یوفا برگزاری بازی‌های باقی مانده لیگ‌ها را اجباری کرد

یوفا اعلام کرد کشورهای اروپایی باید بازی های باقی مانده لیگ های خود را برگزار کنند.
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

به گزارش آس، کمیته اجرایی یوفا به ۵۵ فدراسیون عضو هشدار داد اگر بازی های باقی مانده لیگ ها را برگزار نکنند ممکن است از لیگ قهرمان و لیگ اروپا اخراج شوند. این سازمان کشورهای اروپایی را به از سر گیری دوباره رقابت ها مجبور کرد. هشدار یوفا به این خاطر بود که فدراسیون ها پایان لیگ های خود را اعلام نکنند، اتفاقی که برای لیگ بلژیک و هلند رخ داد. 

یوفا تنها به دو دلیل اجازه خواهد داد بازی ها از سر گرفته نشوند. اگر دولت مانع از برگزاری رقابت های ورزشی شود و دیگر زمانی برای دیدارهای باقی مانده وجود نداشته باشد. همچنین اگر مشکل اقتصادی وجود داشته باشد تا جایی که امکان از سر گیری بازی ها نباشد فدراسیون ها می توانند پایان لیگ خود را اعلام کنند. 

لیگ های اروپایی از اواسط مارس (اواخر اسفند) به دلیل بحران کرونا متوقف شدند.