تاکید بر همکاری و مشارکت نیروهای مسلح در اعتلای ورزش همگانی

امیر سید کمال پیمبری رئیس اداره تربیت بدنی ستاد مشترک نیروهای مسلح ضمن تاکید بر اهمیت همکاری ستاد مشترک نیروهای مسلح با وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش همگانی ، از انعقاد یک تفاهم نامه با این فدراسیون در راستای اعتلای ورزش همگانی خبر داد.

معرفی برنامه

امیر سید کمال پیمبری رئیس اداره تربیت بدنی ستاد مشترک نیروهای مسلح در گفت و گو با برنامه مثبت ورزش شبکه ورزش سیما گفت : نیروهای مسلح در حوزه ورزش و آمادگی جسمانی 2 وظیفه مهم برعهده دارد ، یک وظیفه درون سازمانی است که نسبت به کارکنان خود و خانواده های آنها دارد ، وظیفه دیگر نیز مسئله ای برون سازمانی است که به موضوع مشارکت در ورزش همگانی و توسعه آن در سطح کشور با همکاری سایر سازمان ها می پردازد.

وی افزود : درخصوص وظیفه دوم دنبال در تلاش هستیم تا با برگزاری و مشارکت در جلساتی بمانند جلسه امروز شورای ورزش همگانی کشور ، ضمن هماهنگ نمودن فعالیت های خود با سایر سازمان ها ، بتوانیم قدم های موثری در راستای توسعه ورزش همگانی جامعه مدنی ایران اسلامی و تحقق وظایف مهمی که بر عهده داریم ، انجام بدهیم.

 رئیس تربیت بدنی ستاد مشترک نیروهای مسلح ادامه داد : در همین راستا تمام امکانات خود در استان ها و شهرهای مختلف کشور و همچنین متخصصان و مربیان در حوزه ورزش همگانی را تا آنجایی که در حد مقدورات نیروهای مسلح است در اختیار وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش های همگانی قرار داده ایم.

پیمبری با اشاره به انعقاد یک تفاهم نامه با فدراسیون ورزش همگانی گفت : بر این اساس سازمان نیروهای مسلح را مجاب کردیم تا همکاری و هماهنگی مربوط را با این فدراسیون در سطح کشور انجام دهند تا انشالله مردم بیش از پیش بتوانند در صحنه فعالیت های ورزش همگانی و در جهت بهبود وضعیت سلامتی خود و ارتقای وضعیت جسمانی خود پویاتر حرکت کنند.

 

قسمت های مثبت ورزش - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
مثبت ورزش/زنده (هاکی روی یخ/بریتانیا - نروژ)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 19:26:41
54 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (هاکی روی یخ/بریتانیا - نروژ)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 17:50:0
95 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 17:49:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رم - جنوا)
دو شنبه 31 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رم - جنوا)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رم - جنوا)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 17:45:0
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه دوم/شهرداری گرگان - طب
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 16:45:0
12 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه اول/شهرداری گرگان - طب
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 16:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 15:30:0
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تنیس روی میز)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 9:14:30
47 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 5:56:52
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/دالاس-اوکلاهاما)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 4:50:0
66 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 4:42:42
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 4:35:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/دالاس-اوکلاهاما)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:30:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:21:26
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
یک شنبه 30 اردیبهشت 1403 - 3:0:11
16 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 18:54:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه دوم/هوفنهایم - بایرن مو
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 18:3:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 18:2:10
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه اول/هوفنهایم - بایرن مو
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 16:59:5
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه دوم/هارتس - رنجرز)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 16:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 16:2:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه اول/هارتس - رنجرز)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تصاویر ورزشگاه)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 14:58:33
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تکواندو قهرمانی آسیا)
شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 7:0:25
273 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 20:22:21
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 17:47:49
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 17:41:27
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/شهرداری گرگان-طبیع
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 16:45:0
12 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/شهرداری گرگان-طبیع
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 16:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 15:15:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تکواندو قهرمانی آسیا)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 7:0:0
268 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 6:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/مینه سوتا-دنور)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 5:20:0
63 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 5:5:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/مینه سوتا-دنور)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 4:0:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 3:31:8
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/آلمریا - بارسلونا)
جمعه 28 اردیبهشت 1403 - 0:3:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/آلمریا - بارسلونا)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تکواندو قهرمانی آسیا)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 7:30:0
238 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 7:25:0
2 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه دوم بسکتبال/اوکلاهاما-دالاس)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 6:20:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 6:5:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(نیمه اول بسکتبال/اوکلاهاما-دالاس)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 5:0:0
65 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(کارشناس و مجری)
پنج شنبه 27 اردیبهشت 1403 - 4:30:41
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 20:24:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 17:49:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال مادرید -آلاوز
چهار شنبه 26 اردیبهشت 1403 - 0:3:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال مادرید -آلاوز
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 22:59:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 20:23:50
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 17:49:28
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 5:15:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 3:45:51
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/بوستون - کلیولند)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 3:21:41
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/بوستون - کلیولند)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 2:30:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 25 اردیبهشت 1403 - 2:0:23
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 6:15:0
5 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/دنور - مینسوتا)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 5:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 4:45:52
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/دنور - مینسوتا)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:27:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
دو شنبه 24 اردیبهشت 1403 - 3:0:31
