والیبال لیگ ملت ها

نتایج لیگ ملت های والیبال

معرفی برنامه

دیدار پایانی - یکشنبه 6 تیر 

برزیل 3 - لهستان 1 

 

دیدار رده بندی -  یکشنبه 6 تیر

فرانسه 3 - اسلوونی 0 

 

مرحله نیمه نهایی - شنبه 5 تیر

برزیل  3 - فرانسه  0 

لهستان 3 - اسلوونی  0 

 

روز پانزدهم ، چهارشنبه 2 تیر 

استرالیا 0 - هلند  3 

کانادا 3 - صربستان 2

آمریکا  3 - ژاپن 0 

فرانسه 3 - لهستان 2

ایران  1 - آرژانتین 3

اسلوونی 3 - بلغارستان  0

ایتالیا 3 - آلمان 2 

برزیل 0 - روسیه 3

 

روز چهاردهم ، سه شنبه 1 تیر

کانادا 3 - استرالیا 0

صربستان 3 - هلند 2

بلغارستان 0 - آمریکا 3

ایران 0 - لهستان 3

ژاپن 0 - اسلوونی  3 

فرانسه 3 - آرژانتین 0 

برزیل 3 - آلمان 0 

روسیه 3 - ایتالیا 2  

 

روز سیزدهم ، دوشنبه 31 خرداد

استرالیا 1 – صربستان 3

ژاپن  3 – بلغارستان  0 

فرانسه 3 – ایران 0

کانادا  3 – هلند 0 

برزیل  3 – ایتالیا 1

اسلوونی 3  – آمریکا  2 

لهستان 3 – آرژانتین  0 

آلمان 1 – روسیه 3

 

روز دوازدهم ، پنجشنبه 27 خرداد

آرژانتین 3 – صربستان 0

بلغارستان 0 – روسیه 3

ژاپن 0 – کانادا 3

استرالیا 0 – برزیل 3

ایران 1 – اسلوونی 3  / 25 – 14 ، 20 – 25 ، 19 – 25 ، 30 – 32 

هلند 2 – آمریکا 3 

فرانسه 2 – ایتالیا 3 

آلمان 0 – لهستان 3 

 

روز یازدهم ، چهاشنبه 26 خرداد 

آرژانتین 1 - روسیه 3

صربستان 3 - بلغارستان 0

اسلوونی 3 - استرالیا  1 

ژاپن 0 - لهستان  3 

هلند  1 - ایتالیا  3 

کانادا  3 - آلمان 0 

آمریکا 1 - فرانسه 3

ایران 1 - برزیل 3

 

روز دهم - سه شنبه 25 خرداد

روسیه 3 - صربستان 1

ایران 2 - استرالیا 3 / 23 - 25 ، 22 - 25 ، 25 - 23 ، 25 - 18 ، 12 - 15 

آرژانتین 3 - بلغارستان 1 

ژاپن 3 - آلمان 0 

ایتالیا 0 - آمریکا 3 

کانادا 3 - لهستان 0 

برزیل  3 - اسلوونی  2 

هلند  3 - فرانسه  2   

 

روز نهم ، جمعه 21 خرداد

ایران 2  – آلمان 3

اسلوونی 3  – روسیه  2 

ژاپن 1 – آرژانتین 3

هلند 2 – بلغارستان  3

استرالیا  0 – ایتالیا  3 

آمریکا 1 – صربستان 3

کانادا 1 – فرانسه 3

لهستان 0 - برزیل 3

 

روز هشتم ، پنجشنبه 20 خرداد

صربستان 3 – ایران 2 / 21 - 25 ، 25 - 15 ، 26 - 28 ، 25 - 22 ، 15 - 8

روسیه 3 – کانادا 1

فرانسه 2 – اسلوونی 3

آرژانتین 3 – استرالیا 0

آلمان 0 – آمریکا 3

بلغارستان 0 – برزیل 3

ژاپن 3 – ایتالیا  2 

لهستان  3 – هلند 0

 

روز هفتم ، چهارشنبه 19 خرداد 

صربستان 3 - آلمان 1 

ژاپن  3 - استرالیا  1 

فرانسه  3 - روسیه 1

اسلوونی 3 - کانادا  0 

آرژانتین 0 - ایتالیا 3 

آمریکا  0 - ایران  3  / 25 – 19 ، 25 - 23 ، 25 - 23 

لهستان  3 - بلغارستان  0

هلند 0 - برزیل 3

 

روز ششم، شنبه 15 خرداد

هلند 0  - آرژانتین  3   

اسلوونی 1 - آلمان  3 

فرانسه 3 - ژاپن  2 

برزیل 3 - صربستان  1

روسیه  1 - لهستان  3 

آمریکا 3 - استرالیا 0 

بلغارستان 0 - ایران 3 / 20 -25 ، 31 - 33 ، 22 - 25 

کانادا 2 - ایتالیا 3 

 

روز پنجم ، جمعه 14 خرداد

آرژانتین 0 – اسلوونی 3

هلند 3 – آلمان 2

برزیل 3 – ژاپن 0

صربستان 3 – فرانسه 2

ایران 3 – ایتالیا 1 / 26 - 24 ، 29 - 27 ، 21 - 25 و 25 - 22

لهستان 3 – آمریکا 0

روسیه  3 – استرالیا 0

کانادا  3 - بلغارستان  0 

 

 روز چهارم ، پنجشنبه 13 خرداد

آلمان 2 – آرژانتین 3

ایران 3 – کانادا 1 / 22 - 25 ، 25 - 22 ، 25 - 22 ، 25 - 22

ژاپن 1 – صربستان 3

برزیل 0 – فرانسه 3

هلند 0 – اسلوونی 3

استرالیا 0 – لهستان 3

ایتالیا 3– بلغارستان 2

روسیه 3 – آمریکا 1

 

روز سوم، یکشنبه 9 خرداد 

استرالیا 1 - فرانسه 3 

هلند 0 - ایران 3 / 18 - 25 ، 23 - 25 ، 28 - 30 

آلمان 3 - بلغارستان 2 

روسیه 2 - ژاپن 3 

آمریکا 3 - آرژانتین 1 

کانادا 1 - برزیل 3 

لهستان  1 - اسلوونی  3 

صربستان  3 - ایتالیا  1

 

روز دوم، شنبه 8 خرداد

آلمان  2 – فرانسه 3

ایران 1 – روسیه 3

هلند  2 – ژاپن  3 

استرالیا  0 – بلغارستان  3 

لهستان 3 – صربستان  1

ایتالیا – اسلوونی

آرژانتین – کانادا

آمریکا 0 – برزیل 3

 

روز اول، جمعه 7 خرداد

فرانسه 3 – بلغارستان 0

آلمان 3 – استرالیا 0

ژاپن 3 – ایران 0

صربستان 3 – اسلوونی 1

هلند 1 – روسیه 3

آمریکا 3 – کانادا 0

لهستان 3 – ایتالیا 0

برزیل 3 – آرژانتین  0