برنامه پخش زنده مرحله نهایی والیبال لیگ ملت ها از شبکه ورزش

دسته بندی:

معرفی برنامه

شبکه ورزش سیما با پخش زنده مرحله نهایی والیبال لیگ ملت ها همراه مخاطبان والیبال خواهد بود. 

چهارشنبه 28 تیر

18.30 . یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها : آمریکا – فرانسه

20.30. ویژه برنامه والیبال لیگ ملت ها

21.30. یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها : آرژانتین – ایتالیا

پنجشنبه 29 تیر

18.30. یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها : ژاپن – اسلوونی

21.30. یک چهارم نهایی والیبال لیگ ملت ها : برزیل – لهستان