مسابقات المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور

معرفی برنامه

تا پایان هفتمین روز المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور استانهای اصفهان، تهران و قم با ٩، ۶ و ۴ مدال در صدر رده‌بندی جدول توزیع مدال‌ها قرار دارند

امروز در هشتمین روز رقابت های المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور، استان تهران میزبان ورزشکاران در رشته‌های اسکیت و شیرجه است. 


چهارمین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزش کشور در دو بخش پسران (٢٩ رشته) و دختران (٢٢ رشته) از ١٨ مرداد لغایت ٣١ شهریور به میزبانی پنج استان برگزار می‌شود.