فوتبال لیگ دسته یک ایران

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

هفته هفدهم
پنجشنبه ۲۱ آذر
  
بادران تهران 0 - مس رفسنجان 2
فجر سپاسی شیراز 3 - سپیدرود رشت 0
نود ارومیه 1 - استقلال خوزستان 0
گل ریحان البرز 1 - نیروی زمینی تهران 0
مس کرمان - شهرداری تبریز ، لغو شد
داماش گیلان 0 - آلومینیوم اراک 0
خوشه طلایی ساوه 1 - سرخپوشان  پاکدشت 0
آرمان گهرسیرجان 2 - رایکا بابل 1
ملوان بندرانزلی 1 - قشقایی شیراز 1

 

هفته شانزدهم
جمعه ۱۵ آذر  

رایکا بابل 0 - ملوان بندرانزلی 1
قشقایی شیراز 1 - داماش گیلان 0
آلومینیوم اراک 0 - مس کرمان 0
شهرداری تبریز 1 - گل ریحان البرز 1
نیروی زمینی تهران 1 - فجر سپاسی شیراز 0
مس رفسنجان 3 - نود ارومیه 1
سپیدرود رشت 1 - بادران تهران 3
سرخپوشان پاکدشت 1 - آرمان گهرسیرجان 1
استقلال خوزستان 4 - خوشه طلایی ساوه 1

 

هفته پانزدهم

جمعه ۸ آذر

داماش گیلانیان 2 - شهرداری تبریز 0


شنبه ۹ آذر

خوشه طلایی ساوه  2 - سپیدرود رشت 1

فجر سپاسی شیراز 2 - مس رفسنجان 1

گل ریحان البرز 0 - استقلال خوزستان  0

مس کرمان 2 - نیروی زمینی تهران 1

ملوان بندرانزلی 1 - آلومینیوم اراک  0

آرمان گهرسیرجان 1 - قشقایی شیراز 1

نود ارومیه 3 - بادران تهران  0

سرخپوشان پاکدشت 1 - رایکا بابل 1

 

هفته چهاردهم

شنبه ۲ آذر 

نیروی زمینی تهران 1 - داماش گیلانیان  0  

سپیدرود رشت 1 - مس کرمان  3

یکشنبه 3 آذر

بادران تهران 1- گل ریحان البرز 2   

چهارشنبه 27 آذر

شهرداری تبریز 1 - ملوان انزلی 1

مس رفسنجان 1 - خوشه طلایی ساوه 0

نود ارومیه 0 - فجر سپاسی شیراز 1

قشقایی شیراز 3 -  سرخپوشان  پاکدشت 1

آلومینیوم اراک 1 - رایکا بابل 0

استقلال خوزستان 0 - آرمان گهرسیرجان 0

 

هفته سیزدهم

جمعه ۲۴ آبان

گل ریحان البرز 1 - مس رفسنجان 1
داماش گیلانیان 2 - سپیدرود رشت 1
مس کرمان 1 - استقلال خوزستان 0
سرخپوشان پاکدشت 2 - شهرداری تبریز 0
رایکا بابل 3 - قشقایی شیراز 2
فجر سپاسی شیراز 1 - بادران تهران 1
خوشه طلایی ساوه 0 - نود ارومیه 1
 
شنبه ۲۵ آبان
ملوان بندرانزلی 3 - نیروی زمینی تهران  2
آرمان گهرسیرجان 1 - آلومینیوم اراک 1

 

هفته دوازدهم

شنبه ۱۸ آبان
نیروی زمینی تهران 1 - آرمان گهرسیرجان 0
یکشنبه ۱۹ آبان
مس رفسنجان 3 - ملوان بندرانزلی 0
فجر سپاسی شیراز 1 – داماش گیلانیان 1
نود ارومیه 1 - مس کرمان 1
سپیدرود رشت 1 - گل ریحان البرز 2
بادران تهران 1 - خوشه طلایی ساوه 0
شهرداری تبریز 0 - قشقایی شیراز 1
آلومینیوم اراک 2 - سرخپوشان پاکدشت 0
استقلال خوزستان 1 -رایکا بابل 1

 

هفته یازدهم

دوشنبه ۱۳ آبان

رایکا بابل 2 -  مس رفسنجان  0

داماش گیلانیان 1 - استقلال خوزستان  0

قشقایی شیراز 2 - آلومینیوم اراک  0

خوشه طلایی ساوه  0 - فجر سپاسی شیراز  0

آرمان گهرسیرجان 3 -  شهرداری تبریز 2

سرخپوشان  پاکدشت 1 - نیروی زمینی تهران 1

گل ریحان البرز 0 - نود ارومیه  0

مس کرمان  2 -  بادران تهران 1

سه شنبه ۱۴ آبان

ملوان بندرانزلی 2 - سپیدرود رشت  1

 

هفته دهم
چهارشنبه ۸ آبان  

بادران تهران 1 - ملوان بندرانزلی 0

خوشه طلایی ساوه 0 - داماش گیلانیان 0

مس رفسنجان 1 - مس کرمان 1

فجر سپاسی شیراز 0 - گل ریحان البرز 0

شهرداری تبریز 1 - آلومینیوم اراک 1

سپیدرود رشت 2 - قشقایی شیراز 1

نود ارومیه 1 - آرمان گهرسیرجان 0

نیروی زمینی تهران 1 - رایکا بابل 0

استقلال خوزستان 1 - سرخپوشان پاکدشت 1

 

هفته نهم

سه شنبه 30 مهر

آرمان گهرسیرجان 2 - سپیدرود رشت 1

چهارشنبه  1 آبان  
ملوان بندرانزلی 1 - استقلال خوزستان  2
گل ریحان البرز 2 - خوشه طلایی ساوه  1
مس کرمان 0 - فجر سپاسی شیراز 1

