تبریک رئیس کمیته ملی المپیک به شبکه ورزش

رئیس کمیته ملی المپیک با ارسال نامه‌ای به رئیس رسانه ملی موفقیت شبکه ورزش در جشنواره میلان را تبریک گفت
دسته بندی:

معرفی برنامه

سید رضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک با ارسال نامه‌ای به دکتر علی عسکری رئیس رسانه ملی، موفقیت شبکه ورزش در کسب جایزه ویژه سال 2019 جشنواره بین المللی فیلم و برنامه‌های ورزشی میلان را تبریک گفت.

رئیس کمیته ملی المپیک، موفقیت شبکه ورزش سیما در جشنواره بین المللی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ورزشی میلان و کسب جایزه ویژه سال 2019 که در میان صدها اثر از 116 کشور جهان و در راستای تولید گزارش های ورزشی با هدف رشد فکری بینندگان به خصوص جوانان، برجسته سازی ارزش های انسانی، اجتماعی و معنوی ورزش در برنامه‌های تولیدی برگزیده شده است را مایه مباهات ملت ایران بخصوص جامعه ورزش کشور خواند.

در همین راستا ایلخان نوری، رئیس فدراسیون نجات غریق و قواصی کشور نیز در نامه ای جداگانه به رییس رسانه ملی؛ شبکه ورزش را حامی و مشوق همیشگی ورزش کشور خواند و کسب جایزه ویژه سال 2019 جشنواره جهانی فیلم و برنامه‌های تلویزیونی ورزشی میلان ایتالیا توسط این شبکه را تبریک گفت.