اسامی تیم ملی کشتی آزاد جوانان

اسامی تیم ملی کشتی آزاد جوانان برای حضور در رقابت های جهانی استونی اعلام شد
دسته بندی:

معرفی برنامه

رقابت های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان روزهای 21 تا 23 مردادماه در شهر تالین کشور استونی برگزار می شود.

 

ترکیب تیم ملی کشتی آزاد جوانان کشورمان برای حضور در این مسابقات به شرح زیر است:

 

57 کیلوگرم: امیر پرسته
61 کیلوگرم: مهدی شیرازی
65 کیلوگرم: امیرمحمد یزدانی
70 کیلوگرم: محمدصادق فیروزپور
74 کیلوگرم: محمد نخودی
79 کیلوگرم: عبداله شیخ اعظمی
86 کیلوگرم: سجاد حبیبی
92 کیلوگرم: علیرضا عبداللهی
97 کیلوگرم: عباس فروتن
125 کیلوگرم: امیرحسین زارع


سرمربی: محمد طلایی
مربیان: احسان لشگری – اصغر بذری- مهدی برائتی- علی شکری پور- محمد رضایی
ماساژور: سجاد امیری
سرپرست: اسماعیل پلویی
مدیر فنی تیم های ملی کشتی آزاد: محسن کاوه
داوران: بهنام شیرمحمدی- هژار عباسی- داود خوش منظر

 

رقابت های کشتی جوانان قهرمانی جهان روزهای 21 تا 27 مردادماه در شهر تالین استونی برگزار می شود

 

برنامه این مسابقات به شرح زیر است:

دوشنبه 21 مردادماه:
ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18 تا 19:30: مسابقات نیمه نهایی اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد


سه شنبه 22 مردادماه:
ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد و رقابت های شانس مجدد اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 17:15 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18 تا 20:30 مسابقات رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد


چهارشنبه 23 مردادماه:
ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد اوزان 57، 65، 70، 79 و 97 کیلوگرم کشتی آزاد
ساعت 18 تا 20:30 مسابقات رده بندی و فینال اوزان 61، 74، 86، 92 و 125 کیلوگرم کشتی آزاد


جمعه 25 مردادماه:
ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 17:15 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی


شنبه 26 مردادماه:
ساعت 10:30 تا 14: مسابقات مقدماتی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی و رقابت های شانس مجدد اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 17:15 تا 18: مسابقات نیمه نهایی اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18 تا 20:30: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 55، 63، 77، 87 و 130 کیلوگرم کشتی فرنگی


یکشنبه 27 مردادماه:
ساعت 10:30 تا 14: مسابقات شانس مجدد اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت 18 تا 20:30: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 60، 67، 72، 82 و 97 کیلوگرم کشتی فرنگی