فینال تنیس ویمبلدون زنده از شبکه ورزش

فینال جذاب و نفس گیر رقابت های تنیس ویمبلدون یکشنبه 25 تیر زنده از شبکه ورزش سیما پخش می شود.
دسته بندی:

معرفی برنامه

شبکه ورزش سیما امروز، یکشنبه 25 تیر با برنامه مثبت ورزش به پوشش زنده فینال تنیس ویمبلدون، تقابل جوکوویچ و آلکاراس می پردازد تا در نهایت مشخص شود چه کسی قهرمان این دوره رقابت های تنیس ویمبلدون می شود. 
این ویژه برنامه از ساعت ۱۶ با کارشناسی پیرامون این جدال نفسگیر درغالب برنامه مثبت ورزش پخش خواهد شد و در ادامه به پوشش زنده فینال ومبلدون با گزارش اختصاصی خواهد پرداخت.