والیبال لیگ برتر ایران

تیم فولاد سیرجان به عنوان قهرمانی دست یافت
دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

دیدار نهایی 
 
بازی نخست : جمعه 22 اسفند 
فولاد سیرجان 2 - شهرداری ارومیه 3 
 
دست اول : 25 - 19 به سود فولاد سیرجان
دست دوم : 25 - 18 به سود شهرداری ارومیه
دست سوم : 25 - 21 به سود شهرداری ارومیه
دست چهارم : 25 - 22 به سود فولاد سیرجان
دست پنجم : 15 - 13 به سود شهرداری ارومیه
 
بازی دوم : یکشنبه 24 اسفند  
فولاد سیرجان 3 - شهرداری ارومیه 0 
 
دست اول : 28 - 26 به سود فولاد سیرجان
دست دوم : 25 - 22 به سود فولاد سیرجان
دست سوم : 25 - 21 به سود فولاد سیرجان
 
بازی سوم و پایانی : سه شنبه 26 اسفند
فولاد سیرجان 3 - شهرداری ارومیه 1 
 
دست اول : 25 - 23 به سود فولاد سیرجان
دست دوم : 30 - 28 به سود فولاد سیرجان
دست سوم : 25 - 21 به سود شهرداری ارومیه
دست چهارم : 25 - 21 به سود فولاد سیرجان
 
مرحله نیمه نهایی 
 
 جمعه 15 اسفند 
دور رفت
 
فولاد مبارکه سپاهان 0 – فولاد سیرجان 3 
 
 شهرداری ارومیه 3 – لبنیات هراز آمل 2 
 
 یکشنبه 17 اسفند 
دور برگشت
 
 لبنیات هراز آمل 2 – شهرداری ارومیه 3 
 
 فولاد سیرجان 3 – فولاد مبارکه سپاهان 0 
 

مرحله حذفی

یکشنبه 10 اسفند

شهداب یزد 1 - لبنیات هراز آمل 3 

شهرداری ارومیه 3 - شهرداری گنبد 2 

 

جمعه 8 اسفند

شهرداری گنبد 3- شهرداری ارومیه 1

لبنیات هراز آمل 2- شهداب یزد 3

 

پنجشنبه 7 اسفند 

شهرداری ورامین 1 –  سپاهان 3

سایپا 0 –  فولاد سیرجان 3

 

سه ‌شنبه 5 اسفند

فولاد سیرجان 3 – سایپا تهران 2 

فولاد مبارکه سپاهان 3 – شهرداری ورامین 2 

 

چهارشنبه 6 اسفند

شهداب یزد 1 – لبنیات هراز آمل  3 

شهرداری ارومیه 3  – شهرداری گنبد 2

 

هفته سی‌ام - چهارشنبه ۲۹ بهمن

 
پیکان 3 – شهرداری قزوین  1 
خاتم اردکان 1 – شهرداری گنبد 3 
فولاد سیرجان 2 – شهرداری ارومیه  3 
لبنیات هراز آمل 1 – سپاهان  3 
شهداب یزد 3 – سایپا  1 
شهرداری ورامین 1 - هورسان رامسر 3 

 

 

هفته بیست و نهم - دوشنبه 27 بهمن 


شهرداری ورامین 1 - شهداب یزد  3 
هورسان رامسر 1 - سایپا  3
شهرداری گنبد 3 - پیکان 1
خاتم اردکان 3 - شهرداری قزوین 1
شهرداری ارومیه 3 - سپاهان 1
فولاد سیرجان 1 - هراز آمل  3

 
هفته بیست و هشتم - شنبه 25 بهمن 
 
شهرداری ارومیه 3 – لبنیات هراز آمل  0 
سپاهان 1 – فولاد سیرجان  3 
شهداب یزد 3 – هورسان رامسر  1 
شهرداری ورامین 2 – سایپا  3  
خاتم اردکان 0 – پیکان  3 
شهرداری گنبد 3 – شهرداری قزوین  1  
 
 
هفته سی ام - یکشنبه 19 بهمن 
 
راه یاب ملل کردستان 1 - آذرباتری ارومیه 3 
 
هفته بیست و هفتم - جمعه 17 بهمن
 
شهرداری گنبد 3 – هورسان رامسر 1 
هراز آمل 2 – شهداب یزد 3 
راه یاب ملل مریوان 1 – سایپا 3 
سپاهان 3 – شهرداری قزوین 0 
شهرداری ورامین 3 – شهرداری ارومیه 2 
فولاد سیرجان 3 – آذرباتری ارومیه 1 


هفته بیست و ششم - چهارشنبه 15 بهمن

شهرداری ورامین 1 - پیکان تهران  3 

شهرداری گنبد 3 - آذرباتری ارومیه  0 

خاتم اردکان 1 - شهداب یزد  3 

فولاد سیرجان 3 - هورسان رامسر 1 

سایپا 1 - سپاهان  3 

راه یاب ملل مریوان 3 - شهرداری قزوین  2 

 

