فرمول یک قهرمانی جهان

دسته بندی:

معرفی برنامه

نتایج مسابقات فرمول یک جهان در سال 2019 

مرحله بیست و یکم و پایانی رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 10 آذر در ابوظبی امارات برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس ، مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول و شارل لکلرک از موناکو به عنوان اول تا سوم دست یافتند . در رده بندی کلی لوییس همیلتون با 413 امتیاز قهرمان شد ، والتری بوتاس با 236 ، مکس ورستاپن با 278 و لکلرک  با 264 امتیاز دوم تا چهارم شدند . در رده بندی کلی تیمی مرسدس با 739 امتیاز در رده نخست جای گرفت ، فراری با 504 ، ردبول با 417 و مک لارن با 145 امتیاز در رده های بعدی قرار گرفتند. 

مرحله بیستم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 26 آبان در برزیل برگزار شد و مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول به عنوان نخست رسید ، پیر گزلی هلندی از تیم ردبول و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس دوم و سوم شدند .

مرحله نوزدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 12 آبان در آمریکا برگزار شد و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس به عنوان قهرمانی رسید و لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس و مکس ورشتپن هلندی از تیم ردبول به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله هجدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 5 آبان در مکزیک  برگزار شد و  لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس به عنوان نخست دست یافت و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری و والتری بوتاس  فنلاندی از تیم  مرسدس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله  هفدهم رقابت های فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 21  مهر در ژاپن برگزار شد و  والتری بوتاس راننده 30 ساله فنلاندی تیم مرسدس بنز با کسب زمان 1ساعت و 21 دقیقه و 46 ثانیه و 755 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی دست یافت. سباستین فتل آلمانی از تیم فراری و همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس به ترتیب در جایگاه دوم و سوم این رقابت قرار گرفتند.

 

مرحله شانزدهم رقابت های فرمول یک جهان یکشنبه 7 مهر در سوچی روسیه برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس به عنوان قهرمانی رسید و والتری بوتاس فنلاندی از مرسدس و شارل لکلرک اهل موناکو از تیم فراری دوم و سوم شدند.

 

مرحله پانزدهم رقابت های فرمول یک جهان یکشنبه 31 شهریور در سنگاپور برگزار شد و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری قهرمان شد و شارل لکلرک ، مکس ورشتپن  و لوییس همیلتون دوم تا چهارم شدند.

 

مرحله چهاردهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 17 شهریور در ایتالیا برگزار شد . در این رقابت ها شارل لکلرک اهل موناکو از تیم فراری به مقام نخست رسید ،والتری بوتاس فنلاندی و لوییس همیلتون انگلیسی هر دو از تیم مرسدس و به عنوان های دوم و سوم دست یافتند.

 

مرحله سیزدهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 10 شهریور در بلژیک برگزار شد . در این رقابت ها  شارل لکرک اهل موناکو از تیم فراری به مقام نخست رسید ، لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس  و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس به عنوان دوم و سوم دست یافتند. 

 

مرحله دوازدهم رقابت های اتومبیل رانی فرمول یک قهرمانی جهان یکشنبه 13 مرداد در مجارستان برگزار شد . در این رقابت ها لوییس همیلتون انگلیسی و تیم مرسدس با کسب زمان 1 ساعت و 35 دقیقه و 3 ثانیه و 796 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی رسید و  توانست عنوان نهمی خود در مرحله قبل را جبران کند. مکس ورستاپن  هلندی از تیم ردبول و سباستین فتل از آلمان و تیم فراری در جایگاه دوم و سوم این رقابت ها ایستادند.

 

مرحله یازدهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 6 مرداد در آلمان برگزار شد و در رقابت هایی که به دلیل بارش باران همراه حوادث عجیب بود مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول با زمان 1 ساعت و 44 دقیقه و 31 ثانیه و 275 هزارم ثانیه به عنوان نخست دست یافت و سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری و دانیل کویات روسی از تیم هوندا به عنوان سوم رسید.

