لیگ بسکتبال حرفه ای

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

ﺳﻪشنبه ١٢ آذر

شارلوت هورنتس 104 – فنیکس سانز 109

فیلادلفیا 103 – یوتاجاز 94

آتلانتا هاوکس 104 – گلدن استیت 72

ممفیس گریزلیز 104 – ایندیانا پیسرز 117

میلواکی باکس 132 – نیویورک نیکس 88

ساکرامنتو کینگز 106 – شیکاگو بولز 113

 

 دوشنبه 11 آذر 

لیکرز 100 - دالاس 114 
بروکلین 106  - میامی 109
مینه‌ سوتا  107 - ممفیس گریزلیز 115
نیویورک نیکس 104 - بوستون 113  
دیترویت 132  - سن آنتونیو 98
نیو اورلینز 104 - اوکلاهما سیتی 107
اورلاندو 100  - گلدن استیت 96
تورنتو 130  - یوتا  110
کلیپرز 150 - واشنگتن ویزاردز 125   

 

یکشنبه 10 آذر

ساکرامنتو کینگز 100 - دنور ناگتز 97

فیلادلفیا 119 - ایندیانا پیسرز 116

میلواکی باکس 137 - شازلوت هورنتس 96

هیوستون راکتس 158 - آتالانتا هاوکس 111

بروکلین نتس 106 - میامی هیت 109

 

شنبه 9 آذر  

دالاس 120 -  فنیکس سانز 113

لیکرز 125 -  واشنگتن ویزاردز 103   

اورلاندو 83 -   تورنتو 90

دیترویت 107 - شارلوت 110

کلیولند 110 – میلواکی 119

نیویورک نیکس  95  -  فیلادلفیا 101

میامی 122 - گلدن استیت 105

اوکلاها 109  - نیو اورلینز141

ایندیانا  105 - آتلانتا 104

ممفیس گریزلیز 94 - یوتا 103

سن آنتونیو 107 -   کلیپرز 97

پورتلند 107 - شیکاگو 103

 

جمعه 8 آذر
بروکلین نتس 112 - بوستون سلتیکس 107
 
 
پنجشنبه 7 آذر 
ایندیانا پیسرز 121 – یوتا جاز 102
شارلوت هورنتس 102 - دیترویت پیستونز 101
کلیولند کاوالی یرز 104 - اورلاندو مجیک 116
بوستون سلتیکس 121 - بروکلین نتس 110
فیلادلفیا سِونی سیکسرز 97 - ساکرامنتو کینگز 91
تورنتو رپتورز 126 - نیویورک نیکس 98
مِمفیس گریزلیز 119 - لس آنجلس کلیپرز 121
میلواکی باکس 111 - آتلانتا هاوکس 102
هیوستون راکتس 117 – میامی هیت 108
سَن آنتونیو اسپرز 101 – مینه سوتا 113
فنیکس سانز 132 - واشنگتن ویزاردز 140
نیواورلینز پلیکانز 110 - لُس آنجلس لیکرز 114
پورتلند بلیزرز 136 - اوکلاهماسیتی تاندر 119
گلدن استیت وری یرز 104 - شیکاگو بولز 90

 


چهارشنبه 6 آذر 

دالاس 99 – کلیپرز 114 

دنور 117 – واشنگتن ویزاردز  104 

 

سه شنبه 5 آذر

ایندیانا پیسرز 126 - ممفیس گریزلیز 114

دیترویت پیستونز 103 - اورلاندو مجیک  88

کلیولند کاوالی یرز 106 - بروکلین نتز 108

تورنتو رپتورز 101 - فیلادلفیا 96

میامی هیت 117 - شارلوت هورنتس 100

بوستون سلتیکس 103 - ساکرامنتو کینگز 102

آتلانتا هاوکس 113 - مینه سوتا 125

میلواکی باکس 122 - یوتا جاز 118

شیکاگو بولز 97 - پورتلند تریبلیزرز 117

سن آنتونیو 104 - لس آنجلس لیکرز 114

گلدن استیت 97 - اوکلاهاما سیتی 100


دوشنبه 4 آذر

هیوستون 123 – دالاس 137

نیویورک نیکس  101 – بروکلین 103

واشنگتن ویزاردز 106 – ساکرامنتو 113

دنور  116 – فنیکس  104

کلیپرز 134 – نیواورلینز 109

 

یکشنبه 3 آذر

مینه سوتا 98 – فنیکس سانز 100

شارلوت هورنتس 116 – شیکاگو بولز 115

ایندیانا پیسرز 111 – اورلاندو مجیک 106

فیلادلفیا 113 – میامی هیت 86

آتلانتا هاوکس 116 – تورنتو رپتورز 119

نیویورک نیکس 104 – سن آنتونیو اسپرز 111

کلیولند کاوالی یرز 110 - پورتلند بلیزرز 104

مِمفیس گریزلیز 108 – لس آنجلس لیکرز 109

میلواکی باکس 104 – دیترویت پیستونز 90

یوتا جاز 128 – نیواورلینز پلیکانز 120

 

شنبه 2 آذر

دیترویت 128 – آتلانتا 103

واشنگتن ویزاردز 125 – شارلوت 118

بروکلین 116 – ساکرامنتو 97

شیکاگو 108 – میامی 116

اکلاهما 127 – لیکرز 130

فیلادلفیا 115 – سن آنتونیو 104

دالاس 143 – کلیولند 101

دنور 96 – بوستون 92

یوتا 113 – گلدن استیت 109

کلیپرز 122 – هیوستون  119

 

جمعه 1 آذر 

میلواکی باکس 137 - پورتلند بلیزرز 129

فنیکس سانز 121 - نیواورلینز پلیکانز 124

 

