فوتبال مقدماتی جام ملت های اروپا

گروه بندی مسابقات فوتبال مقدماتی فوتبال جام ملت های اروپا 2020
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

گروه A: انگلیس – جمهوری چک – بلغارستان – مونته نگرو - کوزوو

 گروه B: پرتغال – اوکراین – صربستان - لیتوانی- لوگزامبورگ

 گروه C: هلند – آلمان- ایرلند شمالی – استونی - بلاروس

 گروه D: سوئیس- دانمارک – جمهوری ایرلند- گرجستان – جبل الطارق

 گروه E: کرواسی- ولز – اسلواکی- مجارستان - آذربایجان

 گروه F: اسپانیا- سوئد- نروژ – رومانی – جزایر فارو - مالت

 گروه G: لهستان- اتریش – رژیم صهیونیستی - اسلوونی – مقدونیه - لتونی

 گروه H : فرانسه- ایسلند – ترکیه – آلبانی – مولداوی - آندورا

 گروه I:  بلژیک- روسیه- اسکاتلند – قبرس – قزاقستان – سن مارینو - لیختن اشتاین

 

برنامه و نتایج بازی ها

 

پنجشنبه 14 شهریور

ارمنستان 1 - ایتالیا 3

ایرلند 1 - سوییس 1

جبل الطارق 0 - دانمارک 6

رومانی 1 - اسپانیا 2

نروژ 2 - مالت 0

فارو 0 - سوئد 4

فنلاند 1 - یونان 0

بوسنی و هرزگوین 5 - لیختن اشتاین 0

 

جمعه 15 شهریور

استونی 1 - بلاروس 2
قبرس 1 - قزاقستان 1
آلمان 2 – هلند 4
ولز 2 – آذربایجان 1 
اسلواکی 0 – کرواسی  4 
اسلوونی 2 – لهستان  0 
اتریش 6 – لتونی  0 
اسکاتلند 1 – روسیه  2 
سن مارینو 0 – بلژیک  4 

 

شنبه 16 شهریور

کوزوو 2 - جمهوری چک  1

انگلیس 4 – بلغارستان  0

لیتوانی 0 – اوکراین 3

ایسلند 3 – مولداوی  0

ترکیه 1 - آندورا 0

فرانسه 4 – آلبانی 1

صربستان 2 - پرتغال 4

 

یکشنبه 17 شهریور

ارمنستان 4 - بوسنی و هرزگوین 2

رومانی 1 - مالت 0

سوییس 4 - جبل الطارق 0

گرجستان 0 - دانمارک 0

اسپانیا 4 - جزایر فارو  0

فنلاند 1 – ایتالیا  2

سوئد 1 – نروژ  1

یونان 1 - لیختن اشتاین  1

 

دوشنبه 18 شهریور

آذربایجان 1 - کرواسی 1

ایرلند شمالی 0 - آلمان 2 

لتونی 0 - مقدونیه شمالی 2 

مجارستان 1 - اسلواکی 2 

اسکاتلند 0 - بلژیک 4 

سن مارینو 0 - قبرس 4 

استونی 0 - هلند 4 

روسیه 1 - قزاقستان 0 

لهستان 0 - اتریش 0 

 

سه شنبه 19 شهریور

انگلیس 5 - کوزوو 3

فرانسه 3 - آندورا 0

مولداوی 0 - ترکیه 4

لیتوانی 1 - پرتغال 5

لوکزامبورگ 1 - صربستان 3

مونته نگرو 0 - جمهوری چک 3

آلبانی 2 - ایسلند 2

 

 نتایج بازی های قبلی

 