پنجشنبه ۲ آبان  

قشقایی شیراز 1 - نیروی زمینی تهران 1
رایکا بابل 1 - شهرداری تبریز 2
آلومینیوم اراک 2 - مس رفسنجان 2
سرخپوشان پاکدشت 0 - نود ارومیه 0
داماش گیلانیان 2 - بادران تهران 0

 

هفته هشتم

جمعه ۱۹ مهر 

خوشه طلایی ساوه  4 - آرمان گهرسیرجان  1

فجر سپاسی شیراز 2 - سرخپوشان پاکدشت  1

نود ارومیه  2 - ملوان بندرانزلی 0

مس رفسنجان 4 - داماش گیلانیان  0

گل ریحان البرز 1 - مس کرمان  1

سپیدرود رشت 0 – رایکا بابل  0

بادران تهران 0 - آلومینیوم اراک  1

استقلال خوزستان 1 - قشقایی شیراز 1

شنبه ۲۰ مهر 

نیروی زمینی تهران 2 - شهرداری تبریز 0

 

هفته هفتم 

شنبه 13 مهر  

شهرداری تبریز 1 –  استقلال خوزستان  1

رایکا بابل 1 -  فجر سپاسی شیراز 1

داماش گیلانیان 0 - نود ارومیه  0

ملوان بندر انزلی 0 –  گل و ریحان البرز 1

قشقایی شیراز 0 –  بادران تهران  1

سرخپوشان پاکدشت 4 –  سپیدرود رشت  0

آلومینیوم اراک 1 –  نیروی زمینی تهران  2

مس کرمان 0 – خوشه طلایی ساوه  0 

آرمان گهر سیرجان 1 – مس رفسنجان  1 

 

هفته ششم 

شنبه 30 شهریور  

فجر سپاسی شیراز 0 - آرمان گهر سیرجان 0

نود ارومیه 1 - قشقایی شیراز 0

مس کرمان 3 - ملوان بندرانزلی 1

گل ریحان البرز 3 - داماش گیلان  0

مس رفسنجان  1 - شهرداری تبریز 0

بادران تهران  2  - سرخپوشان پاکدشت  2

خوشه طلایی ساوه  2 - رایکا بابل 1

سپیدرود رشت 0 - آلومینیوم اراک  0

استقلال خوزستان 3 - نیروی زمینی تهران  1

 

هفته پنجم

یکشنبه 24 شهریور

سرخپوشان پاکدشت 2 -  مس رفسنجان 3 

شهرداری تبریز 0 - سپیدرود رشت 2 

آلومینیوم اراک  1 - استقلال خوزستان 0 

داماش گیلان  0 -  مس کرمان 0 

رایکا بابل 1 - گل ریحان البرز 1 

ملوان بندرانزلی 2 - خوشه طلایی ساوه 3

قشقایی شیراز 0 -  فجر سپاسی شیراز 2 

نیروی زمینی تهران 1 - نود ارومیه 1 

آرمان گهرسیرجان 2 - بادران تهران  2 

 

هفته چهارم 

دوشنبه ۱۱ شهریور 

فجرسپاسی شیراز 4 - ملوان انزلی  0

مس رفسنجان 3 –  نیروی زمینی تهران 0

بادران تهران 3 –  شهرداری تبریز 0

خوشه طلایی ساوه  0 - آلومینیوم اراک 0

گل ریحان البرز 1 -  قشقایی شیراز 0

مس کرمان 2 –  سرخپوشان پاکدشت 4

نود ارومیه  1 –  رایکا بابل 0

سپیدرود رشت 3 -  استقلال خوزستان 2


سه شنبه ۱۲ شهریور 

داماش گیلانیان 1 – آرمان گهرسیرجان 0 

 

هفته سوم
سه شنبه ۵ شهریور

قشقایی شیراز1 - مس رفسنجان 2

نیروی زمینی تهران1 - سپیدرود رشت 2

ملوان بندرانزلی 1 - داماش گیلان 1

آرمان گهرسیرجان 2 - مس کرمان 2

سرخپوشان پاکدشت 0 - گل ریحان البرز0

شهرداری تبریز0 - خوشه طلایی ساوه 3

آلومینیوم اراک 1 - نود ارومیه 0

رایکا بابل 0 - بادران تهران 0

استقلال خوزستان 0 - فجر سپاسی شیراز 1

 


هفته دوم

پنجشنبه ۳۱ مرداد

نود ارومیه 1 – سپیدرود رشت 0

مس رفسنجان 1 – استقلال خوزستان 1

بادران تهران 2 – نیروی زمینی تهران 1

فجرسپاسی شیراز 3 - شهرداری تبریز 1

گل ریحان البرز 0 - آلومینیوم اراک 0

خوشه طلایی ساوه 1 - قشقایی شیراز 1

داماش گیلانیان 3 – سرخپوشان پاکدشت 0

ملوان انزلی 1 - آرمان گهرسیرجان 1

مس کرمان 1 – رایکا بابل 0

 


هفته اول

شنبه 26 مرداد

رایکا بابل 0 – داماش گیلان 0

قشقایی شیراز 3 - مس کرمان  1

آلومینیوم اراک - فجر سپاسی

شهرداری تبریز 1 - نود ارومیه  2

آرمان گهر 2 - گل ریحان البرز 3

نیروی زمینی 0 - خوشه طلایی ساوه  1

سپیدرود رشت 0 - مس رفسنجان  0

سرخپوشان پاکدشت 1 – ملوان  0

استقلال خوزستان 0 - بادران تهران 1