21 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 21:23:43
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوونتوس -سالرنیتان
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 20:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 20:32:27
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/یوونتوس -سالرنیتان
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 19:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اتلتیکومادرید - سل
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 19:19:41
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اتلتیکومادرید - سل
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 18:48:0
31 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 18:47:4
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اتلتیکومادرید - سل
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 17:45:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 17:44:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو جی پی فرانسه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 15:30:0
55 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو 2 فرانسه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 13:44:21
52 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو 3 فرانسه)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 12:29:41
52 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 6:45:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/بوستون-کلیولند)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 5:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 5:15:8
14 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/بوستون-کلیولند)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 4:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
یک شنبه 23 اردیبهشت 1403 - 3:32:45
27 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اینتر - فروزینونه)
شنبه 22 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه دوم فوتبال/اینتر-فروزینونه)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه اول فوتبال/اینتر-فروزینونه)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 22:14:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تیراندازی)
جمعه 21 اردیبهشت 1403 - 9:59:43
31 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تیراندازی)
پنج شنبه 20 اردیبهشت 1403 - 10:44:55
46 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/کلوب بروژ - فیورنت
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 21:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 21:17:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/کلوب بروژ - فیورنت
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 20:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 20:14:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز عربستان) (زنده)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 14:5:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی)
چهار شنبه 19 اردیبهشت 1403 - 9:30:56
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(تیراندازی با تپانچه زنان)
سه شنبه 18 اردیبهشت 1403 - 9:29:34
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز)
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 11:0:45
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی)
دو شنبه 17 اردیبهشت 1403 - 9:0:2
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 20:24:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه اول فوتسال/بارسلونا - پالماس)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 19:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ترنتینو - ویگل)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 19:13:41
12 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (والیبال/ترنتینو - ویگل)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 17:30:0
103 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 17:28:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ساسولو - اینتر)
یک شنبه 16 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ساسولو - اینتر)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 23:17:7
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ساسولو - اینتر)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 18:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اشتوتگارت-بایرن مو
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 18:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اشتوتگارت-بایرن مو
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 16:58:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی/ تپانچه مردان فینال 10 م
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 9:30:0
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
شنبه 15 اردیبهشت 1403 - 9:29:29
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ژاپن - ازبکستان)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 20:2:20
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ژاپن - ازبکستان)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 19:11:41
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ژاپن - ازبکستان)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 19:0:0
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تیراندازی با تپانچه)
جمعه 14 اردیبهشت 1403 - 8:59:24
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز/ گرند اسمش عربستان)
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 11:0:0
39 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
پنج شنبه 13 اردیبهشت 1403 - 10:59:7
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 23:45:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/المپیاکو - باسلون
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 22:59:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 22:45:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/المپیاکو - باسلون
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 22:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
سه شنبه 11 اردیبهشت 1403 - 21:59:8
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/مارسی - لانس)
دو شنبه 10 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/مارسی - لانس)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 23:32:14
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/مارسی - لانس)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 18:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ بولونیا - اودینزه
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 17:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 17:32:11
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ بولونیا - اودینزه
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 16:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 16:29:4
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو جی پی اسپانیا)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 15:30:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 15:29:10
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (موتو 2 اسپانیا)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:45:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 13:44:4
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/افغانستان - قرقیزس
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 9:25:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 9:24:34
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/افغانستان - قرقیزس
یک شنبه 9 اردیبهشت 1403 - 8:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لایپزیش - دورتموند
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 18:1:26
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لایپزیش - دورتموند
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 16:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوسیداد - رئال ماد
شنبه 8 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوسیداد - رئال ماد
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/سوسیداد - رئال ماد