پنجشنبه 30 آبان

فیلادلفیا 109 - نیویورک نیکس 104

واشنگتن ویزاردز 138 - سن آنتونیو 132

آتلانتا 127 - میلواکی 135

بروکلین نتس 101 - شارلوت هورنتس 91

دالاس موریکس 142 - گلدن استیت 94

میامی هیت 124- کلیولند کاوالی یرز 100

تورنتو رپتورز 113 - اورلاندو مجیک 97

شیکاگو 109- دیترویت پیستونز 89

مینه سوتا 95 - یوتا جاز 103

دنور ناگتز 105 - هیوستون راکتس 95

لس آنجلس کلیپرز 107 - بوستون سلتیکس 104

 

چهارشنبه 29 آبان 
لیکرز 112 – اوکلاهما 107    
ممفیس 95 -  گلدن استیت 114
نیواورلینز 115  -  پورتلند 104
ساکرامنتو 120 -  فنیکس   116

 

سه شنبه 28 آبان

نیویورک نیکس 123 - کلیولند کاوالی یرز 105

بروکلین نتس 86 - ایندیانا 115

تورنتو 132 - شارلوت هورنتس 96

شیکاگو 101 - میلواکی 115

هیوستون راکتس 132 - پورتلند بلیزرز 108

دالاس موریکس 117 - سن آنتونیو 110

فنیکس سانز 85 - بوستون سلتیکس 99

یوتاجاز 102 - مینه سوتا 112

لس آنجلس کلیپرز 90 - اوکلاهاماسیتی 88

 

دوشنبه 27 آبان 

ساکرامنتو 100 – بوستون 99 

ممفیس 114 – دنور 131 

اورلاندو 125 – واشنگتن ویزاردز 121 

نیواورلینز 108 – گلدن استیت 100 

لیکرز 122 – آتلانتا 101 

 

یکشنبه 26 آبان

شیکاگو بولز 111 - بروکلین نتس 117

ایندیانا پیسرز 83 - میلواکی باکس 102

نیویورک نیس 102 - شارلوت هورنتس 103

میامی هیت 109 - نیواورلینز پلیکانز 94

مینه سوتا 105 - هیوستون راکتس 125

دالاس موریکس 110 - تورنتو رپتورز 102

سن آنتونیو اسپرز 116 - پورتلند بلیزرز 121

لس آنجلس کلیپرز 150 - آتلانتا هاوکس 101

 

شنبه 25 آبان

شارلوت 109 – دیترویت 106

اولاندو 111 – سن آنتونیو  109

هیوستون 111 – ایندیانا   102

ممفیس 107  - یوتا  106

مینه سوتا 116 – واشنگتن ویزاردز 137

اوکلاهما 127 – فیلادلفیا  119

 

جمعه 24 آبان

میامی 108 –  کلیولند 97

کلیپرز– نیواورلینز 132

شیکاگو 115 –  میلواکی 124

دالاس 103 –  نیویورک 106

آتلانتا 112 –  فنیکس 128

بروکلین 93 – دنور 101 

 

پنجشنبه 23 آبان 

شارلوت هورنتس 117 - مِمفیس گریزلیز 119

هیوستون راکتس 102 - لس آنجلس کلیپرز 93

بوستون سلتیکس 140 - واشنگتن ویزاردز 133

مینه سوتا 129 - سَن آنتونیو اسپرز 114

لس آنجلس لیکرز 120 - گلدن استیت وری یرز 94

پورتلند بلیزرز 106 - تورنتو رپتورز 114

 

چهارشنبه 22 آبان

فیلادلفیا 98  -  کلیولند  97  

لیکرز 123  -  فنیکس سانز 115 

ایندیانا 115 -  اوکلاهما 85

میامی 117 دیترویت 108

شیکاگو 120 - نیویورک نیکز 102

یوتا 119 – بروکلین  114

دنور 121 - اتلانتا 125

ساکرامنتو 107- پورتلند  99

 

ﺳﻪشنبه 21 آبان

دیترویت پیستونز  114 – مینه سوتا120

سن آنتونیو اسپرز 109 – ممفیس گریزلیز 113

بوستون سلتیکس 116 – دالاس موریکس 106

نیواورلینز پلیکانز 116 – هیوستون راکتس 122

لس آنجلس کلیپرز  98 – تورنتو رپتورز 88

گلدن استیت وری یرز 108 – یوتا جاز 122

 

دوشنبه 20 آبان 


مینه سوتا 98 – دنور 100 
اورلاندو 102 – ایندیانا  109 
اوکلاهما  119 – میلواکی 121 
نیویورک نیکس 87 – کلیولند 108 
فنیکس 138 – بروکلین 112 
پورتلند 124 – آتلانتا 113 
لیکرز 104 – تورنتو 113 

 

یکشنبه 19 آبان

سن آنتونیو اسپرز 115 – بوستون سلتیکس 135

شارلوت هورنتس 110 – نیو اورلینز پلیکانز 115

اوکلاهاما سیتی تاندر 114 – گلدن استیت وری یرز 108

شیکاگو بولز 94 – هیوستون راکتس 117

ممفیس گریزلیز 122 – دالاس موریکس 138

 


شنبه 18 آبان

ایندیانا 112 – دیترویت 106

اورلاندو 118 – ممفیس 86

واشنگتن 100 – کلیولند 113

آتلانتا 109 – ساکرامنتو  121

مینه سوتا 125 – گلدن استیت 119

نیواورلینز 104 – تورنتو 122

دالاس 102 – نیویورک 106

دنور 100 – فیلادلفیا  97

یوتا 103 – میلواکی 100

پورتلند 115 – بروکلین 119

لیکرز 95 – میامی 80