 

مرحله دهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 23 تیر در انگلیس برگزار شد و لوییس همیلتون در کشور خودش با کسب زمان 1:21:08:452 به عنوان قهرمانی رسید. والتری بوتاس راننده فنلاندی از تیم مرسدس دوم شد و شارل لکلرک اهل موناکو و از تیم فراری در مکان سوم جای گرفت.

 

مرحله نهم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 9 تیر در اتریش برگزار شد و مکس ورستاپن از آلمان و تیم ردبول با کسب زمان 1:22:01:822 در جایگاه نخست جای گرفت. شارل لکلرک اهل موناکو و از تیم فراری در مکان دوم قرار گرفت و والتری بوتاس راننده فنلاندی از تیم مرسدس سوم شد.

 

مرحله هشتم اتومبیل رانی فرمول یک یکشنبه 2 تیر در فرانسه برگزار شد و لوییس همیلتون با زمان 1 ساعت و 24 دقیقه و 31 ثانیه و 198 هزارم ثانیه قهرمان شد و والتری بوتاس فنلاندی و شارل لکرک اهل موناکو فرانسه به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

 

هفتمین مرحله مسابقات فرمول یک جهان یکشنبه 19 خرداد در کانادا برگزار شد و لوییس همیلتون با زمان 1 ساعت و 29 دقیقه و 7 ثانیه و 84 هزارم ثانیه قهرمان شد و سباستین فتل و شارل لکلرک دوم و سوم شدند .

 

ششمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 5 خرداد در موناکو فرانسه برگزار شد و لوئیس همیلتون، راننده انگلیسی تیم مرسدس با زمان 1:43:28:437 قهرمان شد و سباستین فتل از فراری، والتری بوتاس، راننده فنلاندی تیم مرسدس و مکس ورستاپن از ردبول در رده‌های بعدی ایستادند.

 

پنجمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 22 اردیبهشت در اسپانیا برگزار شد و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 35 دقیقه و 50 ثانیه و 443 هزارم ثانیه قهرمان شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس و مکس ورستاپن هلندی از تیم ردبول دوم و سوم شدند.

 

چهارمین مرحله فرمول یک 2019 جهان یکشنبه 8 اردیبهشت در باکو آذربایجان برگزار شد و والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 31 دقیقه و 52 ثانیه و 942 هزارم ثانیه به مقام نخست رسید و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری دوم و سوم شدند.

 

سومین مرحله فرمول یک 2019 جهان ( هزارمین دوره فرمول یک جهان ) یکشنبه 25 فروردین در شانگهای چین برگزار شد و لوییس همیلتون راننده انگلیسی مرسدس با زمان 1 ساعت و 32 دقیقه و 6 ثانیه و 350 هزارم ثانیه به مقام نخست رسید و والتری بوتاس فنلاندی از تیم مرسدس و سباستین فتل آلمانی از تیم فراری به مقام های دوم و سوم دست یافتند.

 

دومین مرحله فرمول یک 2019 در بحرین

لوییس همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 34 دقیقه و 21 ثانیه و 295 هزارم ثانیه به عنوان قهرمانی رسید ، والتری بوتاس فنلاندی هم تیمی همیلتون و شارل لکلرک راننده اهل موناکو تیم فراری به عنوان های دوم و سوم دست یافتند .

 

نخستین مرحله فرمول یک 2019 در ملبورن استرالیا

والتری بوتاس راننده فنلاندی تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 25 دقیقه و 27 ثانیه و 325 هزام ثانیه به مقام نخست رسید و لوییس همیلتون انگلیسی از تیم مرسدس با زمان 1 ساعت و 25 دقیقه و 48 ثانیه و 211 هزارم ثانیه و مکس ورستاپن هلندی از تیم رد بول به عنوان دوم و سوم دست یافتند سباستین فتل راننده آلمانی تیم فراری در رده چهارم قرار گرفت.