تشکر از رسانه ملی و شبکه ورزش سیما به جهت پخش رقابت های انتخابی کشتی

صدا و سیما نقش بسزایی در گسترش کشتی دارد

معرفی برنامه

جامعه کشتی کشور از حمایت های بی دریغ رسانه ی ملی به ورزش اول کشور به ویژه شبکه سه و ورزش سیما به جهت پخش مستقیم رقابت های کشتی قدردانی کرد.
 
به گزارش روابط عمومی فدراسیون کشتی، در پیام تشکر جامعه کشتی کشور و فدراسیون کشتی از رسانه ی ملی آمده است:
 
کشتی بعنوان پرافتخارترین ورزش کشور در تاریخ، که جزئی از فرهنگ کشور عزیزمان ایران محسوب می شود، در شرایط کنونی نیازمند حمایت هرچه بیشتر سازمان ها و نهادها به منظور حفظ دستاوردها و همچنین کسب موفقیت ها در میادین پیش رو است.
 
در این میان رسانه ملی و مدیران آن به ویژه آقایان فروغی مدیر شبکه و فضلعلی مدیرگروه ورزش شبکه سه و همچنین آقای معتضدی سرپرست شبکه ورزش سیما و همکارانشان حمایت های بی دریغی از این ورزش ملی، سنتی و مذهبی ما به جهت پخش رقابت های کشتی داشته اند و یکی از ماندگارترین آن ها پخش رقابت های انتخابی کشتی در سه نوبت (صبح و عصر) قابل تقدیر و تشکر است.
 
امید است سازمان ها و نهاد ها، نگاهی ملی به رشته کشتی داشته باشند تا در آینده ضمن رشد و ارتقاء این ورزش ملی، شاهد به اهتزاز درآمدن پرچم جمهوری اسلامی ایران در میادین جهانی و المپیک توسط کشتی گیران کشورمان باشیم.