تیم ملی وزنه‌برداری هفته آینده عازم ازبکستان می‌شود

برنامه مسابقات وزنه برداری قهرمانی بزرگسالان آسیا در سال ۲۰۲۱ (گزینشی المپیک) به میزبانی ازبکستان مشخص شد که طی آن تیم ملی ایران اوایل هفته آینده راهی این کشور می شود.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی ۲۰۲۱ بزرگسالان آسیا و گزینشی المپیک از امروز پنجشنبه ۲۶ فروردین در تاشکند ازبکستان آغاز می‌شود. در همین راستا نفرات اعزامی ایران هم که بعد از رکوردگیری تیم ملی وزنه برداری مشخص شدند، روز یکشنبه ۲۹ فروردین ماه جاری با پرواز مستقیم راهی تاشکند خواهند شد که اسامی ملی پوشان به شرح زیر است:

وزن ۶۱ کیلوگرم: حافظ قشقایی

وزن ۷۳ کیلوگرم: میر مصطفی جوادی

وزن ۸۱ کیلوگرم: حسین سلطانی

وزن ۸۹ کیلوگرم: علی میری

وزن ۸۹ کیلوگرم: کیانوش رستمی

وزن ۹۶ کیلوگرم: سهراب مرادی

وزن ۱۰۲ کیلوگرم: رسول معتمدی

وزن ۱۰۲ کیلوگرم: رضا دهدار

وزن ۱۰۹ کیلوگرم: کیا قدمی

وزن ۱۰۹+ کیلوگرم: علی داودی

همچنین برنامه کامل رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا به شرح زیر است:

شنبه ۱۷ آوریل (۲۸ فروردین ماه):

ساعت ۱۱ تا ۱۳: رقابت اوزان ۴۹ و ۵۵ کیلوگرم گروه B بانوان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۴۵ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۴۹ کیلوگرم بانوان

یکشنبه ۱۸ آوریل (۲۹ فروردین ماه):

ساعت ۹: رقابت اوزان ۵۵ و ۶۱ کیلوگرم گروه B مردان

ساعت ۱۳: رقابت گروه A دسته ۵۵ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۵۵ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۶۱ کیلوگرم مردان

دوشنبه ۱۹ آوریل (۳۰ فروردین ماه):

ساعت ۱۰: رقابت گروه B دسته ۵۹ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۲ و نیم: رقابت گروه B دسته ۶۷ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۵۹ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۶۷ کیلوگرم مردان

سه شنبه ۲۰ آوریل (۳۱ فروردین ماه):

ساعت ۱۰: رقابت گروه B دسته ۶۴ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۲ و ۳۰: رقابت گروه B دسته ۷۳ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۶۴ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۷۳ کیلوگرم مردان

چهارشنبه ۲۱ آوریل (یکم اردیبهشت ماه):

ساعت ۱۰: رقابت گروه B دسته ۷۱ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۲ و ۳۰: رقابت گروه B دسته ۸۱ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۷۱ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم مردان

پنجشنبه ۲۲ آوریل (دوم اردیبهشت ماه):

ساعت ۱۰: رقابت گروه B دسته ۸۹ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۳: رقابت اوزان ۷۶ و ۸۱ کیلوگرم گروه B بانوان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۷۶ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۸۹ کیلوگرم مردان

جمعه ۲۳ آوریل (سوم اردیبهشت ماه):

ساعت ۱۰: رقابت گروه B دسته ۹۶ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه: رقابت اوزان ۱۰۲ و ۱۰۹ کیلوگرم گروه B مردان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۸۱ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۹۶ کیلوگرم مردان

شنبه ۲۴ آوریل (چهارم اردیبهشت ماه):

ساعت ۱۰: رقابت اوزان ۸۷ و ۸۷+ کیلوگرم گروه B بانوان

ساعت ۱۳: رقابت گروه A دسته ۱۰۲ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۶: رقابت گروه A دسته ۱۰۹ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۹: رقابت گروه A دسته ۸۷ کیلوگرم بانوان

یکشنبه ۲۵ آوریل (پنجم اردیبهشت ماه):

ساعت ۱۰: رقابت گروه B دسته ۱۰۹+ کیلوگرم مردان

ساعت ۱۳: رقابت گروه A دسته ۸۷+ کیلوگرم بانوان

ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه: رقابت گروه A دسته ۱۰۹+ کیلوگرم مردان