فوتبال لیگ برتر انگلیس

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

ادامه دیدارهای هفته بیست و نهم

 
جمعه 29 اسفند
فولام 1 - لیدز 2 
 
شنبه 30 اسفند
برایتون 3 - نیوکاسل 0
 
یکشنبه 1 فروردین
وستهام 3 - آرسنال 3
 
 
دیدار معوقه هفته هجدهم
یکشنبه 1 فروردین
استون ویلا 0 - تاتنهام  2  
 
هفته سی و یکم 

جمعه 22 اسفند

نیوکاسل 1 - استون ویلا  1 

 

شنبه 23 اسفند

لیدز 0  – چلسی  0

کریستال پالاس 1 - وست برومویچ  0 

اورتون 1 – برنلی  2 

فولام 0 - منچسترسیتی 3 

 

یکشنبه 24 اسفند

ساوتهمپتون 1 – برایتون 2 

لسترسیتی 5 - شفیلد یونایتد 0 

آرسنال 2 – تاتنهام 1 

منچستریونایتد 1 - وستهام 0

 

دوشنبه 25 اسفند

ولورهمپتون 0 – لیورپول 1 

 
هفته سی و سوم 
چهارشنبه 20 اسفند 
منچستر سیتی 5 - ساوتهمپتون 2
 
 
هفته سی ام 
 
شنبه 16 اسفند
 
برنلی 1 – آرسنال  1 
شفیلد یونایتد 0 - ساوتهمپتون  2 
استون ویلا 0 - ولورهمپتون 0 
برایتون 1 - لسترسیتی 2 
 
یکشنبه 17 اسفند
وست برومویچ 0 - نیوکاسل 0 
لیورپول 0 - فولام 1 
منچسترسیتی 0 - منچستریونایتد 2 
تاتنهام 4 - کریستال پالاس  1 
 
 
دوشنبه 18 اسفند
چلسی 2 - اورتون  0 
وستهام 2 - لیدز 0
 

هفته بیست و نهم

سه شنبه 12 اسفند

منچسترسیتی 4 - ولورهمپتون  1 

 

چهارشنبه 13 اسفند

برنلی 1 - لسترسیتی  1 

شفیلدیونایتد 1 - استون ویلا  0 

کریستال پالاس 0 - منچستریونایتد 0

 

پنجشنبه 14 اسفند 

وست برومویچ 0 - اورتون 1

لیورپول 0 - چلسی 1 

فولام 0 - تاتنهام  1

 

هفته بیست و ششم 

شنبه 9 اسفند

منچسترسیتی 2 – وستهام  1 

وست برومویچ 1 - برایتون  0 

لیدز 0 - استون ویلا  1 

نیوکاسل 1 - ولورهمپتون 1

 

یکشنبه 10 اسفند

کریستال پالاس 0 – فولام 0 

لسترسیتی 1 - آرسنال 3 

تاتنهام 4 - برنلی 0 

چلسی 0 - منچستریونایتد 0 

شفیلد یونایتد 0 - لیورپول 2 

 

 

دوشنبه 11 اسفند

اورتون 1 - ساوتهمپتون 0

 

هفته بیست و پنجم

جمعه 1 اسفند

ولورهمپتون 1 - لیدز 0

 

شنبه 2 اسفند

ساوتهمپتون 1 - چلسی 1

برنلی 0 - وست برومویچ  0 

لیورپول 0 - اورتون 2

فولام 1 - شفیلد یونایتد 0 

 

یکشنبه 3 اسفند

وستهام 2 - تاتنهام 1

استون ویلا 1 - لسترسیتی 2

آرسنال 0- منچسترسیتی 1

منچستریونایتد 3 - نیوکاسل  1 

 

دوشنبه 4 اسفند

برایتون 1 - کریستال پالاس 2 

 