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ایران - ازبکستان)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 19:5:41
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ایران - ازبکستان)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 18:25:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/ایران - ازبکستان)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 17:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/تایلند - تاجیکستان
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 15:25:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/تایلند - تاجیکستان
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 14:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 8:15:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/لیکرز - دنور)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 7:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 6:46:18
13 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/لیکرز - دنور)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 5:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 5:0:3
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/برایتون- منچسترسیت
جمعه 7 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
22 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/برایتون- منچسترسیت
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/برایتون- منچسترسیت
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 7:45:0
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/اوکلاهاما-نیواورل
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 6:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 6:23:18
6 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 6:15:8
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/اوکلاهاما-نیواورل
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 5:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 4:52:24
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 4:29:42
22 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 - 0:23:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچستریونایتد - شف
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 23:31:58
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچستریونایتد - شف
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 22:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 19:5:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ویتنام - ازبکستان)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 19:3:41
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/ویتنام - ازبکستان)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 18:25:0
38 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 18:23:54
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه اول/ویتنام - ازبکستان)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 17:30:0
40 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 17:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 12:5:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/تاجیکستان - افغانس
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 12:1:41
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتسال نیمه دوم/تاجیکستان - افغانس
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 11:25:0
36 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 11:24:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 10:28:58
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لاتسیو - یوونتوس)
چهار شنبه 5 اردیبهشت 1403 - 0:0:0
24 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بایرن مونیخ-کلن)
شنبه 25 فروردین 1403 - 18:3:0
47 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 25 فروردین 1403 - 18:2:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بایرن مونیخ-کلن)
شنبه 25 فروردین 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 25 فروردین 1403 - 16:53:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/نیوکسل-تاتنهام)
شنبه 25 فروردین 1403 - 16:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 25 فروردین 1403 - 16:2:13
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/نیوکسل-تاتنهام)
شنبه 25 فروردین 1403 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (وزنه برداری)
چهار شنبه 22 فروردین 1403 - 15:29:52
84 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اودینزه - اینتر)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 23:18:0
41 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 23:17:25
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اودینزه - اینتر)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 22:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 22:14:18
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (وزنه برداری)
دو شنبه 20 فروردین 1403 - 15:30:0
112 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/فاینورد-آژاکس)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 17:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/فاینورد-آژاکس)شروع
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 16:21:0
27 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رنجرز-سلتیک)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 15:33:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 15:32:20
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رنجرز-سلتیک)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 14:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 14:29:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 1:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بیلبائو - مایورکا)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 0:32:24
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بیلبائو - مایورکا)
یک شنبه 19 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بیلبائو - مایورکا)
شنبه 18 فروردین 1403 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 23:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:53:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/هایدنهایم - بایرن
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:48:41
4 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/هایدنهایم - بایرن
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:3:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 18:2:2
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/هایدنهایم - بایرن
شنبه 18 فروردین 1403 - 17:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 16:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 16:53:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/کریستال پالاس - من
شنبه 18 فروردین 1403 - 16:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/کریستال پالاس - من
شنبه 18 فروردین 1403 - 15:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 18 فروردین 1403 - 14:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیل - مارسی)
شنبه 18 فروردین 1403 - 0:0:0
24 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیل-مارسی)
جمعه 17 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 17 فروردین 1403 - 23:32:21
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیل-مارسی)
جمعه 17 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 17 فروردین 1403 - 22:29:34
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی - استون
پنج شنبه 16 فروردین 1403 - 0:0:0
38 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/منچسترسیتی - استون
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 23:48:0
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 23:47:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/منچسترسیتی - استون
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 22:45:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 22:44:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوونتوس - لاتسیو)
چهار شنبه 15 فروردین 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوونتوس - لاتسیو)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 23:32:9
