برنامه زمان‌بندی رقابت تکواندو بازی های المپیک مشخص شد

با اعلام برنامه زمان‌بندی مسابقات تکواندو بازی‌های المپیک توکیو، این رقابت‌ها در دو بخش مردان و زنان 2 تا 5 مردادماه 1400 برگزار می‌شود
دسته بندی:

معرفی برنامه

طبق برنامه‌ریزی نهایی کمیته بین‌المللی المپیک در آخرین نشست خود، برنامه زمانبندی رقابت‌های تمامی رشته‌های ورزشی در این بازی‌ها را اعلام کرد.

بر این اساس، مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک توکیو (23 ماه جولای) یکم مرداد ماه 1400 برگزار خواهد شد. 

 

 شنبه 24 جولای (2مردادماه)

ساعت 10:00 تا 17:00 به وقت محلی شهر توکیو در دور شانزدهم با برگزاری 8 مسابقه رقابت تکواندوکاران وزن 49- کیلوگرم بانوان آغاز می‌شود.  
 دور شانزدهم (8 مسابقه) مردان 58- کیلوگرم
مرحله یک چهارم نهایی (4 مسابقه)  وزن 49-کیلوگرم بانوان
مرحله یک چهارم نهایی  (4 مسابقه) وزن 58- کیلوگرم مردان 
نیمه‌نهایی  (2 مسابقه) وزن 49-کیلوگرم بانوان
نیمه‌نهایی (2 مسابقه) وزن 58- کیلوگرم آقایان 

ساعت  19:00 تا 22:40 به وقت محلی شهر توکیو
شانس مجدد در بخش بانوان وزن 49- کیلوگرم (2 مسابقه)
شانس مجدد 58-کیلوگرم مردان (2 مسابقه)
مسابقات مدال برنز بانوان 49- کیلوگرم (2 مسابقه)
رقابتهای مدال برنز مردان 58- کیلوگرم (2 مسابقه)
مسابقه مدال طلای بانوان 49- کیلوگرم
مسابقه مدال طلای مردان 58- کیلوگرم
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 49- کیلوگرم بانوان
مراسم اهدای مدال نفرات برتر وزن 58- کیلوگرم مردان

یکشنبه 25 جولای (3 مردادماه) 10:00 تا 17:00به وقت محلی
دور شانزدهم (8 مسابقه) زنان 57- کیلوگرم 
دور شانزدهم (8 مسابقه) مردان 68- کیلوگرم 
مرحله یک چهارم نهایی در وزن 57- کیلوگرم بانوان (4 مسابقه)
مرحله یک چهارم نهایی در وزن 68- کیلوگرم آقایان (4 مسابقه)
نیمه‌نهایی وزن 57- کیلوگرم بانوان (2 مسابقه)
نیمه نهایی وزن 68- کیلوگرم آقایان (2 مسابقه)

19:00 تا 22:40به وقت محلی
شانس مجدد خانمها در وزن 57- کیلوگرم (2 مسابقه)
شانس مجدد مردان در وزن 68- کیلوگرم (2 مسابقه)
مسابقات مدال برنز زنان 57- کیلوگرم (2 مسابقه)
رقابت های مدال برنز مردان 68- کیلوگرم (2 مسابقه)
مسابقه مدال طلای زنان 57- کیلوگرم
مسابقه مدال طلای مردان 68- کیلوگرم
مراسم اهدای مدال نفرات برتر بخش زنان 57- کیلوگرم
مراسم اهدای مدال به نفرات برتر مردان 68- کیلوگرم

دوشنبه 26 جولای (4مردادماه) 10:00 تا 17:00 به وقت محلی
زنان 67- کیلوگرم دور 16 (8 مسابقه)
مردان 80- کیلوگرم دور شانزدهم (8 مسابقه)
مرحله یک چهارم نهایی زنان 67- کیلوگرم (4 مسابقه)
مرحله یک چهارم نهایی مردان 80- کیلوگرم (4 مسابقه)
مرحله نیمه نهایی زنان 67- کیلوگرم زنان (2 مسابقه)
نیمه نهایی فینال مردان 80- کیلوگرم (2 مسابقه)

 19:00 تا 22:40 به وقت محلی
شانس مجدد خانمها در وزن 67- کیلوگرم (2 مسابقه)
شانس مجدد آقایان وزن 80- کیلوگرم (2 مسابقه)
مسابقات مدال برنز زنان وزن 67- کیلوگرم (2 مسابقه)
رقابتهای مدال برنز مردان در وزن 80- کیلوگرم (2 مسابقه)
مسابقه برای کسب مدال طلای زنان در وزن 67- کیلوگرم
مسابقه برای کسب مدال طلای مردان در وزن 80- کیلوگرم
مراسم اهدای مدال بخش زنان 67- کیلوگرم
مراسم اهدای مدال قسمت مردان 80- کیلوگرم

سه شنبه 27 جولای (5مردادماه) 10:00 تا 17:00 به وقت محلی
دور شانزدهم (8 مسابقه) زنان 67+ کیلوگرم 
 دور شانزدهم (8 مسابقه) مردان 80+ کیلوگرم
مرحله یک چهارم نهایی زنان 67+ کیلوگرم (4 مسابقه)
مرحله یک چهارم نهایی مردان 80+ کیلوگرم (4 مسابقه)
مرحله نیمه نهایی زنان 67+ کیلوگرم (2 مسابقه)
نیمه نهایی فینال مردان 80+ کیلوگرم (2 مسابقه)

19:00 تا 22:40 به وقت محلی
شانس مجدد زنان 67+ کیلوگرم (2 مسابقه)
شانس مجدد مردان 80+ کیلوگرم (2 مسابقه)
2 مسابقه برای کسب مدال برنز  67+ کیلوگرم بانوان 
2 مسابقه جهت دریافت مدال برنز در وزن 80+ کیلوگرم مردان 
مسابقه جهت کسب مدال طلای  67+ کیلوگرم زنان
مسابقه برای کسب مدال طلای  80+ کیلوگرم مردان
مراسم اهدای مدال به نفرات برتر وزن 67+ کیلوگرم بانوان
مراسم اهدای مدال به نفرات برتر وزن 80+ کیلوگرم مردان