محمد حسن انصاری فرد کارشناس فوتبال : عزم جدی برای موفقیت فوتبال وجود ندارد

محمد حسن انصاری فرد کارشناس فوتبال : عزم جدی برای موفقیت فوتبال وجود ندارد

محمد حسن انصاری فرد کارشناس فوتبال با حضور در برنامه فوتبال آسیایی خواستار ایجاد عزم ملی برای سرمایه گذاری مناسب در ورزش کشورمان شد
دسته بندی:

معرفی برنامه

محمد حسن انصاری فرد کارشناس فوتبال : عزم جدی برای موفقیت فوتبال وجود ندارد


🔸از سوی دولت و مجلس عزم ملی برای موفقیت فوتبال وجود ندارد و باتوجه به امکانات و استعدادهای ما می توان با برنامه ریزی و سرمایه گذاری به نتیجه مطلوب دست یافت 
🔹باشگاه های به لحاظ مالی مشکلات زیادی دارند و باید به سمتی برویم که خصوصی و درآمد زا شوند 
🔸زیرساخت های مناسب دارای استانداردهای جهانی برای برگزاری بین المللی و جهانی نداریم 
🔹وزارت ورزش به عنوان متولی ورزش کشور باید اتاق فکری تشکیل دهد  
🔸فدراسیون فوتبال بدون حمایت دولت و مجلس کاری نمی تواند انجام دهد 
🔹وقتی ورزش فوتبال به عنوان یک پدیده اجتماعی نقش مهمی در ایجاد شور و نشاط مردم دارد چرا در این زمینه برنامه ریزی مناسبی انجام می شود 
🔸با توجه به مشکلات مالی و تحریم ها خوشبختانه پاداش خوبی به تیم ملی فوتبال داده شده است ، ولی به نوعی ما از سرمایه های مالی خود نمی توانیم درست استفاده کنیم  
🔹باید موانع کار با حضور کارشناسان بررسی و تحلیل و راهکار مناسب پیدا شود