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/یوونتوس - لاتسیو)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 22:29:28
0 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه دوم فیورنتینا - میلان)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 16:31:29
51 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه اول فیورنتینا - میلان)
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 15:45:58
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (وزنه برداری قهرمانی آسیا )
سه شنبه 14 فروردین 1403 - 12:40:0
125 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 21:23:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لچه - رم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 20:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 20:32:15
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لچه - رم)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 19:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه دوم بارسلونا - لاس پالماس)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 13:6:23
46 دقیقه
مثبت ورزش(فوتبال نیمه اول بارسلونا - لاس پالماس)
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 12:24:9
42 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال مادرید - بیلب
دو شنبه 13 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/رئال مادرید - بیلب
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/رئال مادرید - بیلب
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 22:29:27
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیورپول - برایتون)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 17:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول - برایتون)
یک شنبه 12 فروردین 1403 - 16:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیل-لانس)
شنبه 11 فروردین 1403 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیل-لانس)
شنبه 11 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیل-لنز)
جمعه 10 فروردین 1403 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 10 فروردین 1403 - 23:29:11
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
جمعه 10 فروردین 1403 - 19:10:1
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(هاکی روی یخ/ایران-هند)
جمعه 10 فروردین 1403 - 18:41:41
28 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(هاکی روی یخ/ایران-هند)
جمعه 10 فروردین 1403 - 17:30:0
71 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه دوم/شهرداری گرگان-پلیس
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 23:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(بسکتبال نیمه اول/شهرداری گرگان-پلیس
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 22:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 21:59:26
0 دقیقه
مثبت ورزش (فوتبال /اسپانیا - برزیل)
پنج شنبه 9 فروردین 1403 - 0:0:0
70 دقیقه
مثبت ورزش (فوتبال /اسپانیا - برزیل)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 23:30:51
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه دوم/آرژانتین-کاستاریکا)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 7:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 7:17:31
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اسپانیا-برزیل)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 1:9:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/آلمان-هلند)
چهار شنبه 8 فروردین 1403 - 0:19:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/ (فوتبال فرانسه - آلمان)
سه شنبه 7 فروردین 1403 - 0:0:0
72 دقیقه
مثبت ورزش/ (فوتبال فرانسه - آلمان)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 23:29:30
30 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ایتالیا - اکوادور)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ایتالیا - اکوادور)
دو شنبه 6 فروردین 1403 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ایتالیا - اکوادور)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/انگلیس -برزیل)
یک شنبه 5 فروردین 1403 - 0:0:0
23 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/انگلیس -برزیل)
شنبه 4 فروردین 1403 - 23:33:0
26 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/انگلیس -برزیل)
شنبه 4 فروردین 1403 - 22:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 فروردین 1403 - 8:45:0
8 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/فیلادلفیا - لیکرز
شنبه 4 فروردین 1403 - 7:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 فروردین 1403 - 7:20:42
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/فیلادلفیا - لیکرز
شنبه 4 فروردین 1403 - 6:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
شنبه 4 فروردین 1403 - 5:30:45
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 4 فروردین 1403 - 1:8:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/هلند - اسکاتلند)
شنبه 4 فروردین 1403 - 0:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 4 فروردین 1403 - 0:16:49
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/هلند - اسکاتلند)
شنبه 4 فروردین 1403 - 0:0:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/هلند - اسکاتلند)
جمعه 3 فروردین 1403 - 23:15:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 3 فروردین 1403 - 8:45:0
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/فونیکس - آتالانتا
جمعه 3 فروردین 1403 - 7:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 3 فروردین 1403 - 7:18:47
11 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/فونیکس - آتالانتا
جمعه 3 فروردین 1403 - 6:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
جمعه 3 فروردین 1403 - 5:30:35
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/پرتغال - سوئد)
جمعه 3 فروردین 1403 - 0:18:0
51 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پرتغال - سوئد)
جمعه 3 فروردین 1403 - 0:0:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/نیویورک - گلدن اس
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 7:0:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 6:49:28
10 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/نیویورک - گلدن اس
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 5:30:0
75 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (مجری + کارشناسی)
سه شنبه 29 اسفند 1402 - 5:0:28
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اوساسونا - رئال ما
شنبه 26 اسفند 1402 - 19:48:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اوساسونا - رئال ما
شنبه 26 اسفند 1402 - 18:45:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 26 اسفند 1402 - 18:44:29
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تکواندو)
شنبه 26 اسفند 1402 - 12:12:41
9 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تکواندو)
شنبه 26 اسفند 1402 - 10:30:0
102 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس/ایران - استونی)
جمعه 25 اسفند 1402 - 10:0:0
124 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تکواندو)
جمعه 25 اسفند 1402 - 8:0:52
113 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/لیورپول - اسپارتاپ
جمعه 25 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول - اسپارتاپ
جمعه 25 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/لیورپول -اسپارتاپر
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 24 اسفند 1402 - 23:29:16
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/تراکتور - هوادار)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 20:3:0
49 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/تراکتور - هوادار)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 19:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 18:58:48
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/یوکوهاما - شاندونگ
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 14:32:1
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/یوکوهاما - شاندونگ
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 23 اسفند 1402 - 13:29:14
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اولسان -چونبوک موت
