رقبای داودی وزنه بردار ایرانی در المپیک توکیو

علی داودی چهارشنبه 13 مرداد در دسته 109 + کیلوگرم روی تخته می رود.
دسته بندی:

معرفی برنامه

رقبای داودی وزنه بردار ایرانی در المپیک توکیو
 
*من اسد از سوریه
توکیو۲۰۲۰، دومین تجربه حضور در المپیک است و در المپیک ۲۰۱۶ ریو هم حضور داشت.
او در ریو۲۰۱۶، پانزدهم شد.
-بیشترین رکورد او در مسابقات، قهرمانی قاره آسیا ۲۰۲۱ بود که رکورد ۱۹۵ یک ضرب، ۲۳۸ دوضرب و مجموع ۴۳۳ کیلوگرم را ثبت کرد.
 
*ولید بیدانی از الجزایر
او در المپیک لندن و ریو هم حضور داشت که در لندن دوازدهم و در ریو سیزدهم شد.
-بیشترین رکورد او در مسابقات، مجموع ۴۳۱ بود که در قهرمانی جهان ۲۰۱۹ ثبت کرد.
-در مسابقات قهرمانی قاره آفریقا۲۰۲۱، رکورد ۲۰۱ یک ضرب، ۲۱۵ دوضرب و مجموع ۴۱۶ کیلوگرم را به ثبت رساند.