بسکتبال لیگ حرفه ای

دسته بندی:
برچسب :

معرفی برنامه

 
 
 
 
 
 
بامداد چهارشنبه 26 شهریور

کلیپرز 89 - دنور ناگتز 104 / در مجموع دنور 4 – 3 با نتیجه راهی مرحله پایانی کنفرانس غرب شد 

 

مرحله پایانی کنفرانس شرق 

بوستون 114 – میامی  117  / 1 - 0 به سود میامی
 

یکشنبه 23 شهریور 

لیکرز 119 - هیوستون 96 / لیکرز در مجموع با نتیجه 1 – 4 راهی دیدار پایانی کنفرانس غرب شد  

دنور 111 - کلیپرز  98  / 3 - 3 

 

بامداد شنبه 22 شهریور 

کلیپرز 105 – دنور 111 / 3 – 2 به سود کلیپرز 

بوستون 92  –  تورنتو 87  / تیم بوستون در مجموع با نتیجه 4 – 3 راهی دیدار پایانی کنفرانس شرق شد  

 
بامداد جمعه 21 شهریور 
هیوستون راکتس 100 - لس آنجلس لیکرز 110 / 3 – 1 به سود لس آنجلس لیکرز
 
 
بامداد پنجشنبه 20 شهریور 
 
بوستون سلتیکس 122 - تورنتو رپتورز 125 / 3 - 3 
 
دنور ناگتز 85 - لس آنجلس کلیپرز  96 / 1 - 3 به سود کلیپرز 
 
 
بامداد چهارشنبه 19 شهریور

میلواکی باکس 94  - میامی هیت 103 /  4 - 1 به سود میامی

هیوستون راکتس 102  - لس آنجلس لیکرز 112 / 2 - 1 به سود لیکرز 

 

سه شنبه 18 شهریور 

تورنتو رپتورز 89 - بوستون سلتیکس  111 / 2- 3  به سود بوستون سلتیکس

دنور ناگتز 107  - لس آنجلس کلیپرز 113 / 1-2 به سود کلیپرز

 

دوشنبه 17 شهریور

میامی هیت 115 - میلواکی  118 / 3 - 1 به سود میامی

لس آنجلس لیکرز 117 - هیوستون راکتس 109  / 1 - 1 مساوی 

 

یکشنبه 16 شهریور

بوستون سلتیکس 93 - تورنتو رپتورز 100 

لس آنجلس کلیپرز 101 - دنور ناگتز 110 

 

شنبه 15 شهریور 

میامی هیت 115 - میلواکی باکس  100  

لس آنجلس لیکرز 97 - هیوستون راکتس 112 

 

 جمعه 14 شهریور
تورنتو رپتورز  104 - بوستون سلتیکس  103 

لس آنجلس کلیپرز 120 - دنور ناگتز 97 

 

پنجشنبه 13 شهریور

میلواکی باکس  114 - میامی هیت 116 

 

چهاشنبه 12 شهریور

تورنتو رپتورز 99 - بوستون سلتیکس 102 

 

سه شنبه 11 شهریور

میلواکی 104 - میامی 115

 

یکشنبه 9 شهریور

تورنتو رپتورز94  - بوستون سلتیکس 112

-------------------------------------

یک چهارم نهایی کنفرانس شرق

میلواکی باکس - اورلاندو مجیک / 4 - 1 به سود میلواکی

تورونتو رپتورز - بروکلین نتس / 4 - 0 به سود تورنتو  

بوستون سلتیکس - فیلادلفیا سونی سیکسرز / 4 - 0 به سود بوستون  

ایندیانا پیسرز - میامی هیت / 4- 0  به سود میامی

 
یک چهارم نهایی کنفرانس غرب
 
لس‌آنجلس لیکرز - پورتلند بلیزرز / 4 - 1 به سود لیکرز
لس‌آنجلس کلیپرز - دالاس ماوریکس / 4 - 2  به سود کلیپرز 
دنور ناگتز - یوتا جاز / 4 - 3   
هیوستون راکتس 104 - اوکلاهماسیتی تاندر 102 / 4 - 3 به سود هیوستون

---------------------------------------------

بامداد چهارشنبه 12 شهریور

دنور 80 – یوتا 78

 

سه شنبه 11 شهریور

اوکلاهاما سیتی 104 - هیوستون 100

 

بامداد دوشنبه 10 شهریور 

دالاس 97 – کلیپرز 111   

یوتا 107 – دنور 119   

 

یکشنبه 9 شهریور

میلواکی 118 –اورلاندو 104

هیوستون 114 –اوکلاهما سیتی 80

لیکرز 131 – پورتلند 122

یوتا جاز  107 - دنور ناگتز  119 

 

بامداد چهارشنبه 5 شهریور

دنور ناگتز 117 - یوتا جاز 107 

کلیپرز  154 -  دالاس ماوریکس 111 

 

سه شنبه 4 شهریور 

اوکلاهما 117 - هیوستون 114

میامی 99 - ایندیانا 87

پورتلند 115 - لیکرز 135

 

دوشنبه 3 شهریور

دالاس 135 – کلیپرز 133

بروکلین 122 – تورنتو 150

یوتا 129 – دنور 127

اورلاندو 106 - میلواکی 121

 

یکشنبه 2 شهریور

میامی هیت 124 - ایندیانا پیسرز 115

اوکلاهاما سیتی تاندر 119 - هیسوتون 107

پورتلند بلیزرز 108 - لیکرز 116

فیلادلفیا 106 - بوستون سلتیکس 110 

 

شنبه 1 شهریور 

یوتا 124 – دنور 87

فیلادلفیا 94 – بوستون 102

دالاس 122 – کلیپرز 130 

اورلاندو 107 - میلواکی 121

 

جمعه 31 مرداد

هیوستون 111 – اوکلاهماسیتی 98

میلواکی 111 – اورلاندو 96

لیکرز 111 – پورتلند 88

بروکلین 92 – تورنتو 117 

 

پنجشنبه 30 مرداد

دنور105 – یوتا 124

بوستون128 – فیلادلفیا 101

کلیپرز 114 – دالاس 127

ایندیانا پیسرز 100 - میامی هیت 109 

 

چهارشنبه 29 مرداد 

 لیکرز 93 – پورتلند 100

هیوستون 123 - اوکلاهماسیتی 108

تورنتو رپتورز 104 - بروکلین نتس 99

 

سه شنبه 28 مرداد 

تورنتو رپتورز 134 – بروکلین 110

بوستون 109 – فیلادلفیا 101

کلیپرز 118 – دالاس 110

میلواکی 110  - اورلاندو  122

 

دوشنبه 27 مرداد 

دنور ناگتز 135– یوتا جاز 125