هفته بیست و پنجم  - دوشنبه 13 بهمن  

شهرداری قزوین 1 – سایپا  3 

سپاهان 3 – راه‌یاب ملل کردستان  0 

پیکان 0 – شهرداری ارومیه  3   

هورسان رامسر 3 – آذرباتری ارومیه 1   

شهرداری گنبد 2 – فولاد سیرجان  3   

لبنیات هراز آمل 3 – خاتم اردکان 1 

 

هفته بیست و چهارم – یکشنبه 5 بهمن 

شهرداری قزوین 0 - هورسان رامسر3

شهداب یزد 3 - آذرباتری ارومیه 1

راه یاب ملل مریوان 2 - فولاد سیرجان 3

شهرداری ورامین 3 - خاتم اردکان 2

پیکان تهران 1 - سپاهان 3 

لبنیات هراز آمل 1 – شهرداری گنبد 3 
 

هفته بیست و سوم - جمعه 3 بهمن 

شهرداری ورامین 0 – فولاد سیرجان 3
سپاهان اصفهان 3 – شهداب یزد 1
شهرداری گنبد 0 – سایپا تهران 3
آذرباتری ارومیه 0 – پیکان 3
هورسان رامسر 1 – شهرداری ارومیه 3
خاتم اردکان 3 – راه یاب ملل مریوان 0
 

هفته بیست و دوم - چهارشنبه ۱ بهمن

فولاد سیرجان 3 – خاتم اردکان  0 ‌   
راه‌یاب ملل کردستان 0  – شهرداری ورامین  3 
سایپا 2 – لبنیات هراز آمل  3
آذرباتری ارومیه 0 –  سپاهان  3
پیکان 1 – شهداب یزد  3
شهرداری ارومیه 3 – شهرداری قزوین 1

 

هفته بیست و یکم - چهارشنبه 24 دی 

خاتم اردکان 1 – سپاهان  3 
شهداب یزد 3 – شهرداری گنبد  2 
شهرداری قزوین 0 – شهرداری ورامین 3
آذرباتری ارومیه 3 – لبنیات هراز آمل  2 
راه‌یاب ملل کردستان 1 – شهرداری ارومیه 3
فولاد سیرجان 1 – سایپا  3

 

هفته بیستم - دوشنبه ۲۲ دی  

سایپا تهران 3 – پیکان تهران  1  

شهرداری گنبد  3 – شهرداری ارومیه  1

شهداب یزد 3 – راه‌یاب ملل کردستان‌ 0

هورسان رامسر 3 – خاتم اردکان  2

شهرداری قزوین  1 – لبنیات هراز آمل  3 

شهرداری ورامین 3 - آذرباتری ارومیه  1

 

هفته نوزدهم - شنبه 20 دی 

لبنیات هراز آمل 3 – شهرداری ورامین 2 
آذرباتری ارومیه 1  – شهرداری قزوین  3 
فولاد سیرجان 3 – پیکان تهران  0 
شهرداری ارومیه 2 – شهداب یزد  3 
شهرداری گنبد 3 – راه یاب ملل کردستان  1 
سپاهان 3 – هورسان رامسر  0 

 

هفته هجدهم - یکشنبه 14 دی

سایپا 3 - خاتم اردکان 0

سپاهان 3 - شهرداری گنبد 1

پیکان تهران 0 - لبنیات هراز آمل 3    

راه یاب ملل مریوان 2 - هورسان رامسر  3     

شهرداری قزوین 0 - فولاد سیرجان 3

آذرباتری ارومیه 0 - شهرداری ارومیه 3 

 

هفته هفدهم- جمعه 12 دی

آذرباتری ارومیه 0 - سایپا 3

شهداب یزد 3 - شهرداری قزوین 0

خاتم اردکان 0 - شهرداری ارومیه 3

شهرداری ورامین 0 - سپاهان 3

پیکان تهران 3 - هورسان رامسر0

راه یاب ملل مریوان 0 - لبنیات هراز آمل 3

 

 هفته شانزدهم - چهارشنبه 10 دی

پیکان تهران 3 - راهیاب ملل  1 

هورسان رامسر 2 - لبنیات هراز آمل 3

شهداب یزد 3 - فولاد سیرجان  1 

آذرباتری ارومیه 0 - خاتم اردکان  3 

سایپا تهران 2 - شهرداری ارومیه  3 

شهرداری ورامین 0 - شهرداری گنبد  3 

 

هفته پانزدهم - دوشنبه 24 آذر 

شهرداری قزوین 0 – شهرداری ارومیه  3 

هورسان رامسر 0 – فولاد مبارکه سپاهان 3 

خاتم اردکان 1  – فولاد سیرجان  3 

راه‌یاب ملل کردستان 0 – پیکان تهران  3 

آذرباتری ارومیه 0 – شهرداری گنبد  3

شهداب یزد 0 – لبنیات هراز آمل  3

نتایج قبلی