چهار برنامه شبکه ورزش سیما در بین برنامه های پرمخاطب صداوسیما

مطابق نظرسنجی آبان ماه 1400 مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما 4 برنامه ورزشی محبوب بین بینندگان که از شبکه ورزش سیما پخش می شود در بین برنامه های پرمخاطب صداوسیما قرار گرفته است.

معرفی برنامه

نظرسنجی مرکز تحقیقات سازمان صداوسیما پیرامون سریال‌های سیما در آبان ماه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد 79/7 درصد مردم بیننده برنامه‌های سیما بوده‌اند.

در این بین برنامه های ورزشی سیما نیز مورد توجه مخاطبان بوده اند. در بخش پخش زنده مسابقات ، فوتبال برتر (پخش زنده فوتبال لیگ برتر) با 26/8 درصد مخاطب و گزارش ورزشی با 16/4 درصد از شبکه 3 و در بخش برنامه های ورزشی تولیدی، فوتبال برتر (کارشناسی فوتبال) با 15/8 درصد از شبکه 3، برنامه های لذت فوتبال با 15/6 درصد، فوتبال 120 با 15/4 درصد، ویدئو چک با 12/5 درصد و شب های فوتبالی با 12/2 درصد از شبکه ورزش به ترتیب پرمخاطب ترین برنامه های ورزشی سیما بودند.