فوتسال لیگ برتر بانوان

دسته بندی:

معرفی برنامه

مس رفسنجان در مجموع دو دیدار رفت و برگشت با پیروزی 6 - 0 مقابل سایپا قهرمان لیگ برتر فوتسال بانوان شد
 
 دیدار نهایی - دور برگشت
پنجشنبه 30 مرداد 
مس رفسنجان  4- سایپا تهران 0 
 
 
دیدار نهایی - دور رفت
جمعه 24 مرداد  
 
سایپا تهران  0 - مس رفسنجان 2  
 

 

مرحله نیمه نهایی فوتسال بانوان

دور برگشت
جمعه 10 مرداد
مس رفسنجان 2 – هیئت خراسان رضوی 1 
 
جمعه 17 مرداد 

شرکت ملی حفاری ایران 0 – سایپا تهران 2 

 

دور رفت - چهارشنبه 30 بهمن

سایپا  3 - شرکت ملی حفاری  4

هیئت خراسان رضوی  1 -  مس رفسنجان  2   

 

هفته بیست و چهارم و پایانی - جمعه 18 بهمن

دختران کویر مس کرمان 0 - مس رفسنجان 0
شرکت ملی حفاری ۴ - هیات خراسان 1
هیات فوتبال اصفهان 0 - سایپا ۸
شهروند ساری ۲- رهیاب گستر ۵
پارس آرا شیراز 1 - پویندگان فجر شیراز ۴

تیم های سایپا ، مس رفسنجان، هیات خراسان و شرکت ملی حفاری به مرحله پلی آف راه یافتند  

 

هفته بیست و سوم - جمعه 11 بهمن 

مس رفسنجان – پالایش نفت آبادان
دختران کویر مس کرمان – حفاری اهواز
نامی نو اصفهان – رهیاب گستر تهران
هیئت خراسان رضوی – هیئت اصفهان
پویندگان فجر شیراز – شهروند ساری
پارس آرا شیراز - سایپا
 

هفته بیست و دوم - جمعه 4 بهمن
پارس آرا شیراز 0 -  هیئت فوتبال خراسان رضوی 9
حفاری اهواز 3 - مس رفسنجان 3
سایپا تهران 3 - شهروند ساری 1
پویندگان صنعت فجر شیراز 1 - نامی نو اصفهان 1
دختران کویر مس کرمان‌ 6 - هیئت فوتبال اصفهان 0
پالایش نفت آبادان 6 - رهیاب تهران 

 

هفته بیست و یکم - جمعه 27 دی 

رهیاب گستر تهران 0 – مس رفسنجان 4 

هیئت اصفهان 0 – حفاری اهواز 9 

پویندگان فجر شیراز 4  – پالایش نفت آبادان 2 

دختران کویر مس کرمان 13 – پارس آرا شیراز 2 

سایپا تهران 2 – نامی نو اصفهان 1 

هیئت خراسان رضوی 5 – شهروند ساری 5 

 

هفته بیستم - جمعه 20 دی

مس رفسنجان 6 - هیات اصفهان 3

رهیاب تهران 5 - پویندگان فجر شیراز 3

شرکت ملی حفاری 11 - پارس‌آرا شیراز 1

سایپا 5 - پالایش نفت آبادان 2

شهروند ساری 6 - دختران کویر مس کرمان 5

نامی‌نو 8 - هیات خراسان 4

 

هفته نوزدهم - جمعه 13 دی

مس رفسنجان 4 - پویندگان فجر شیراز 1

هیات اصفهان 3 - پارس‌آرا شیراز 3

رهیاب گستر تهران 3 - سایپا 3

شهروند ساری 1 - شرکت ملی حفاری 5

هیات فوتبال خراسان 6 - پالایش نفت آبادان 1

نامی‌نو اصفهان 0 - دختران کویر مس کرمان 2

 

هفته هفدهم - جمعه 6 دی 
پارس آرا شیراز 0 – مس رفسنجان 5 
سایپا تهران 7 – پویندگان فجر شیراز 1 
هیئت اصفهان 1 – شهروند ساری 5 
رهیاب گستر تهران  2 – هیئت خراسان رضوی 7 
نامی نو اصفهان 2 – حفاری اهواز 2 
پالایش نفت آبادان 3 – دختران کویر مس کرمان 1 

 

هفته پانزدهم - جمعه 15 آذر

هیئت فوتبال خراسان رضوی 4 - مس رفسنجان 1

شهروند ساری 0 - نامی‌نو اصفهان 1

سایپا تهران 5 - دختران کویر مس کرمان 1

پالایش نفت آبادان 7 - پارس‌آرا شیراز 2

پویندگان فجر شیراز 0 - ملی حفاری اهواز 4

دریژنو فرخ‌شهر 0 - رهیاب گستر تهران 5

 

