:47
  آیه های قرآنی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 13:16:38
  زمان پایان : 13:26:32
  مدت برنامه : 00:09:54
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • فوتبال (آرسنال - فیورنتینا)
  زمان آغاز: 13:26:32
  زمان پایان : 14:54:42
  مدت برنامه : 01:28:10
  فوتبال (آرسنال - فیورنتینا) / جام بين المللي فوتبال - 2019 / گزارشگر : دهقانی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 14:54:42
  زمان پایان : 15:01:38
  مدت برنامه : 00:06:56
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • جودو (جودو جایزه بزرگ مجارستان - 2019)
  زمان آغاز: 15:01:38
  زمان پایان : 15:51:16
  مدت برنامه : 00:49:38
  جودو (جودو جايزه بزرگ مجارستان - 2019) / گزارشگر : پوراسفندیاری
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 15:51:16
  زمان پایان : 16:00:11
  مدت برنامه : 00:08:55
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • آموزش ورزش (تناسب اندام)
  زمان آغاز: 16:00:11
  زمان پایان : 16:08:23
  مدت برنامه : 00:08:12
  آموزش ورزش (تناسب اندام)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:08:23
  زمان پایان : 16:15:58
  مدت برنامه : 00:07:35
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • سنگ نوردی (جام جهانی سنگ نوردی سرعت فرانسه - 2019)
  زمان آغاز: 16:15:58
  زمان پایان : 16:42:31
  مدت برنامه : 00:26:33
  سنگ نوردي (جام جهاني سنگ نوردي سرعت فرانسه - 2019) / گزارشگر : افلاکی
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 16:42:31
  زمان پایان : 16:57:59
  مدت برنامه : 00:15:28
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • دوچرخه سواری/زنده (مرحله هفدهم دوچرخه سواری تورد
  زمان آغاز: 16:57:59
  زمان پایان : 20:00:00
  مدت برنامه : 03:02:01
  دوچرخه سواری (مرحله هفدهم دوچرخه سواري توردوفرانس 2019 - فرانسه)
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:00:00
  زمان پایان : 20:09:38
  مدت برنامه : 00:09:38
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • امروز ورزش کنیم
  زمان آغاز: 20:09:38
  زمان پایان : 20:28:44
  مدت برنامه : 00:19:06
  امروز ورزش کنیم
 • اذان ( مغرب ) به وقت تهران
  زمان آغاز: 20:36:00
  زمان پایان : 20:41:39
  مدت برنامه : 00:05:39
  "اذان مغرب به وقت تهران - 20:36""نیمه شب شرعی - 00:21"
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 20:43:50
  زمان پایان : 20:58:17
  مدت برنامه : 00:14:27
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • تیراندازی (اهداف پروازی رشته تراپ قهرمانی چهان آلم
  زمان آغاز: 20:58:17
  زمان پایان : 21:46:28
  مدت برنامه : 00:48:11
  تیراندازی (اهداف پروازی رشته تراپ قهرمانی چهان آلمان - 2019) / گزارشگر : حقیقت
 • میان برنامه
  زمان آغاز: 21:46:28
  زمان پایان : 22:00:00
  مدت برنامه : 00:13:32
  سايت شبکه ورزش، www.varzeshtv.ir ، رايانامه varzesh@irib.ir ، تلفن 27861800 ، صندوق پستي 7386-19359 ، پيامک 3000091
 • از شنبه (بازپخش)
  زمان آغاز: 22:00:00
  زمان پایان : 23:01:15
  مدت برنامه : 01:01:15
  مجله تصویری ورزشی از شنبه / مجری : حسینی ، قیاسی / مهمانان برنامه : میثم شفیعی(مربی)بابک سودمند،محمد علی پیرانی،تیمور فارسی مدان،محمدرضا بیات(ورزشکار)
 • فوتبال (رئال مادرید - آرسنال)
  زمان آغاز: 23:06:07
  زمان پایان : 23:59:59
  مدت برنامه : 00:53:52
  فوتبال (رئال مادرید - آرسنال) / جام بين المللي فوتبال - 2019 / گزارشگر : ابوفاضلی

بيشتر

بیشتر

جدول پخش زنده مسابقات

جمعه 4 مرداد
   
  17.00 - مرحله نوزدهم توردوچرخه سواری فرانسه
  19.00 – دیدار دوستانه چهارجانبه فوتبال

  20.45 - دیدار دوستانه چهارجانبه فوتبال

پنجشنبه 3 مرداد
   

  11.30 - برنامه از شنبه

  13.30 – برنامه کوه گشت

  16.00 - فوتبال جام بین المللی قهرمانان : تاتنهام – منچستریونایتد

  18.00 - مرحله هجدهم رقابت های دوچرخه سواری توردوفرانس

چهارشنبه 2 مرداد
   

  03.30 - فوتبال جام بین المللی قهرمانان : رئال مادرید – آرسنال

  05.30 - فوتبال جام بین المللی قهرمانان : بایرن مونیخ – میلان

  11.30 - برنامه از شنبه

  17.00 - مرحله هفدهم رقابت های دوچرخه سواری توردوفرانس

شبکه ورزش سيما
 • تلفن گویا : 27861800 021
 • شبکه اجتماعی :
  https://sapp.ir/Varzeshtv
 • پیامک : 3000091