دوومیدانی ‌کاران نابینا و کم بینا کشورمان چهار مدال گرفتند

در روز دوم مسابقات دوومیدانی ‌نابینایان و کم بینایان ورزشکاران کشورمان دو مدال طلا و دو نشان برنز گرفتند.

معرفی برنامه

 مسابقات بین‌المللی دوومیدانی معلولین، نابینا و کم بینا فزاع در دبی امارات، نمایندگان کشورمان در بخش نابینایان و کم بینایان دو مدال طلا و دو نشان برنز گرفت.

در پرتاب نیزه بهزاد عزیزی در کلاس B12 و B13 با رکورد 64.73 متر در جایگاه نخست ایستاد.

مسعود حیدری دیگر نماینده کشورمان در همین رقابت با 44.30 متر به نشان برنز دست یافت.

 مهدی اولاد در پرتاب وزنه با 13.89 متر با مقام قهرمانی رسید.

در ماده دوی 400 متر و در  کلاس B13 وحید علی نجیمى با ثبت رکورد 50.41 ثانیه به عنوان سوم دست یافت.

نمایندگان ایران در روز نخست به یک طلا، یک نقره و یک برنز دست یافته بودند.