هفته چهاردهم (هفته اول دور برگشت) - جمعه 1 آذر 

مس رفسنجان 0- نامی‌نو 1

دختران کویر مس 1- هیات فوتبال خراسان ۴

شهروند ساری 1- پالایش نفت آبادان ۴

شرکت ملی حفاری ۴ - سایپا ۲

رهیاب تهران ۹ - پارس‌آرا شیراز 1

دریژنو فرخ‌شهر 1- پویندگان فجر شیراز ۹

 

جمعه ۸ آذرماه- هفته دوم دور برگشت- ساعت ۱۱:۰۰

دریژنو فرخ شهر-پارس آرا شیراز- سالن تختی شهرکرد- فرخ شهر

دختران کویر مس کرمان-مس رفسنجان-  سالن شهرداری- کرمان

سایپا-نامی نو اصفهان- سالن الغدیر-تهران

ملی حفاری ایران- هیات فوتبال استان خراسان رضوی- سالن شهید ابراهیمی-اهواز

پویندگان فجر شیراز-پالایش نفت ابادان- سالن ابوالفتحی-شیراز

 

جمعه ۱۵ آذرماه-هفته سوم دور برگشت- ساعت ۱۱:۰۰

مس رفسنجان-دریژنوفرخ شهر- سالن پیام نور-رفسنجان

پارس آرا شیراز-شهروند ساری- سالن پهلوانان نصیری-شیراز

نامی نو اصفهان-دختران کویر مس کرمان- سالن سالن ۲۵ آبان- اصفهان

هیات فوتبال استان خراسان رضوی-سایپا- سالن شهید بهشتی-مشهد

پالایش نفت آبادان-ملی حفاری ایران- مجموعه ۱۷ شهریور- آبادان

 

جمعه ۲۲ آذرماه- هفته چهارم دور برگشت- ساعت ۱۱:۰۰

دریژ نو فرخ شهر-شهروند ساری-  سالن تختی- فرخ شهر

مس رفسنجان-نامی نو اصفهان- سالن پیام نور- رفسنجان

رهیاب گستر تهران-پارس ارا شیراز- سالن شهربانو- تهران

دختران کویر مس کرمان- سالن هیات فوتبال خراسان رضوی-شهرداری- کرمان

سایپا-پالایش نفت آبادان- سالن الغدیر- تهران

 

شنبه ۲۹ آذرماه –هفته پنجم دور برگشت-ساعت ۱۱:۰۰

نامی نو اصفهان-دریژنو فرخ شهر-سالن ۲۵ آبان-اصفهان

شهروند ساری- رهیاب گستر تهران- سالن هاشمی نسب- ساری

هیات فوتبال خراسان رضوی-مس رفسنجان- سالن شهید بهشتی-مشهد

پارس آرا شیراز-پویندگان فجر شیراز- سالن پهلوانان نصیری-شیراز

پالایش نفت آبادان-دختران کویر مس کرمان- سالن ۱۷ شهریور-ابادان

 

هفته سیزدهم  - جمعه 17 آبان 

دختران کویر مس کرمان 1 - سایپا 5

مس رفسنجان 1 - شرکت ملی حفاری 1

پالایش نفت آبادان 1 - شهروند ساری 0

نامی‌نو 6 - پویندگان فجر شیراز 3

هیات خراسان 11 - رهیاب گستر تهران 3

 

هفته دوازدهم – جمعه 10 آبان

سایپا ۶- دریژنو فرخ شهر 1
حفاری ۴- دختران کویر مس کرمان ۲
پارس آرا ۲- پالایش نفت آبادان ۳
پویندگان فجر شیراز 1 - مس رفسنجان ۲
شهروند ساری ۲- هیات خراسان رضوی ۷
رهیاب گستر تهران 1 - نامی نو 1

 

هفته یازدهم  -  جمعه 3 آبان

سایپا تهران 1 - ملی حفاری اهواز 2

دختران کویر مس 5 - پویندگان فجر شیراز 1

هیئت فوتبال خراسان 3 - پاراس‌آرا شیراز 1

مس رفسنجان 4 - رهیاب تهران 0

نامی‌نو اصفهان 2 - شهروند ساری 1

 

هفته دهم  -  پنجشنبه 25 مهر

ملی حفاری اهواز 9 – دریژنو فرخ شهر 1

پویندگان فجر شیراز 1 – ساپیا تهران 3

ستارگان ورامین – هیئت فوتبال خراسان  (برگزار نشد)