دوشنبه 20 خرداد

بلغارستان 2 - کوزوو 3

جمهوری چک 3 - مونته نگرو 0

صربستان 4 - لیتوانی 1

اوکراین 1 - لوکزامبورگ 0

دانمارک 5 - گرجستان 1

ایرلند 2 - جبل الطارق 0

جزایر فارو 0 - نروژ 2

مالت 0 - رومانی 4

اسپانیا 3 - سوئد 0

مقدونیه شمالی 1 - اتریش 4

لتونی 0 - اسلوونی 5

سه شنبه 21 خرداد

آلمان 8 - استونی 0

بلاروس 0 - ایرلند شمالی 1

آذربایجان 1 - اسلواکی 5

مجارستان 1 – ولز 0

آلبانی 2 - مولداوی 0

آندورا 0 - فرانسه 4

ایسلند 2 – ترکیه 1

قزاقستان 4 - سن مارینو 0

بلژیک 3 - اسکاتلند 0

روسیه 1 - قبرس 0

یونان 2 - ارمنستان 3

ایتالیا 2 - بوسنی و هرزگوین 1

لیختن اشتاین 0 - فنلاند 2

پنجشنبه 1 فروردین

هلند 4 - بلاروس 0
ایرلند شمالی 2 – استونی 0

اسلواکی2 - مجارستان 0
کرواسی 2 – آذربایجان 1

اتریش 0 – لهستان 1

قزاقستان 3 - اسکاتلند 0
قبرس 5 - سن مارینو 0
بلژیک 3 – روسیه 1

جمعه 2 فروردین

بلغارستان 1 - مونته نگرو 1

بامداد شنبه 3 فروردین

انگلیس 5 - جمهوری چک 0

لوکزامبورگ 2 - لیتوانی 1

پرتغال 0 - اوکراین 0

آلبانی 0 - ترکیه 2

آندورا 0 - ایسلند 2

مولداوی 1 – فرانسه 4

شنبه 3 فروردین

گرجستان 0 - سوئیس 2

جبل الطارق 0 – جمهوری ایرلند 1

مالت 2 - جزایر فارو 1

سوئد 2 - رومانی 1

بامداد یکشنبه 4 فروردین

بوسنی و هرزگوین 2 - ارمنستان 1

ایتالیا 2 - فنلاند 0

لیختن اشتاین 0 - یونان 2

اسپانیا 2 - نروژ 1

یکشنبه 4 فروردین

قزاقستان 0 - روسیه 4

سن مارینو 0 – اسکاتلند 2

ولز 1 - اسلواکی 0

مجارستان 2 - کرواسی 1

بامداد دوشنبه 5 فروردین

قبرس 0 – بلژیک 2

لهستان 2 - لتونی 0

اسلوونی – مقدونیه

هلند 2 – آلمان 3

ایرلند شمالی 2 - بلاروس 1

دوشنبه 5 فروردین و بامداد سه شنبه 6 فروردین

کوزوو 1 - بلغارستان 1

مونته نگرو 1 - انگلیس 5

لوکزامبورگ 1 - اوکراین 2

پرتغال 1 - صربستان 1

ترکیه 4 - مولداوی 0

آندورا 0 - آلبانی 3

فرانسه 4 - ایسلند 0

سه شنبه 6 فروردین و بامداد چهارشنبه 7 فروردین

جمهوری ایرلند 1 - گرجستان 0

سوئیس 3 - دانمارک 3

مالت 0 - اسپانیا 2

نروژ 3 – سوئد 3

رومانی 4 - جزایر فارو 1

ارمنستان 0 - فنلاند 2

بوسنی 2 - یونان 2

ایتالیا 6 - لیختن اشتاین 0

جمعه  17 خرداد

گرجستان 3 - جبل الطارق 0

مونته نگرو 1 - کوزوو 1

چک 2 - بلغارستان 1

اوکراین 5 - صربستان 0

لیتوانی 1 - لوکزامبورگ 1

دانمارک 1 - ایرلند 1

سوئد 3 - مالت 0

نروژ 2 - رومانی 2

جزایرفارو 1 - اسپانیا 4

اتریش 1 - اسلوونی 0

شنبه 18 خرداد

کرواسی 2 - ولز 1

آذربایجان 1 - مجارستان 3

ایسلند 1 – آلبانی 0

مولداوی 1 - آندورا 0

ترکیه 2 - فرانسه 0

ارمنستان 3 - لیختن اشتاین 0

فنلاند 2 - بوسنی و هرزگوین 0

یونان 0 - ایتالیا 3

استونی 1 - ایرلند شمالی 2

بلاروس 0 - آلمان 2

روسیه 9 - سن مارینو 0

بلژیک 3 - قزاقستان 0

اسکاتلند 2 - قبرس 1

لینک برنامه مسابقات