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اولسان -چونبوک موت
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 22 اسفند 1402 - 13:29:21
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/میلان - امپولی)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 18:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - امپولی)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 17:30:0
47 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/پاری سن ژرمن - ریم
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 16:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 16:32:30
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پاری سن ژرمن - ریم
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 15:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/جیرونا - اوساسونا)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/جیرونا - اوساسونا)
یک شنبه 20 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/جیرونا - اوساسونا)
شنبه 19 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
شنبه 19 اسفند 1402 - 23:28:44
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/میلان - اسلاویا پر
جمعه 18 اسفند 1402 - 0:30:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - اسلاویا پر
جمعه 18 اسفند 1402 - 0:0:0
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان - اسلاویا پر
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 23:29:11
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه دوم/منچسترسیتی - کپنهاگن)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (نیمه اول/منچسترسیتی - کپنهاگن)
پنج شنبه 17 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/اسپورتینگ - آتالان
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 22:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 22:16:26
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/اسپورتینگ - آتالان
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 21:15:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 21:13:44
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 15:23:0
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/شاتدونگ تایشان - ی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 14:32:10
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/شاتدونگ تایشان - ی
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 13:28:55
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سوسیداد- پاری سن ژ
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/سوسیداد- پاری سن ژ
چهار شنبه 16 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 23:29:23
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 23:28:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/الهلال - الاتحاد)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 22:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/الهلال - الاتحاد)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 21:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 21:29:18
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 15:23:58
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/چونبوک موتورز-اولس
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 14:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 14:32:12
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/چونبوک موتورز-اولس
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 13:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
سه شنبه 15 اسفند 1402 - 13:29:18
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/کلرمون - مارسی)
یک شنبه 13 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/میلان-لاتسیو)
جمعه 11 اسفند 1402 - 23:15:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/فرایبورگ - بایرن م
جمعه 11 اسفند 1402 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 11 اسفند 1402 - 22:59:39
0 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بیلبائو-اتلتیکوماد
جمعه 11 اسفند 1402 - 1:3:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بیلبائو-اتلتیکوماد
جمعه 11 اسفند 1402 - 0:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/سانتاکلارا - پورتو
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 19:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/سانتاکلارا - پورتو
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 18:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ناتینگهام فارست -
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 0:18:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ناتینگهام فارست -
پنج شنبه 10 اسفند 1402 - 0:0:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ناتینگهام فارست -
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 23:15:0
44 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 23:13:44
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 22:23:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/ساسولو - ناپولی)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 21:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 21:31:45
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ساسولو - ناپولی)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 20:30:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 20:28:44
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بلکبرن - نیوکاسل)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بلکبرن - نیوکاسل)
چهار شنبه 9 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/جیرونا - رایووایه
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/جیرونا - رایووایه
سه شنبه 8 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/جیرونا - رایووایه
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 23:29:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه دوم/ایران - هند)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 17:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 16:58:50
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (بسکتبال نیمه اول/ایران - هند)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 16:0:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر استادیوم)
دو شنبه 7 اسفند 1402 - 15:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال ساحلی ایتالیا -برزیل)
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 19:0:0
59 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تنیس روی میز قهرمانی جهان)
یک شنبه 6 اسفند 1402 - 14:25:0
115 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال ساحلی/ایران - برزیل)
شنبه 5 اسفند 1402 - 18:16:30
23 دقیقه
مثبت ورزش (کارشناس فوتبال ساحلی-مجری)
شنبه 5 اسفند 1402 - 16:45:0
45 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/بایرلورکوزن-ماینتس
شنبه 5 اسفند 1402 - 0:0:0
53 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/بایرلورکوزن-ماینتس
جمعه 4 اسفند 1402 - 23:0:0
48 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (تصاویر ورزشگاه)
جمعه 4 اسفند 1402 - 22:59:0
1 دقیقه
مثبت ورزش/زنده(فوتبال نیمه دوم/ آ اس رم-فاینورد)
جمعه 4 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/ آ اس رم-فاینورد)
جمعه 4 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناس + مجری)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 20:18:24
7 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال ساحلی/ایران - امارات)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 19:0:0
70 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناس + مجری)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 18:56:0
3 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (کارشناس + مجری)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 18:36:1
15 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه دوم/پورتو - آرسنال)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 0:33:0
50 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پورتو - آرسنال)
پنج شنبه 3 اسفند 1402 - 0:0:0
18 دقیقه
مثبت ورزش/زنده (فوتبال نیمه اول/پورتو - آرسنال)
چهار شنبه 2 اسفند 1402 - 23:30:0
29 دقیقه