رهیاب گستر تهران 2 – دختران کویر مس 0

پارس آرا شیراز 0 – نامی نو اصفهان 3

شهروند ساری 1 – مس رفسنجان 2

 

هفته نهم - جمعه 19 مهر
دریژنو فرخ‌شهر ۴ – پالایش نفت آبادان ۸

شرکت ملی حفاری ۳ – پویندگان فجر شیراز ۲

سایپا ۵ – رهیاب گستر تهران 1

نامی‌نو ۸ – ستارگان ورامین 0

دختران کویر مس کرمان ۲ – شهروند ساری ۲

مس رفسنجان ۹ – پارس‌آرا شیراز 0

 

هفته هشتم - جمعه ۱۲ مهر

پویندگان فجر شیراز 7 – دریژ نو فرخ شهر 2

پالایش نفت آبادان 2 – هیئت فوتبال خراسان رضوی 8

رهیاب تهران 0 – ملی حفاری اهواز 4

شهروند ساری 0 - سایپا تهران 3

ستارگان دشت ورامین 2 – مس رفسنجان 10

پارس آرای شیراز 1 - دختران کویر مس کرمان 7


نامی نو اصفهان این هفته استراحت داشت

 

هفته هفتم - جمعه 5 مهر

دریژنو فرخشهر 0 - هیئت فوتبال خراسان رضوی 11

پویندگان فجر شیراز 8 - رهیاب گستر تهران 2

نامی نو اصفهان 3 - پالایش نفت آبادان 0

ملی حفاری اهواز 3 - شهروند ساری 0

سایپا تهران 12 - پارس آرا شیراز 0

دختران کویر مس کرمان2  - ستارگان دشت ورامین 5

مس رفسنجان  استراحت داشت

 

هفته ششم - جمعه 29 شهریور

رهیاب گستر تهران 4 - دریژنو فرخشهر 2

هیئت فوتبال خراسان 1 - نامی‌نو اصفهان 1

شهروند ساری 1 - پویندگان فجر شیراز 3

پالایش نفت آبادان 1 - مس رفسنجان 3

پارس‌آرا شیراز 1 - ملی حفاری اهواز 2

ستارگان ورامین 3 – سایپا تهران 3

 

هفته پنجم - شنبه 23 شهریور

دریژنو فرخ شهر 4 – نامی نو اصفهان  5

رهیاب گستر تهران 6  – شهروند ساری 2

مس رفسنجان  4  – هیات خراسان رضوی 2

پویندگان فجر شیراز 3  – پارس آرا شیراز 1

دختران کویر مس کرمان 3 – پالایش نفت آبادان  0

ملی حفاری ایران 7 – ستارگان دشت ورامین 1

 

هفته چهارم  - جمعه  15 شهریور

شهروند ساری 5 - دریژنو فرخ‌شهر 3

نامی‌نو 0 - مس رفسنجان 2

پارس‌آرا شیراز 0 - رهیاب گستر تهران 5

هیات فوتبال خراسان 5 - دختران کویر مس کرمان 0

ستارگان ورامین 7 - پویندگان فجر شیراز 2

پالایش نفت آبادان 2 – سایپا 8

 

هفته سوم - جمعه 8 شهریور

دریژنو فرخ شهر 0 - مس رفسنجان ۸
شهروند ساری ۱- پارس آرا شیراز ۳
دختران کویر کرمان 0 - نامی نوی اصفهان ۱
رهیاب تهران ۳ - ستارگان ورامین ۴
سایپا ۲- هیئت خراسان ۱
ملی حفاری ایران ۶- پالایش نفت آبادان 

 

هفته دوم - جمعه 1 شهریور

نامی نو اصفهان 0 - سایپا 4
مس رفسنجان 4 - دختران کویر مس کرمان 0
هیئت فوتبال خراسان 2 - حفاری اهواز 1
پارس آرا شیراز 2 - دریژنو فرخشهر 1
پالایش نفت آبادان ۳ - پویندگان فجر شیراز 2
ستارگان ورامین 4 - شهروند ساری 2

 

هفته نخست - جمعه 25 مرداد  

دریژنو فرخ شهر 1 -  دختران کویر مس کرمان 3 
 پارس آرا شیراز 4 - ستارگان دشت ورامین 3 
 سایپا تهران 3 - مس رفسنجان 2 
شهروند ساری - شهروند رشت ، برگزار نشد
شرکت ملی حفاری اهواز 3 - نامی نو اصفهان 3 
 رهیاب تهران 7 - پالایش نفت آبادان  2 
 پویندگان فجر شیراز0 - هیات فوتبال خراسان 6