تیم های صعود کننده چهار گروه دوم لیگ کاراته مشخص شدند

با برگزاری دومین روز از مسابقات کاراته، چهار تیم صعود کننده گروه های پنج تا هشت مسابقات لیگ برتر کاراته آقایان معرفی شدند.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

با برگزاری دومین روز از مسابقات لیگ برتر کاراته آقایان، تیم های راه یافته به مرحله پایانی مسابقات لیگ برتر از گروه های پنج تا هشت معرفی شدند.

تیم صنعت مس رفسنجان با ۶ امتیاز تیمی و ۳۵ امتیاز انفرادی صعود کننده گروه پنج؛  تیم عقاب بروجرد با ۶ امتیاز تیمی و ۳۳ امتیاز انفرادی صعود کننده گروه شش؛ تیم شوتوکان FSK با ۶ امتیاز تیمی و ۲۹ امتیاز انفرادی صعود کننده گروه هفت؛ تیم دال WMMF کرمانشاه با ۶ امتیاز تیمی و ۴۶ امتیاز انفرادی صعود کننده گروه هشت هستند.

نتایج روز اول مسابقات لیگ برتر کاراته آقایان به شرح زیر است:

گروه پنج

دور اول

۱.تیم سردار شهید همدانی ۱۲

صنعت مس رفسنجان ۱۶

 

دور دوم

صنعت مس رفسنجان ۱۹

تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی ۹

 

دور سوم

تربیت بدنی کارگران خراسان رضوی ۶

سردار شهید همدانی ۲۲

 

گروه شش

دور اول

هیات کاراته مرکزی ۱۵

مانی خالق ایرانیان ۱۳

 

دور دوم

مانی خالق ایرانیان ۱۰

عقاب بروجرد ۱۸

 

دور سوم

عقاب بروجرد ۱۵

هیات کاراته مرکزی ۱۳

 

گروه هفت

دور اول

هیات کاراته استان کردستان ۱۳

 شوتوکان FSK ء: ۱۵

 

دور دوم

شوتوکان FSK ء: ۱۴

گروه سرمایه گزاری و مهندسی کای دای ۱۳

 

دور سوم

گروه سرمایه گزاری و مهندسی کای دای ۱۲

هیات کاراته استان کردستان ۱۶

 

گروه هشت

مرحله رفت

آکادمی مبارزان رشت ۴

دال WMMF کرمانشاه ۲۳

 

دور برگشت 

دال WMMF کرمانشاه ۲۳

آکادمی مبارزان رشت ۴

 

رده بندی گروه ها در روز اول مسابقات به شرح زیر می باشد:

 

گروه پنج 

۱. صنعت مس رفسنجان با ۶ امتیاز تیمی و ۳۵ امتیاز انفرادی

۲. سردار شهید همدانی با ۳ امتیاز تیمی و ۳۴ امتیاز انفرادی

۳. تربیت بدنی خراسان رضوی با صفر امتیاز تیمی و ۱۵ امتیاز انفرادی

 

گروه شش

۱.عقاب با ۶ امتیاز تیمی و ۳۳ امتیاز انفرادی 

۲. هیات کاراته مرکزی با ۳ امتیاز تیمی و ۲۸ امتیاز انفرادی

۳. مانی خالق ایرانیان با صفر امتیاز تیمی و ۲۳ امتیاز انفرادی

 

گروه هفت

۱. شوتوکانFSK با ۶ امتیاز تیمی و ۲۹ امتیاز انفرادی

۲. هیات کاراته استان کردستان با ۳ امتیاز تیمی ۲۹ امتیاز انفرادی

۳. گروه سرمایه گزاری و مهندسی کای دای با صفر امتیاز تیمی و ۲۵ امتیاز انفرادی

 

گروه هشت

۱. دال کرمانشاه با ۶ امتیاز تیمی و ۴۶ امتیاز انفرادی

۲. آکادمی مبارزان رشت با صفر امتیاز تیمی و ۸ امتیاز انفرادی

ارسال دیدگاه


ارسال