اطلاعیه ستاد مبارزه با کرونا فدراسیون فوتبال

ستاد مبارزه با کرونا فدراسیون فوتبال به ریاست دبیرکل تشکیل جلسه داد.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال،جلسه ستاد مبارزه با کرونا در فدراسیون فوتبال در ادامه نشست های تخصصی گذشته با حضور مهدی محمد نبی دبیر کل فدراسیون و رئیس ستاد و اعضا ( کشوری فر ، مهدی ، نقی پور، دکتر فغان پور ، دکتر هراتیان ، دکتر سیف،دکتر خانلری ، دکتر شهاب ، دکتر ایروانی و محمد کسرایی )در محل فدراسیون فوتبال برگزار شد.
در این نشست ضمن تاکید مجدد بر تبعیت فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران از تصمیم دولت درباره تداوم مسابقات لیگ های فوتبال ایران بحث های تخصصی انجام یافته طی هفته گذشته مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گرفت.
بر این اساس اطلاعیه ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال به شرح زیر صادر شد:

حسب نامه شماره 598 / ص / 258/99 مورخ 18/4/99 فدراسیون پزشکی ورزشی و تاکید بر پیاده سازی و نظارت و اجرای دقیق پروتکل ابلاغی از سوی ستاد مبارزه با کرونا وزارت بهداشت و درمان موارد زیر به استحضار می رسد :
1- نظر به بند شماره دو ابلاغیه معاونت محترم توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان به شماره د/3/4098 ابلاغ شده در تاریخ 2/4/99 مبنی بر قرنطینه تیم در شرایطی که 25 درصد از اعضای کادر و بازیکنان به کرونا مبتلا شده باشند موارد زیر لازم الاجرا میباشد :
الف- مبنای تصمیم گیری درباره موارد مثبت ، فهرست اسامی بازیکنان و کادر باشگاهها که در کمیته نقل و انتقالات ثبت شده می باشد .
ب- تعویق بازی در صورتی انجام میشود که نتایج تست 25 درصد از کادر و بازیکنان که نام آن ها در لیست کمیته نقل و انتقالات ثبت شده است مثبت بوده و 80 درصد نتایج مثبت متعلق به بازیکنان باشد.
2- از تاریخ 28 / 4/ 99 نمونه گیری های مدون PCR توسط ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال انجام خواهد گرفت .
الف - مقتضی است مدیران عامل و کادر پزشکی تیم ها همکاری لازم در این زمینه را مبذول دارند .
ب - زمان و محل اخذ تست ، توسط سازمان لیگ به صورت رسمی اعلام خواهد شد .
ج - مبنای تصمیم گیری درباره تعویق بازی ، تنها نتایج حاصل از تست های مدون انجام شده توسط این ستاد خواهد بود .
د- مقتضی است باشگاهها ضمن رعایت اصول بند "واجدین شرایط آزمایش کووید -19" آخرین نسخه ابلاغ شده قلوچارت بازتوانی و درمان وزارت بهداشت و درمان ( پیوست ) از انجام هرگونه تست خارج از شرایط این بند اجتناب نمابند.
ه – در صورت نیاز به انجام تست PCR خارج از تست های ادواری ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال مقتضی است قبل از انجام تست با این ستاد به صورت رسمی و مکتوب هماهنگی های لازم انجام پذیرد .
ر – مقتضی است فرم های خود اظهاری بازیکنان و کادر توسط پزشک تیم تکمیل و به صورت روزانه و در ساعات اداری رسما برای سازمان لیگ ارسال گردد.
3- بازگشت به بند 3 "بازتوانی در شاغلین با سابقه کووید -19 "عنوان" غربالگری ، مراقبت و بازتوانی" در پروتکل گام دوم مبارزه با کرونا در فوتبال ابلاغ شده از سوی فدراسیون پزشکی ورزشی ( کد 192/306 ) ، بازگشت به فعالیت بازیکنان با نمونه مثبت مطابق با آخرین نسخه ابلاغ شده از سوی وزارت بهداشت و درمان (پیوست ) خواهد بود.
4- کادر پزشکی تیم ها ملزم به هرگونه همکاری در اجرای پروتکلهای ابلاغ شده و شرکت در وبینارهای آموزشی اعلام شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا در فوتبال خواهند بود .
5- در صورت احراز تخطی از هر یک از بندهای دستورالعمل های ابلاغ شده از سوی ستاد مبارزه با کرونا از سوی کادر پزشکی ، بازیکنان ، کادرفنی ، اداری و مسئولین تیم مستندات مربوطه به کمیته انضباطی ارسال می گردد.