مستند بابی رابسون یکشنبه ۱۸ تیر از شبکه ورزش سیما

معرفی برنامه

شبکه ورزش سیما در جشنواره تابستانی مستندهای ورزشی هر روز با یک مستند جذاب میهمان خانه مخاطبان خود است.

یکشنبه ۱۸ تیرماه مستند بابی رابسون فراتر از یک مربی از سری مستندهای این جشنواره در شبکه ورزش سیما پخش خواهد شد .