هفته بیست و چهارم

شنبه 25 بهمن

لسترسیتی 3 - لیورپول 1

کریستال پالاس 0 - برنلی  3 

منچسترسیتی 3 - تاتنهام  0  

برایتون 0 - استون ویلا 0

 

یکشنبه 26 بهمن

ساوتهمپتون 1 - ولورهمپتون 2 

وست برومویچ 1 - منچستریونایتد 1 

آرسنال 4 - لیدز 2 

اورتون 0 - فولام  2

 

دوشنبه 27 بهمن

وستهام  3 - شفیلدیونایتد  0 

چلسی2 - نیوکاسل 0

 

هفته بیست و سوم

شنبه 18 بهمن

استون ویلا  1 - آرسنال  0 

برنلی 1 - برایتون  1 

نیوکاسل 3 - ساوتهمپتون  2 

فولام  0 - وستهام  0 

منچستریونایتد 3 - اورتون 3

 

یکشنبه 19 بهمن

تاتنهام 2 - وست برومویچ 0 

ولورهمپتون 0 - لسترسیتی 0 

لیورپول 1 - منچسترسیتی 4 

شفیلد یونایتد 1 – چلسی  2 

 

دوشنبه 20 بهمن

لیدز 2 - کریستال پالاس 0

 

هفته بیست و دوم

ﺳﻪشنبه 14 بهمن

شفیلد یونایتد 2 - وست برومویچ 1 

ولورهمپتون 2 - آرسنال 1 

نیوکاسل 1 - کریستال پالاس  2 

منچستریونایتد 9 – ساوتهمپتون 0

 

چهارشنبه 15 بهمن

برنلی 0 - منچسترسیتی  2 

فولام 0 - لسترسیتی  2 

لیدز 1 - اورتون 2

لیورپول 0 - برایتون 1

استون ویلا 1 – وستهام 3

پنجشنبه 16 بهمن 

تاتنهام 0 - چلسی 1 
 

 

هفته بیست و یکم

شنبه 11 بهمن

اورتون 0 - نیوکاسل 2

کریستال پالاس 1 - ولورهمپتون 0

وست برومویچ 2 - فولام 2

منچسترسیتی 1 - شفیلدیونایتد 0

آرسنال 0 - منچستریونایتد 0

ساوتهمپتون 0 - استون ویلا 1 

 

یکشنبه 12 بهمن

چلسی 2 - برنلی 0 

لسترسیتی 1 - لیدز 3 

وستهام 1 - لیورپول 3 

برایتون 1 - تاتنهام 0 

 

هفته بیستم

سه شنبه 7 بهمن

نیوکاسل 1 - لیدز 2

کریستال پالاس 2 - وستهام 3

ساوتهمپتون 1 - آرسنال  3

وست برومویچ 0 - منچسترسیتی  5 

 

چهارشنبه 8 بهمن

چلسی 0 - ولورهمپتون 0

برنلی 3 - استون ویلا  2 

برایتون 0 - فولام 0

منچستریونایتد 1 - شفیلد یونایتد 2

اورتون 1 - لسترسیتی 1

 

پنجشنبه 9 بهمن

تاتنهام 1 - لیورپول  3 

 

شنبه 1 بهمن

منچسترسیتی 2  -  استون ویلا 0 / معوقه  

فولام 1 -  منچستر یونایتد 2 / معوقه  

 

هفته نوزدهم  
 
شنبه 27 دی  

ولورهمپتون 2 - وست برومویچ 3

لیدزیونایتد 0 - برایتون 1

وستهام 1 - برنلی 0

فولام 0 - چلسی 1

لسترسیتی 2 - ساوتهمپتون 0 

 

یکشنبه 28 دی  

استون ویلا – اورتون به تعویق افتاد     

شفیلد یونایتد 1 - تاتنهام  3 

لیورپول 0 -  منچستریونایتد  0 

منچسترسیتی 4 - کریستال پالاس  0   

 

دوشنبه 29 دی  

آرسنال 3 - نیوکاسل 0